5310200 ELEKTR ENERGETIKA TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Nazariy-elektrotexnika fani bo’yicha

Issiq zaxira nima?

Agregatning o’rnatilgan quvvati

Angren ko’mirining o’rtacha zoladorligi qanday?

Blok-stansiya nima?

“O’zbekenergo” AJ tarkibiga kirmaydigan elektr stansiyasi.

Blokli stansiya.

Bitta energoblokka ena bo’lgan IES.

Bitta energoblokka ega bo’lgan GES.

Bug’-gaz qurilma IESda 1 kvt.soat elektr energiyani ishlab chikarish uchun qancha miqdorda shartli yoqilg’i yoqiladi?

Bug’-gaz qurilmasining taxminiy FIK qancha?

Bug’-gaz qurilmali elektr stansiyalari nima?

Bug’-gaz qurilmasi bazasidagi IESning solishtirma narxi qanday ( $/kVt)?

Gaz turbinali IESning FIK qancha?

GAES nima?

Geotermal energiya nima?

Gidroagregat nima?

Gidrogenerator nima?

Gidroelektr stansiyasining quvvati nimalarga bog’liq?

Gidroelektrostansiya nima?

Gidroenergetik potensial nima?

Gidroenergiya nima?

GESlar kaskadi nima?

Diversifikasiya nima?

Jaxon miqyosida tabiiy gazning aniqlangan zaxirasi qancha mikdorni tashkil etadi (mlrd. kub. m.)?

Issiqdan ifloslanish nima?

Issiqlik elektr markazining FIK qancha?

Issiqlik energiyasi nima?

Istemolchi elektr usukunasining yo’qlama grafigi nima?

IESda yoqilg’i sifatida ko’mirdan foydalanish ekologiyaga qanday ta’sir etadi?

IESning qaysini oshishi bilan elektr energiyaning tan narxi qanday o’zgaradi?

Yirik GESlarning FIK qanday?

Kondensatsion IESning FIK qanday?

Kondensatsion elektr stansiyasi nima?

Quyosh elektr stansiyasi – …

Quyosh energiyasi nima?

Quyosh Issiqlik elektrstansiyasi – …

Ko’mirda ishlovchi IESning solishtirma narxi qancha? ($/kVt)?

Qayta tiklanmaydigan energiya resursi nima?

Qayta tiklanuvchan va noan’anaviy manhbalar nima bilan farq qiladi?

Mavsumiy tarif nima?

Markazlashgan elektr ta’minoti nima?

Past uglerodli energetika nima?

Rejalashtirilgan yo’qlama grafigi nima?

Avtomatlar (avtomatik uzgichlar) qanday vazifa bajaradilar?

Ajratgich va avtomatik ajratgichlarni farqi nimada?

Aktiv yo’qlamaga ishlayotgan generatorga kushimcha reaktiv yo’qlama ulanganda mashinada qanday rostlash operatsiyasini bajarish kerak?

Zaminlash deb nimani aytiladi?

Qanday maqsadda KTK-dagi uzgich aravachaga o’rnatilgan?

Qanday elektr qurilmalar ximoyalovchi zaminlanadi?

Komplekt shinali o’tkazgichlar turlari?

KTP-ni qo’llanilishini qulayligi nimada?

Quvvat koeffitsienti yozing?

Quyidagi ifodalarning qaysi biri yordamida transformatorning yuklanish koeffitsienti -ni aniqlash mumkin?

Kuchlanish transformatorini ishlatishda qaysi shartga rioya qilish kerak?

Kuchlanish transformatorining birlamchi va ikkilamchi cho’lg’amlari tegishlicha    nominal kuchlanishga mo’ljallangan. Agar cho’lg’amning bitta o’ramining izolyatsiyasi 1 V-ga mo’ljallangan bo’lsa, birlamchi va ikkilamchi cho’lg’amlarning o’ramlari soni Quyidagilardan qaysi biriga teng bo’ladi?

 Neytrallari zaminlangan transformatorlarni sonini ko’payishi bir fazali qisqa tutashuv tokiga qanday ta’sir qiladi?

Nima uchun ajratgich (raz’edinitel) bilan yo’qlama tokini uchirish mumkin emas?

Avtotransformatorning oddiy bir fazali transformatordan farqi nima?

Nima uchun gidrogeneratorlarning rotorlari kupincha ayon kutbli qilib yasaladi?

Nima uchun ishlayotgan tok transformatorining ikkilamchi cho’lg’amiga o’lchov asbobi (ampermetr) ulashdan avval ikkilamchi cho’lg’am kismalari qisqa to’tashtirilib, ulardan biri yerga ulangan bo’ladi?

Nima uchun katta quvvatli sinxron generatorlarning rotorlari doimiy magnitdan yasalmaydi?

Nima uchun katta quvvati transformatorlarning mis cho’lg’amlari moyli bakka botirilgan bo’ladi?

Nima uchun transformatorning uzagi temirdan, xususan, elektrotexnik po’lat listlardan tayyorlanadi? (Noto’g’ri javobni ko’rsating?)

OTK xavzasida tegish kuchlanishini qanday kamaytirish mumkin?

Reaktiv quvvat kompensatsiyasi nima uchun amalga oshiriladi?

Reaktiv quvvatni qanday qoplash mumkin?

Saqlagichlar bilan ximoyalashda qanday shart qo’llaniladi?

Saqlagichlar qanday vazifa bajaradilar?

Saqlagichni vazifasi nimalardan iborat?

Simlar va kabel simlari qanday metalldan qilingan?

Simlar, kabellar va shinali o’tkazgichlarning kesim yuzlarini qanday tanlanadi?

Standart kuchlanishlar qanday bo’ladi?

Taqsimlovchi va transformatorli nimstantsiyalarni farqlari nimadan iborat?

Taqsimlovchi qurilmalarni turlari?

Tarqatish punktlari (shkaf, shit)-ga nimalar o’rnatilgan?

Tok transformatori qaysi tokka asoslanib tanlanadi?

Transformator qaysini tanlash ifodasini ko’rsating?

Transformatorda moy nima uchun ishlatiladi?

Transformatordagi o’zgarmas va o’zgaruvchan qaysi nobudgarchiliklari qanday nisbatda bo’lganda uning foydali ish koeffitsienti eng katta bo’ladi?

Transformatorlar parallel ishlashi uchun qanday shartlar bajarilishi lozim?

Transformatorlardan qaysi birini nominal qaysi  6300kVA 10kV  ga mo’ljallangan?

Transformatorning ishlash printsipida Quyidagi qonun va xodisalarning qaysi biri ishtirok etmaydi?

O’lchash transformatorlarini ishlatishdan maqsad nima?

Uch fazali zanjirlarda nima uchun neytral simga saqlagich quyilmaydi?

Uch fazali tok zanjirida neytral simning vazifasi nimadan iborat?

Uch fazali elektr tizimni afzalligi?

Elektr qurilmalaridagi kontaktlarni necha xil turi mavjud?

Elektr stantsiya nima?

Elektr tayanchlar turlari?

Elektr uzatishda foydalaniladigan o’tkazgichlar turini sanang?

Elektr energetika tizimida ishlatiluvchi asosiy elektr qurilmalarini aniqlang?

Elektr energiya sifatining qisqacha ta’rifini keltiring?

Elektr energiyasi elektr stantsiyasini qaysi uskunasida ishlab chiqiladi?

Yuklama koeffitsienti qaysi ifodada to’g’ri keltirilgan?

Yuqori kuchlanishli tarmoqdagi quvvat qanday asboblar yordamida o’lchanadi?

Yuqori kuchlanishli tarmoqqa ampermetr qanday ulanadi?

Yuqori kuchlanishli tarmoqqa voltmetr qanday ulanadi?

IEM ning foydali ish koeffitsientlari  necha % tashkil etadi.

GES larning f.i.k. i   necha % ni tashkil   etadi.

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: Ikki va undan ortiq manbadan ta’minlanadigan elektr tarmog’i……. deb ataladi.

Standart tok chastotasi necha gers.

Farg’ona IEM qaysi shaxarda joylashgan

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring:  operativ xodim deyiladi.

Uzbekistondagi uzatish liniyalari uzunligi necha kilometr.

GTES yoyilmasini ko’rsating

Sirdaryo IES ning  o’rnatilgan quvvati mVt ga teng

Elektr quvvat qandey o’lchov asbobi bilan o’lchanadi.

Elektrostantsiyaning qaysi turida uranning parchalanishidan foydalaniladi.

Elektr toki bilan shikastlanishning oldini olish uchun qayday  ximoya vositalari ishlatiladi:

KES ning foydali ish koeffitsientlari necha % ni tashkil etadi

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring:Kattaroq masofalarga xizmat qiluvchi 775 kV va undan yuqori kuchlanishli.kiradi.

Uzatish liniyasidan yergacha masofa qancha bo’lishi kerak.

AES xavfsizligini ta’minlashda  uni aholi joylaridan  necha km uzoqlikda joylashtirish zarur.

Davlat andozalari (GOST) bo’yicha 3 fazali o’zgaruvchan tokning standart eng katta ishchi kuchlanish (kV) ko’rsating

Respublikamiz viloyatlariga yetkazib berilayotgan elektr energiyasini 97 % qaysi elektr stantsiyalariga tugri keladi.

Uzbekistonda birinchi elektrostantsiya qachon qurilgan?

Respublikada elektr energiya uzatish  liniyalari necha km. ni tashkil etadi

Respublikamiz viloyatlariga yetkazib berilayotgan elektr energiyani 87 % qaysi elektr stantsiyalarga tug’ri keladi.

Gidroelektrostantsiyalarning quvvati qandey parametrlarga asosan aniqlanadi.

Elektr energiyasini bir xil kuchlanishda, o’zgarishsiz qabul va taqsimlanishga mo’ljallangan podstantsiyalar nima   deb ataladi.

Elektr kuchlanish qanday o’lchov asbobi bilan o’lchanadi.

Uzbekistonda eng katta elektrostantsiya qaysi.

Yangi Angren IES  qaysi shaxarda joylashgan

O’zbekiston hududida  necha % dan  ko’proq  elektr energiya  issiqlik elektr stantsiyalarida ishlab chiqariladi.

Kuchlanish va tok kuchi birgalikda qanday elektr kattalikni bildiradi.

Elektro stantsiyadagi generatorlar minutiga necha marta aylanadi.

O’zbekiston energetika tizimidagi tarmoq transformatorlarining umumiy quvvati necha ming MVA dan ortiqroq.

Xujakent GES i  qaysi suv manbaiga qurilgan

Navoiy  IES  qaysi shaxarda joylashgan

Talimarjon IES ning  o’rnatilgan quvvati  necha mVt

Dispetcher xizmatini tezkor xabar bilan ta’minlash qaysi tizimning asosiy vazifasidir.

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: gidrostantsiyalarning asosiy agregatlari…

Tokning birdaniga xavf tugdiradigan darajada oshib ketishiga sabab nima.

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: taqsimlovchi qurilmaning shinalarda avariya ro’y bersa nima bo’ladi.

Elektrotexnik materiallarni elektrik xossalariga ko’ra  necha turga ajratiladi

1000 V dan yo’qori kuchlanishli xavo liniyalari uchun qandey simlar ishlatilishi mumkin.

Elektr energiyasini bir xil kuchlanishda, o’zgarishsiz qabul va taqsimlanishga mo’ljallangan podstantsiyalar nima   deb ataladi.

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: bosh pasaytiruvchi podstantsiyalar (BPP) sanoat korxonalari yaqiniga quriladi va … quvvatga ega bo’ladi.

Farxod GES ning  o’rnatilgan quvvati  necha mVt

Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: …….. -bu elektr stantsiyalarini, uzatish liniyalari, umumiy yo’qlamalar uchun ishlovchi podstantsiyalar va kelishilgan tartibda ishlovchi issiqlik

Toshkent  issiqlik elektr markazining o’rnatilgan quvvati necha MVt teng.

Gidroelektrostantsiyalarning quvvati qandey parametrlarga asosan aniqlanadi.

Mexanik energiyani elektr energiyaga aylantiruvchi elektr mashina qandey ataladi.

GES larning f.i.k. ti   necha % ni tashkil   etadi

O’zbekiston energetika tizimida nechta  elektr stantsiya mavjud

Respublika 110 kV li Xavo liniyalarining uzunligi kancha?

Respublika 220 kV li Xavo liniyalarining uzunligi kancha?

Respublika 500 kV li Xavo liniyalarining uzunligi kancha

Samarkand viloyati xududida kurilayotgan fotoelektr stansiyasining o’rnatilgan quvvatii qancha?

Sirdaryo IESda nechta blok o’rnatilgan

Sirdaryo IESning o’rnatilgan quvvatii qancha?

Tallimarjon IESda o’rnatiluvchi bitta Bug’-gaz qurilmasining quvvati qancha?

Tonna neft ekvivalenti (t.n.e.) nima?

Tonna shartli yoqilg’i nima (t.sh.yo)?

To’liq yonganda 7 Gkal Issiqlik beruvchi yoqilg’i miqdori

To’g’on nima?

To’raqo’rgon IESning o’rnatilgan quvvati qanch

O’zbekistonning qaysi IESlari ko’mirda ishlay oladi

O’zgarmas tok generatori nima?

O’zgartiruvchi podstansiya nima?

O’zgaruvchan tok generatori nima?

O’zR sharoitida qanday turdagi Qayta tiklanuvchan energiyadan foydalanuvchi stansiyaning elektr energiyasini tan narxi eng past?

O’zRda qanday turdagi Qayta tiklanuvchan energiya manhbasi eng katta potensialga ega?

O’zRning elektr tarmoklarida eng katta nominal kuchlanish qancha?

Uch darajali tarif nima?

Fotoelektr stansiyasi nima?

Xisobga olish nuktasi (Issiqlik energiyasini) nima?

Xozirgi davrda O’zR  IESlarida o’rtacha 1 kVt.s elektr energiyasi ishlab chikarish uchun qancha miqdorda shartli yoqilg’i sarflanadi?

Xozirgi davrda qaysi davlatlar Qayta tiklanuvchan energetikadan eng kup foydalanadi?

Xozirgi davrda Tallimarjon IES blokining quvvati qancha?

Reaktiv quvvat ifodasini ko’rsating

Xozirgi davrda O’zR energotizimi qanday qo’shni energotizimlar bilan boglangan?

Xozirgi davrda O’zRda barcha stansiyalar yordamida bir yilda qancha elektr energiyasi ishlab chiqariladi?

Xozirgi davrda O’zRda ishlab chikariluvchi elektr ejnergiyaning qancha qismi IESlar ulushiga tugri keladi?

Xozirgi davrda O’zRda IESlarda eng kam miqdorda foydalaniluvchi organiq yoqilg’i turi:

Xozirgi davrda O’zRda IESlarda eng ko’p miqdorda foydalaniluvchi organiq yoqilg’i turi:

Xozirgi davrda O’zRda kurilayotgan eng katta Quyosh elektr stansiyasining quvvati qancha?

Xozirgi davrda O’zRda qanday IESlar Bug’-gaz va gaz turbina qurilmalariga ega?

Xozirgi davrda O’zRda mavjud barcha stansiyalarning o’rnatilgan quvvati Taxminan qancha?

Xozirgi davrda O’zRda elektr energiyasi ishlab chikarishda blok-stansiyalarning ulushi qanday?

Xozirgi davrda O’zRda eng katta quvvatli IES qaysi?

Xozirgi davrda O’zRdagi barcha IESlarning umumiy o’rnatilgan quvvati qancha?

Xozirgi davrda O’zRdagi mavjud GESlarning umumiy o’rnatilgan quvvati qancha?

Xozirgi davrda Chorbog’ GESining o’rnatilgan quvvatiiqancha?

SHamol elektr stansiyalarining solishtirma narxi qanday?

SHamol energiyasi nima?

SHamolning tezligi 10 m/s bo’lganda shamol elektr stansiyasida ishlab chikariluvchi elektr energiyaning tan narxi qanday? (v $/kVt.ch.)?

O’tkinchi jarayonlar fanidan

Uch fazali sistemada qisqa tutashuv  deyilganda nima  tushiniladi?

Elektr sistemada kechadigan O`tkinchi Jarayonlar” turlari nechta?

Simmetrik qisqa tutashuv nima?

Bazis quvvat formulasini ko`rsating?

Bo`ylama nosimmetriya deyilganda nima tushiniladi?

Elektr uzatish yo‘llarida  bo‘ylamasiga simlarning nosimmetrik uzilishi.

Fazalarda bo`ylama qisqa tutashuv.

Sistemada fazalararo yuklamaning nosimmetrik taqsimlanishi.

Fazalarning ketma ket qisqa tutashuvi.

Qaysi turdagi qisqa tutashuv nuqtasida kuchlanishning kuchli pasayishi kuzatiladi?

Qisqa tutashuv nuqtasidagi o`tkinchi qarshilik qaysi yig`indilardan iborat?

Elektromagnit o`tkinchi jarayonni xisoblash deyilganda ko`pincha qaysi parametrlar tushiniladi?

Uch fazali qisqa tutashuvning vujudga kelish extimoli necha % ni tashkil etadi?

Bir fazali qisqa tutashuvning vujudga kelish extimoli necha % ni tashkil etadi?

Qisqa tutashuv deb……… ga aytiladi?

Elektr sistemada o`chirgichlarni tanlash uchun qaysi shart orqali tanlanadi?

Elektr sistemada naysimon razryadlagichlarni tanlash uchun qaysi parametrlarni bilish kerak?

Agar sinxronlovchi quvvat musbat bo`lsa sistema …………….. xisoblanadi?

Bazis shartlari nechtasi ixtiyoriy tanlanadi?

Generatorning o`tkinchi reaktiv qarshiligi 10 Om va nominal  to`la quvvati 300 MVA, bazis quvvati 600 MVA berilgan bo`lsa, qarshilikning  nisbiy birlikdagi qiymatini toping?

Elektr uzatish liniyasining solishtirma reaktiv qarshiligi Χ_0 berilgan bo`lsa uning reaktiv qarshiligi nisbiy birlikdagi ifodasini toping?

Sinxronlovchi quvvat manfiy bo`lsa sistema………… xisoblanadi?

Agar sinxronlovchi quvvat nolga teng bo`lsa sistema……….. xisoblanadi?

Transformatorning qisqa tutashuv kuchlanishidan uning qanday parametri topiladi?

Elektr uzatish yo`lining solishtirma qarshiligining birligini toping?

Statik turg`unlik zaxira koeffitsienti necha foizdan ortiq bo`lishi kerak?

Qisqa tutashuv sodir bo`lish paytidagi kuchlanish vektori bilan gorizontal  orasidagi burchakning nomini toping?

Qisqa tutashuv sodir bo`lgan qismning xar bir fazasining differentsial  tenglamasini to`g`ri yozilgan qatorni toping?

Induktivli zanjirda qisqa tutashuv tokining davriy tashkil etuvchisi vektorini kuchlanish vektoriga nisbatan siljish burchagini ko`rsating?

Ayni t paytdagi to`la tokining ta’sir etuvchisining formulasini ko`rsating?

Statik turg`unlik zaxira koeffitsientini avariya xolatlarida qancha foizgacha tushishiga ruxsat beriladi?

Sistema dinamik turg`un bo`lishi uchun tormozlovchi yuza bilan tezlashuvchi yuza qanday nisbatda bo`lishi kerak?

Liniyalarda kondensator batareyalarini qo`llash orqali turg`unlikni boshqarsa bo`ladimi?

Qisqa tutashuv turlari nechta?

Elektr sistemasi qanday xolatlarda bo`lishi mumkin?

R=R_0 L formula sistemani qaysi elementiga tegishli?

Elektr energiyasini quvvatini miqdor ko`rsatkichlari ko`rsatilgan qatorni toping?

Normal O`tkinchi Jarayonlar” qaysi turtkilar ta`sirida yuz beradi?

O`tkinchi Jarayonlar” qaysi ko`rinishlarda bo`lishi mumkin?

X_l=X_sol l⋅S_δ/(U_urt^2 ) Qaysi elementga taalluqli?

O`tkinchi jarayonning qaysi tashkil etuvchisi boshlang`ich shartlarga bog`liq?

Erkin tashkil etuvchilar shartiga

Kommutatsiyaga qadar bo`lgan majburiy kattaliklar

Kommutatsiyadan keyingi majburiy tashkil etuvchilar

Rommutatsiyaga qadar kommutatsiyadan keyingi majburiy kattaliklar.

To`lqinsimon O`tkinchi Jarayonlar” yuz berish va kechish vaqti qancha?

Qisqa tutashuv vaqtida tok kuchi qanday o`zgaradi?

Qisqa tutashuvni qanday turlari mavjud?

Bevosita (metalli) tutashuv deb nimaga aytiladi?

Qisqa tutashuv deb nimaga aytiladi?

Qanday holatda elektr sistema nafas olayapti deyiladi?

AQU ni vazifasi sistemani turg`un ishlashiga bog`liqmi?

Statik turg`unlik nima?

Statik turg`unlik qanday turtkidan turg`un bo`lishi shart?

Statik turg`unlikning zaxira koeffitsenti (Kz) qaysi xolatda noto`g`ri yozilgan?

Dempfer koeffitsientining (Rde) qanday qiymatida musbat dempferlash amalga oshirilgan bo`ladi?

Katta turtki bu -?

Quvvati 10 MVA bo`lgan transformator uchun nominal tokni aniqlang?  Uo`r.k6,3 kV

Elektr sistemasi xolatining o`ziga xos xususiyati bo`lgan, boshlang`ich xolatning turg`unligi buzilgandan keyin sinxron ishlashning mustaqil tiklanishi va sistemaning sinxron xolatda bo`lishiga nima deyiladi?

Elektrodvigateldagi o`ta yuklanish jarayonida tok va kuchlanish qanday o`zgaradi?

Qanday turtkilarda dinamik turg`unlik bajarilishi kerak?

Turg`unlikni aperiodik buzilishining asosiy sabablarini ko`rsating?

Uzunligi 12 km bo`lgan 110 kVli xavo liniyasini qarshiligini aniqlang ? (Xsol=0,4 Om/km)

x=x_(d*(nom) )*〖U^2〗_0/S_nom    ushbu formula orqali qaysi qurilmani qarshiligi aniqlanadi?

Asinxron rejimda generator sirpanishi (S) qanday qiymatga ega bo`ladi?

O`zgaruvchan tok sifat ko`rsatkichi bo`lgan chastotani qayerda sozlanadi?

Yuklama tuguni nima?

Generator resinxronizatsiya rejimiga o`tishi uchun sirpanish (S) qanday bo`lishi kerak?

Standart kuchlanishlar to`g`ri ko`rsatilgan javobni toping?

Talab koeffitsientini aniqlash formulasini toping?

Resinxronizatsiya –bu?

6,3 kV kuchlanishli tarmog`iga ulangan RB10-630-0,25 tipli reaktor uchun uch fazali qisqa tutashuv tokining maksimal qiymatini toping?

Chastota ko`chkisi nimani ta`sirida vujudga keladi?

Chastota ko`chishi qanday xosil bo`ladi?

CHAYu qurilmalari ishlashi uchun xolat parametrlarini qaysi biri o`zgarishi kerak?

Elektr sistemasida chastotaning o`zgarishi sistemaning qaysi parametri bilan bog`liq?

Chastota nima?

Sinxron generatorda qo`zgatish sistemani qo`llashdan maqsad nima?

O`tish jarayoni deb nimaga aytiladi?

Uch fazali tok zanjirida neytral simning vazifasi nimadan iborat?

10 kV kuchlanishli tarmogiga ulangan RB10-630-0,25 tipli reaktor uchun  uch fazali qisqa tutashuv tokining maksimal qiymatini toping?

35-220 kV li elektr sistemalarida qaysi qisqa tutashuv turi o`ta xavfli xisoblanadi?

Elektr sistemasini boshqarish elementlariga nimalar kiradi?

Qaysi qisqa tutashuv turining elektr tizimida  ro`y berish extimolligi yuqori?

i_d= √2* I_n* K_u qisqa tutashuv tokning qanday qiymatini ifodalaydi?

  x_r=  (X%)/100*  I_b/I_n *  U_n/U_b     reaktiv qarshilik formulasi qanday elementga taalluqli?

Elektr tarmoqlari yordamida o`zaro tutashib, umumiy ish rejimiga ega bo`lgan elektr

stansiyalari, nimstansiyalari va iste`molchilari majmuini tashkil etgan tizimga nima deyiladi?

Transformatorlar parallel ishlashi uchun quvvatlari qanday nisabatdan  ortmasligi kerak?

Quyidagi turg`unlik mezoni qaysi turg`unlik turiga taalluqli   dP/dδ⟩0 ?

Elektromagnit o`tkinchi jarayonni kechish vaqti qancha oraliqni tashkil etadi?

Qaysi javobda rotor tezlanishini (α) xisoblash formulasi noto`g`ri?

Aniq qutbli sinxron mashinada qaysi induktivlik qiymatini o`zgarmas deb qabul qilish mumkin?

Yuklamalar turg`unlik mezoni to`g`ri ko`rsatilgan qatorni toping?

Kichik turki bu nima?

Elektromagnit O`tkinchi Jarayonlar”ni kechish oralig`i qancha vaqtni tashkil etadi?

Dinamik turg`unlik buzilganini qanday bilamiz?

Turg`unlikni maydon usuli qaysi shartga asoslanadi?

Dinamik turg`unlikni zaxira koeffitsienti qanday aniqlanadi?

O`tkinchi Jarayonlar” qaysi ko`rsatkichlarga ko`ra farqlanadi?

Qaysi formula generatorda kuchli QAR borligini bildiradi?

Qisqa tutashuvni keltirib chiqaruvchi sabablar nimalar?

Sistemada aktiv quvvat balansini buzilishi natijasida qanday ko`chki sodir bo`ladi?

CHAYu qurilmasini vazifasi nima?

CHAYu qurilmasi necha bosqichda ishlaydi?

CHAYu qurilmasini qo`llashdan maqsad nima?

 “Elektr tizim” kuch elemtlari tarkibiga nimalar kiradi?

Elektr yuritmalarda o`tish jarayonlari qaysi jarayonlar bilan bog`liq xolda sodir bo`ladi?

Qisqa tutashuvni  jarayonni kechishi bo`yicha qanday turlari mavjud?

Qisqa tutashuv rejimi deb… aytiladi.

Qisqa tutashuv paytida kuchlanish ortadimi yoki tok kuchi?

Qisqa tutashuv tokni elektrodinamik ta`siri bu nimaga bog`liq?

Rejim parametrlarini sozlash orqali tizim xolatini o`zgartiruvchi  boshqarish elementlari tarkibiga nimalar kiradi?

To`liq tokning oniy maksimal qiymatiga qisqa tutashuv jarayoni boshlangandan so`ng qancha vaqtda erishiladi?

Nazariy elektrotexnika fani bo’yicha

Bir megagerts necha gertsga teng?

Berilgan  =628 rad/s uchun davr «T» nimaga teng?

 berilgan ifodada oniy qiymat nima bilan belgilanadi?

Berilgan sinusoidal   (V) funktsiyaning kompleks ta’sir etuvchi (effektiv) ifodasini aniqlang?

Berilgan sinusoidal   (V) funktsiyaning maksimal qiymati topilsin?

Zanjirga kesimi   S bo’lgan L uzunlikdagi sim ulanganda U kuchlanishdagi tok kuchi I bo’lgan  o’tkazgich    moddasining     solishtirma    qarshiligi (ρ) qanday?

O`zgarmas tokda zanjirning umumiy qarshiligini ifodasi qanday topiladi?

Sig`im  elementida xosil bo’luvchi asosiy energiya formasini ko’rsating?

Induktiv g’altak elementida xosil bo’luvchi asosiy energiya formasini ko’rsating

Qaysi jumla faqat kuchlanishlar rezonansiga tegishli?

Qaysi jumla faqat toklar rezonansiga tegishli?

Qaysi jumla ham toklar rezonansiga, xam kuchlanishlar rezonansiga tegishli?

Qanday asbobni toklar transformatoriga ulash mumkin emas?

Qanday zanjir aktiv to’rtqutblik deyiladi?

Qaysi tushuncha sinusoidal (yani sinus funksiya grafigiga mos )kattaliklarga tegishli emas?

Qanday zanjir passiv to’rtqutblik deyiladi?

Qarshiliklar uchburchagi formulasini ko’rsating?

Keltirilgan kompleks miqdorlarning qaysi biri trigonometrik tarzda ifodalangan?

Keltirilgan tengliklardan qaysi biri toklar rezonansi tenglamasi?

Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi?

Kirxgofning 1-qonunini kompleks ko’rinishini aniqlang?

Kirxgofning 2-qonunini kompleks ko’rinishini aniqlang?

Kommutatsiya qonunlari qanday printsiplarga asoslanadi?

Kondensator sig’imining o’lchov birligini ko’rsating?

Joul-Lens qonuni asosida qanday energiya tushintiriladi?

Qarshiliklar zanjirga parallel ulansa……..

Quyidagi formulalarning qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining to’la qarshiligini ifodalaydi?

Quvvatlar uchburchagi formulasini ko’rsating?

Quyidagi ifodalardan qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining aktiv quvvatini ifodalaydi?

Quyidagi ifodalardan qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining reaktiv quvvatini ifodalaydi?

Quyidagi ifodalardan qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining sig’im qarshiligini ifodalaydi?

Quyidagi ifodalardan qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining to’la qarshiligini ifodalaydi?

Quyidagi ifodalarni qaysi biri g’altakning induktiv qarshiligini  ni ifodalaydi?

Quyidagi ifodalarni qaysi biri kondensatorning sig’imiy qarshiligi   ni ifodalaydi?

Quyidagi keltirilgan formulalardan qaysi biri zanjirning bir qismi uchun Om qonunining formulasi?

Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida kuchlanish o’lchanadi?

Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida tok chastotasi o’lchanadi?

Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida elektr tokining kuchi o’lchanadi?

Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida elektr energiyasi o’lchanadi?

1-mA tok kuchi necha Amperga teng?

1kvt*soat elektr energiyasi necha joulga teng?

Ampermetrga shunt ulash deganda nimani tushuniladi?

O`lchash chegarasini o`zgartirish uchun ulangan qo`shimcha qarshilikni.

Qarshiliklar zanjirga ketma-ket ulansa……..

Magnit oqimini o’lchov birligini ko’rsating

Parametrlari R=40 Om va tok kuchi 3 A bo’lgan  bo`lsa, U=?

I=I0sin(ωt+ ) ifodada (ωt+ )   ifoda nimani ifodalaydi?

I=I0sin(ωt+ ) ifodada   ifoda nimani ifodalaydi?

Sinusoidal o’zgaruvchan tokning oniy qiymatini ifodasini aniqlang?

Transformatorlar qayerlarda qo’llaniladi?

Transformatorning ishlash printsipi qaysi qonunga asoslangan?

I=I0sin(ωt+ ) ifodada I0 ifoda nimani ifodalaydi?

Uch fazali sistemada ularni tasvirlovchi sinusoidalar faza bo’yicha qanchaga siljigan?

Uch fazali tok zanjirida neytral (nol) simning vazifasi nimadan iborat?

Uch fazali tok zanjirida neytral sim nima deb nomlanadi?

O’zgarmas tok zanjiri uchun Om qonunining ifodasini aniqlang?

O’zgaruvchan tokning davri quyidagi belgilashlarning qaysi biri bilan ko’rsatiladi?

O’lchov birliklaridan qaysi biri induktivlikka tegishli?

O’tkazgichdagi elektr toki deganda nimani tushunasiz?

Elektr zanjiriga ampermetr qanday ulanishi kerak?

Elektr zanjiriga voltmetr qanday ulanishi kerak?

Ikki nuqtaviy zaryadlangan sharchalar orasidagi ta’sir kuchini qaysi olim aniqlagan?

Elektr kuchlanishi deb nimaga aytiladi?

Elektr zaryadini o’lchov birligini ko’rsating

Elektr tarmoqlarini vazifasi nimadan iborat?

Uch fazali zanjirdagi o’zgaruvchan tok aktiv quvvati (yuklama simmetrik bo’lganda) qanday ifoda bilan aniqlanadi?

Elektr zanjirlarining bitta turg`unlashgan xolatida boshqasiga o`tishini ifodalovchi jarayon nima deyiladi?

Qanday jarayonga o’tkinchi jarayon deb ataladi?

Tokning zichligi qanday ifoda bilan aniqlanadi?

Tokning effektiv qiymatini aniqlang?

Magnit oqim va induksiyaning o’lchov birligini ko’rsating?

Elektron zaryadining qiymati nimaga teng?

Kulon qonunining ifodasini ko’rsating?

Elektromagnit to`lqinlarning bo’shliqdagi tarqalish tezligini ko’rsating?

Kulon doimiysining ifodasini ko’rsating?

Faza kuchlanishlarini simmetriyalashda qaysi simdan foydalaniladi?

Maksvelning birinchi tenglamasini ko`rsating?

Qanday sistema simmetrik sistema deyiladi?

Qanday zanjir nochiziqli zanjir deb ataladi?

Harakatda bo`lmagan elektr zaryadlar tasirida kelib chiqqan kuch maydoni qanday maydon?

Elementlaridan bir hil tok o’tayotgan elektr zanjirlari qanday zanjirlar deb ataladi?

Kirxgofning birinchi qonunini ta’riflab bering?

Kontur toklarining shartli  musbat yunalishi qanday aniqlanadi?

Tugun deb nimaga aytiladi?

Tarmoq deb nimaga aytiladi?

Qarshilikning o`lchov birligi?

1 kilovolt necha voltga teng?

O`zgaruvchan tok  afzalliklari to`g`ri ko`rsatilgan qatorni aniqlang?

Juft magnit qutblari orasiga joylashtirilgan o’tkazgichdan tok oqib o’ta boshladi. O’tkazgichning harakati qanday bo’ladi?

Kondensatorlar parallel ulanganda…….

Qaysi quvvat (VA) o’lchanadi?

Qaysi quvvat (Var) o’lchanadi?

Qaysi quvvat (Wt) o’lchanadi?

Qarshiliklar uchburchagi tomonlari nimaga asoslanib tushintiriladi?

Pifogor teoremasiga

Viyet teoremasiga

Kirxgofning II-qonuniga

Om qonuniga

Reaktiv quvvatni asosiy iste`molchisi nima?

Qaysi jumla faqat kuchlanishlar rezonansiga tegishli?

Qaysi jumla faqat toklar rezonansiga tegishli?

Agar «yulduz» sxemada ulangan uch fazali tekis yuklama «uchburchak» sxemada qayta ulansa, zanjirning manbadan iste`mol qiladigan quvvati qanday o’zgaradi?

Tekis yuklamali uch fazali zanjirning quvvati quyidagi formulalarning  qaysi biri bilan ifodalanadi?

Translate »