5321200– TABIIY TОLALARNI DASTLABKI ISHLASH TEXNОLОGIYASI (PAXTA)TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

«Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash» fanidan test savollari.

 1. O’zbekiston jahonda chigitli paxta yetishtirish bo’yicha nechinchi o’rinda turadi?
 2. G’o’za o’simligi qaysi oilaga mansub?
 3. O’zbekistonda g’o’zaning qanday turlari ekiladi?
 4. Tola tarkibi asosan qaysi moddadan tashkil topgan?
 5. G’o’zaning umumiy vegitatsion davri qancha?
 6. G’o’za o’simligidan necha xil mahsulot olinadi?
 7. Dunyo bo’yicha paxta tolasi qaysi mamlakatda eng ko’p ishlab chiqariladi?
 8. Bir dona chigitda necha mingtagacha tola bo’lishi mumkin?
 9. Chigitli paxta nechta sanoat naviga bo’linadi?
 10. Chigitli paxta terim turiga qarab necha sinfga ajraladi?
 11. Chigitli paxtaning namligini aniqlovchi priborni ko’rsating?
 12. Chigitli paxtaning namligini aniqlash uchun necha gram namuna olamiz?
 13. Termonamo’lchagich paxtaning namligini aniqlashda necha gradusgacha qizdiradi?
 14. Chigitning namligini aniqlashda necha gram namuna olinadi?
 15. Tolaning namligini aniqlashda necha gram namuna olinadi?
 16. Chigitli paxtaning namligini aniqlashda termonamo’lchagichimizni taymerini necha minutga qo’yamiz?
 17. Chigitli paxtaning iflosligini qaysi priborda aniqlaymiz?
 18. Chigitli paxtaning iflosligini aniqlashda necha gram namuna olinadi?
 19. Hisоbiy iflоslik 3 % ni tashkil qilsa chigitli paxtaning kоnditsiоn massasi qanday o’zgaradi?
 20. Chigitli paxtaning tashqi ko’rinishiga qarab qaysi xarakteristikasi aniqlanadi?
 21. Chigitli paxtaning kоnditsiоn massasi nimalarga bоg’liq?
 22. Chigitli paxtaning namligi va iflоslanganligiga qarab qaysi xarakteristikasi aniqlanadi?
 23. Chigitli paxtani ishlash texnоlоgik jarayonlar ketma-ketligi?
 24. Chigitli paxtaning quritishda issiqlik darajasi qanday tanlanadi?
 25. Tolaning ruxsat etilgan maksimal harorati, °C?
 26. Iflоsliklar qaysi turlarga bo’linadi?
 27. Mayda iflоsliklarni qaysi jihоzlarda tоzalanadi?
 28. Qоziq-plankali barabandagi plankaning vazifasi?
 29. ОXB-10 tоzalagichning vazifasi?
 30. UXK tоzalagich bosh sektsiyasida ishchi оrganlar soni va nomi?
 31. 1XK tоzalagichda ketma-ket ishchi оrganlarning garniturasi qanaqa?
 32. Yirik iflоsliklardan tоzalash mashinalarida ikkinchi arrachali baraban nima ish bajaradi?
 33. Tоzalagichlarda chotkali barabanlarning vazifasi?
 34. Tozalagichlarda arrali baraban va kolosniklar orasidagi masofa, mm?
 35. SS-15A separatorning ish unumi, t/soat?
 36. Tоlani chigitdan qaysi markali jihоzlarda ajratiladi?
 37. Arrali jinlarda qanday tоlali paxta ishlanadi?
 38. Paxtani dastlabki ishlash jarayoning asоsiy оperatsiyasi?
 39. Arrali jinda chigit tarоg’ining vazifasi?
 40. 4DP­130 jindan chiqayotgan chigitning tukdоrligi?
 41. 5DP­130 arrali jinda arralar оrasidagi masоfa, mm?
 42. 4DP­130 arrali jinda arrali tsilindrning aylanish sоni, ay/min?
 43. Valikli jinda ignali barabanning vazifasi?
 44. 3 ОVP tоlatоzalagich qanday usulda tоzalaydi
 45. 1 VP tоlatоzalagichda arradan tоlani nima hisоbiga ajratiladi?
 46. Tоlatоzalagichlarda nima uchun arra disklari val o’qiga nisbatan qiya o’rnatilgan?
 47. 3 ОVP­M tоlatоzalagichda arraning diametri, mm?
 48. Qaysi qatоrda 1VP tоla tоzalagichning qistirmalar diametri to’g’ri ketma­ketlikda ko’rsatilgan?
 49. 5KV kоndensоrdan xоlst qanday zichlikda chiqadi, kg/m3?
 50. 5KV kоndensоrlarda tоla katta barabandan nima hisоbiga ajratiladi?
 51. 5KV kondensorining ish unumdorligi, kg/soat?
 52. Presslangan tоyning massasi, kg?
 53. Presslash yashig’idagi tola vaznini qanday aniqlanadi?
 54. Toyning gabarit o’lchamlari, mm?
 55. D-8237 pressida shibbalagich konstruktsiyasi?
 56. Kanop tolani quritish jihozini ko’rsating ?
 57. Uzun tolali paxta tolasining II-navining pishib yetilganlik koeffisienti kamida qanday bo`ladi?
 58. Paxta tolasining shtapel massa uzunligi kamida 33,2 mm bo`lsa, u qaysi tipga mansub?
 59. Quritish barabanida paxtani bo`lish vaqti qancha?
 60. Agar chigit navi II, nuqsonli chigitning massaviy ulushi – 3,0 % va namlikning massaviy ulushi 9,0 % bo`lsa, chigit sinfi qanday bo`ladi?
 61. Uzun tolali paxta tolasining V-navining pishib yetilganlik koeffisienti kamida qanday bo`ladi?
 62. “3” tipidagi paxta tolasining chiziqli zichligi qiymati qanday?
 63. “5” tipidagi paxta tolasining chiziqli zichligi qiymati qanday?
 64. Paxta tolasining shtapel massa uzunligi kamida 40,2 mm bo`lsa, u qaysi tipga mansub?
 65. Qaysi javobda paxtani mayda iflosliklardan tozalash mashinalari ko`rsatilgan?
 66. “7” tipidagi paxta tolasining chiziqli zichligi qiymati qanday?
 67. Quritish barabanidagi ko`tarish kuraklar balandligi qancha?
 68. Tolaning o`rta ko`rinishining mikroneyr qiymati necha bo`ladi?
 69. SXA, CHSP, USM markali mashinalar vazifasi?
 70. SXA-10 , SXA-3 markali pnevmatik chigit tozalagichlar nimasi bilan bir-biridan farq qiladi?
 71. To’qimachilik sanoatida qo’llanadigan tolali xomashyo necha xil bo’ladi.
 72. Bir soatda ishlanadigan chigit miqdori 4-5 tonnagacha bo’lganda qanday markali chigit tozalagichlar o’rnatiladi?
 73. I-II sort paxtadan chigitidan tozalanganda USM chigit tozalagichdan effekti necha %?
 74. Jinlash jarayonidan keyingi qisqa tolalarning nomi?
 75. Kimyoviy tolalar qanday tolalar?
 76. Jinlashdan keyin ingichka tolali paxta chigitlarida necha % gacha qisqa tolalar qoladi?
 77. Kanop poya po’stlog’i strukturasiga birinchi kim asos solgan?
 78. Tabiiy tolalar qanday tolalar
 79. PMP-160 linterda kolosniklar soni necha dona?
 80. Arra bilan kolosniklar orasi linterda necha masofada bo’ladi?
 81. Arralar vali qanday materialdan tayyorlanadi?
 82. Paxta zavodlarida linterlar har batareyaga nechtadan o’rnatiladi?
 83. Siklonni vazifasi nima?
 84. Chigitlarda qoldik tuklarni olish jarayonida qanday nomlanadi?
 85. Urug’lik chigitlar- tuksizlantirish uchun qanday mashinalar ishlatiladi?
 86. Texnik chigitlar uchun qaysi markalar ishlatiladi?
 87. Urug’lik chigitlardan qoldiq tukliligi necha % bo’lishi kerak.
 88. 4 SOM markali tuksizlantirish mashinasi ish unumi qancha?
 89. 4 SOM tuksizlantirish mashinasi barabanlari diametri qancha?
 90. M2-jihozni nima uchun ishlatiladi?
 91. Kanop poya po’stlog’ini qaysi jihozda ajratiladi?
 92. Ivitilgan kanop poyadan qaysi jihozlarda tola ajratib olinadi?
 93. TV-3 markali transportyor nima uchun ishlatiladi?
 94. Uzun tolani yumshatish uchun qaysi jihoz ishlatiladi?
 95. PO-50 jihozi nima uchun kerak?
 96. ALV jihozi nima uchun ishlatiladi?
 97. MK-6 jihozi nima uchun ishlatiladi?
 98. SLK-210-L jihozi nima uchun ishlatiladi?
 99. TMM-200-K jihozi nima uchun kerak
 100. Kanop poya chanog’ida nechtagacha urug’ bo’ladi?

«Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasi va jihozlari» fanidan test savollari.

 1. Arralar vali kanday materialdan tayyorlanadi?
 2. Paxtani dastlabki ishlash tushunchasi.
 3. Paxta tozalash sanoatidagi texnologik jarayon nima?
 4. Paxtani namligini yo’qotish usullari.
 5. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati nimaga qarab belgilanadi?
 6. Paxtani yirik iflosliklardan tozalovchi qanday uskunalar mavjud?
 7. Paxtaga iflos aralashmalarni ilashishiga qarab qanday turlarga bo’linadi?
 8. Qanday rusumdagi tosh ushlagichlar mavjud?
 9. Iflosliklarni kelib chiqishi jihatidan qanday turlarga bo’linadi?
 10. Iflosliklar tarkibiga qo’shilib ketgan paxta qaysi uskunada tozalanadi?
 11. Tolani tozalashdan asosiy maqsad.
 12. Paxtani dastlabki ishlashda paxtani tozalashning ahamiyati.
 13. Mayda va yirik iflosliklarning farqi?
 14. Paxtani tozalovchi mashinalarning ish unumdorligi qanday aniqlanadi?
 15. Paxtani tozalovchi mashinalarning tozalash samaradorligi qanday aniqlanadi?
 16. O’zbekiston va chet eldagi paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonlarning farqi.
 17. Paxtani yirik iflosliklardan tozalash mashinasini ko’rsating?
 18. Separatorlar qaysi bo’limlarda ishlatiladi?
 19. Texnologik jarayonda tosh tutgich qayerda o’rnatiladi?
 20. Mayda iflosliklarni tozalashda qanday ishchi organlar ishlatiladi?
 21. Qanday rusumdagi separatorlar mavjud?
 22. Paxtani qaysi rusumdagi mayda iflosliklardan tozalovchi uskunasi mavjud?
 23. Paxtaning namligi qaysi qurilmada aniqlanadi?
 24. Paxta tozalash korxonalarida mashinalarining tozalash samaradorligini oshirish usullari?
 25. Separatorning asosiy vazifasi nimadan iborat?
 26. Separotorning ish unumdorligi nimaga bog’liq?
 27. Paxta namligi ishlab chiqarishda qanday salbiy ta’sir ko’rsatadi?
 28. Paxtani tozalashda cho’tkali barabanning vazifasi?
 29. Paxtani tozalashda ish unumining tozalash samaradorligiga ta’siri?
 30. Paxta belgilangan namlik miqdori necha foiz?
 31. Jinlarning qanday turlari mavjud?
 32. Paxtaning qaysi ko’rsatgichlariga qarab qanday jinlash jarayoni qo’llaniladi?
 33. Jinlashda ish unumdorligini oshirish usullari nimalardan iborat?
 34. Jinlash jarayonida tolaning sifatini oshirish usullari?
 35. Xomashyo valigining tarkibi qanday bo’ladi?
 36. Tola arra tishlaridan qanday ajratib olinadi?
 37. Jin yangi arrasining diametri necha mm bo’ladi?
 38. Jinlash jarayonida olinadigan asosiy mahsulotlar qaysi?
 39. Uzun tolali paxtaning yuqori navlari qaysi jinlarda tolasi chigitidan ajratiladi?
 40. Jinlash jarayonida paxta bilan ta’minlash qanday amalga oshiriladi?
 41. DP-130 rusumli jinda arralar soni nechta?
 42. Valikli jinlarda ish unumi qanday belgilanadi?
 43. Jinda arrali diskning diametri nechaga teng?
 44. Jinning asosiy vazifasi?
 45. Valikli jin uskunasi qaysi asosiy ishchi organlardan iborat?
 46. Valikli jinda qanday tola olinadi?
 47. DP-130 rusumli arrali jindagi arra diskining ichki aylanasi nechaga teng?
 48. Qanday rusumli jinlarni bilasiz.
 49. Jinlash jarayonida chigitning shikastlanishini kamaytirish usullari.
 50. Valikli jin bilan arrali jinning farqi.
 51. Arrali jinlarda qaysi rusumdagi ta’minlagich ishlatiladi?
 52. Linterda arrali diskning diametri nechaga teng?
 53. 3XDDM – UMPD rusumli jinda arralar soni nechta?
 54. Arrali jinlashda ish unumi qanday belgilanadi?
 55. Jinlash jarayonida ishtirok etuvchi arrali jinlar.
 56. Valikli jinlashda ulyuk ariqchalarining vazifasi.
 57. Nima uchun paxta valikli jinda ishlanadi.
 58. Valikli jinda qanday ish bajariladi?
 59. Paxtani jinlashning zarurligi.
 60. Jin uskunasida ishchi kamera nima uchun kerak?
 61. Tolani chigitdan ajratish (jinlash) jarayoni qanday amalga oshiriladi?
 62. Jinlash jarayonining mohiyati nimadan iborat?
 63. Ishchi kamerani jinlash jarayonidagi ahamiyati.
 64. Xom-ashyo valigining aylanishiga ta’sir qiluvchi omillar.
 65. Tolaning arra tishiga ilashishi qanday amalga oshadi?
 66. Jinlash jarayonida chigit tarog’ining ahamiyati.
 67. Chiqayotgan chigitning toladorligi qaysi ko’rsatgichlarga ta’sir qiladi?
 68. Jinlash jarayonida qanday tolali chiqindilar chiqadi?
 69. Chigitning chiqish miqdori qanday boshqariladi?
 70. Jinlash jarayonining ish unumdorligini hisoblashda arralar sonini ta’siri qanday?
 71. Jinlash jarayoni tola sifatiga qanday ta’sir qilishi kerak?
 72. Ishchi valik aylanasi kattalashishining jinlash jarayoniga ta’siri?
 73. Chigit tarog’ining vazifasi.
 74. Valikli jinlash jarayonining afzalliklari.
 75. Valikli jinda qaysi paxtalar ishlatiladi?
 76. Valikli jin o’rnatilgan korxonaning farqi?
 77. Qanday linterlarni bilasiz?
 78. Momiq olishning zarurligi?
 79. Momiq qanday mashinada tozalanadi?
 80. Linterlash jarayonida qanday mahsulot olinadi?
 81. Chigitning toladorligi ortsa qaysi ko’rsatgichlarga ta’sir qiladi?
 82. Chigitning toladorligi kamaysa nimaga ta’sir qiladi?
 83. Momiq olishda linterning qaysi ishchi organlari ishitirok etadi?
 84. Momiqning qanday tiplari bor?
 85. Linterlash jarayoni nima uchun kerak?
 86. Linterda arralar soni nechta?
 87. Chigit qaysi rusumdagi uskunada tozalanadi?
 88. Tashqariga chiqayotgan chigit qanday tortiladi?
 89. Linterlash jarayoni nima?
 90. Linterlash jarayoni qanday amalga oshiriladi?
 91. Momiq tipi qanday olinadi?
 92. Chigitning chiqish miqdori qanday boshqariladi?
 93. Linterlash jarayonida chigit tozalashning ahamiyati.
 94. Momiq qayerda ishlatiladi?
 95. Linterlash mashinasining ish unumdorligi qanday aniqlanadi?
 96. Paxta tozalash korxonalarida momiq necha foiz olinadi?
 97. Tola tozalagichlarning o’rtacha tozalash samaradorligi qancha?
 98. Tolani tozalash sabablari?
 99. Tola tozalashning ahamiyati?
 100. Momiq tozalash usullari qanday?


«Mashinalarni loyihalash asoslari» fanidan testlar

 1. Pnevmotransport quvurlarining diametri necha millimetr?
 2. Chigitli paxtani havodan qaysi agregat orqali ajratib olinadi?
 3. SS-15A separatorning vakum-klapan kuraklari qanday materildan tayyorlanadi?
 4. SS-15A separatorning vakum-klapan kuraklarining aylanish tezligi qancha?
 5. SS-15A separatorning elektr quvvati sarfi qancha?
 6. SS-15A separatorda qirg’ichning vazifasi nimadan iborat?
 7. SS-15A separatorda chiqgan chigitli paxta qaysi agregatga o’tadi?
 8. Chigitli paxtani qurutish qanday usullarda amalga oshiriladi?
 9. Chigitli paxtani qurutishdan asosiy maqsad nima?
 10. Paxta belgilangan namlik miqdori necha foiz?
 11. Paxta quritish ob’yekti safatida necha komponentdan iborat?
 12. Chigitli paxtani qurutish qanday agregatlarda amalga oshiriladi?
 13. Quritish barabanining loyihalashda talab etiladigan asosiy texnologik shartlar nimadan iborat?
 14. Quruish barabanida oldingi sapfaning vazifasi?
 15. Quritish barabani reduktori vazifasi nima?
 16. Quritish barabanida parraklarning vazifasi nimadan iborat?
 17. Quritish barabanidagi parraklar balandligi necha mm?
 18. Quritish barabanida paxta tezligi nimani hisobiga o’zgartiriladi?
 19. Qaysi quritish barabanlarida chigitli paxta mayda iflosliklardan tozalanadi?
 20. Xozirgi vaqtda ishlatilayotgan asosiy quritish barabani ta’minlagichi qanday?
 21. Paxtani quritishda qanday generatorlardan fodalaniladi?
 22. 2SB-10 qurutish barabaning elektr quvvati qancha?
 23. 2SB-10 markali quritish barabanidagi ko’tarish kurakchalar soni «n» nechta va uni balandligi h»qancha?
 24. 2SB-10 markali quritish barabanining aylanishlar sonini qancha?
 25. Tozalash mashinalarni loyihalashda talab etiladigan texnologik shartlarni qanday bo`lishi kerak?
 26. Chigitli paxtani mayda ifloslikdan tozalash mashinalarini ko’rsating?
 27. Paxtani mayda va yirik iflosliklardan tozalash uskunalarida ta’minlovchi valiklarning vazifasi nima?
 28. Paxta tozalash uskunalari ishchi qismlarini xarakatga keltirishda mufta nima vazifani bajaradi?
 29. Paxtani mayda iflosliklardan tozalash uskunalarida xozirgi vaqtda ishlatiladigan setkalar qanday turi va o’lchamlardan iborat?
 30. 1XK paxtani mayda flosliklardan tozalash uskunasining asosiy ishchi organlari nimalardan iborat?
 31. 1XK tozalagichning taminlovchi valik diametri necha mm?
 32. 1XK paxtani mayda flosliklardan tozalash uskunasida nechta barabandan iborat?
 33. Paxtani mayda iflosliklardan tozalash uskunalarida ishlatiladigan qoziqchali-plankali barabanlar vazifasi nima?
 34. Paxtani mayda iflosliklardan tozalash uskunalarida xozirgi vaqtda ishlatiladigan qoziqchali plankali barabanlarda qoziqchalar qatori nechta?
 35. Paxtani mayda iflosliklardan tozalash uskunalarida xozirgi vaqtda ishlatiladigan qoziqchaliplankali barabanlarda plankalar qatori nechta?
 36. 1XK tozalagichning elektor quvvati qancha?
 37. Paxtani yirik ifloslikdan tozalash mashinalarini ko’rsating?
 38. Paxtani yirik iflosliklardan tozalash uskunalari CHX-3M2 va CHX-5lar farqi nimada?
 39. Paxtani yirik iflosliklardan tozalash uskunalari CHX-3M2 va CHX-5 larda nechta arrachali baraban bor?
 40. Paxtani yirik iflosliklardan tozalash uskunasi CHX-3M2 nechta qoziqchali barabandan iborat?
 41. Paxtani yirik iflosliklardan tozalash uskunasi CHX-5da nechta qoziqchali baraban bor?
 42. CHX-3M2 tozalagichning elektr quvvati qancha?
 43. UXK paxta tozalash agregatining qoziqli barabanning aylanish tezligi qancha?
 44. UXK oqim chizig’ida paxtani mayda iflosliklardan tozalash moduli EN 1782 da nechta arrachali baraban bor?
 45. UXK oqim chizig’ida paxtani mayda iflosliklardan tozalash moduli EN 1781, EN 1782dan farqi nimadan ibora?
 46. UXK paxta tozalash agregatining cho`tkali barabanning aylanish tezligi qancha?
 47. Jinlarning vazifasi nimadan iborat?
 48. Paxta tozalash korxonalarida qanday rusumli arrali jinlardan foydalaniladi?
 49. Arrali jinlarda maxsulot sifati asosan qaysi ishchi qismga bog’liq?
 50. Arrali jin qanday asosiy ishchi bo’laklardan iborat?
 51. Jindagi arra tishlari vazifasi nimadan iborat?
 52. DP markali arrali jindagi arra diskining ichki diametrini qancha?
 53. Jin arrali disklari qanday materialdan tayyorlanadi?
 54. Jin va linter arralar orsidagi qistrma qanday materialdan tayyorlanadi?
 55. Arrali silindrda arralar orasidagi masofalar necha mm?
 56. Arrali jindagi kolosniklar qanday materialdan tayyorlanadi?
 57. Yangi arrali diskning diametri qancha bo’lishi kerak?
 58. Arralar orasidagi qistrma diametri qancha bo’lishi kerak?
 59. Jin arrali silindr validagi qisuvchi gayka qanday materialdan tayyorlanadi?
 60. Arrali jinda kolosniklar orasidagi ishchi tirqish qancha bo’lishi kerak?
 61. Arra ishchi bo’linmasiga qancha miqdorda kirib turadi?
 62. Jin arrali silindri qanday qismlardan yig`ilgan?
 63. Jin va momiq ajratish uskunalaridagi arrali disklar nimasi bilan farqlanadi?
 64. Arrali disklardagi tishlar soni uning qaysi geometrik ko’rsatkichiga bog’liq?
 65. Arralarning ishlash qobiliyati qanday yo’l bilan oshiriladi?
 66. Arrali jinlarda kolosniklarning asosiy vazifasi nima?
 67. Tola arra tishlaridan qanday ajratib olinadi?
 68. Jinda arra tishlaridan tolani tushirib olish uchun havo tezligi qancha?
 69. Jinlash jarayonining ish unumdorligini hisoblashda arralar sonini ta’siri qanday?
 70. Chigit tarog’ining vazifasi nimadan iborat?
 71. Arrali jinlashda ish unumi qanday belgilanadi?
 72. PMP-160 linterda kolosniklar soni necha dona?
 73. Urug‘li chigitlar tuksizlantirish uchun kanday mashinalar ishlatiladi?
 74. 4 SOM tuksizlantirish mashinasi barabanlari diametri qancha?
 75. Arrali jinga 1-patent kimga berilgan?
 76. Zichlash valiklari qancha kilovatli elektr dvigatelidan xarakatlantiradi?
 77. Arrali disklar valga kiydirilgandan keyingi tekshirish nima deb ataladi ?
 78. Diametri 320 mm ish diskada linter uchun qancha tish kesishadi?
 79. B-374 A markali press shibbalash kuchi, kN qancha?
 80. 6A-12 M shnekli tozalagichning vazifasi?
 81. 3XDDM – UMPD rusumli jinda arralar soni nechta ?
 82. Arrali jinlarda qaysi rusumdagi ta’minlagich ishlatiladi?
 83. “IVA” rusumli variatorning reduktordan farqi nima?
 84. Yangi, qayta tiklangan va ta’mirlangan arralarga qanday talablar qo’yiladi?
 85. Arralar nima uchun almashtiriladi?
 86. Arratishlarining xolati mashinaning qanday texnologik ko’rsatkichlariga ta’sir qiladi?
 87. Arra tishini chiqarish qaysi mashinada amalga oshiriladi?
 88. Arra tishlarini silliqlash qaysi mashinada amalga oshiriladi?
 89. Arra tishlarini charxlash qaysi mashinada amalaga oshiriladi?
 90. Arra tishlarinng to’g’riligi qanday tekshiriladi?
 91. Arrani ta’mirlash bo’limining vazifasi qanday?
 92. Valikli jinda qanday paxtalar jinlanadi?
 93. Uzun tolali paxtaning yuqori navlari qaysi jinlarda tolasi chigitidan ajratiladi?
 94. Ishchi valik aylanasi kattalashishining jinlash jarayoniga ta’siri qanday?
 95. Valikli jindagi yangi g’o’lali (ishchi) valigi diametri qancha bo’ladi?
 96. Valikli jinda yangi qo’zg’almas pichoqning balandligi qancha?
 97. Valikli jinda ishchi valigi diametri kichraishi bilan nima o’zgaradi?
 98. Valikli jinda ishchi valikning tezligi qancha bo’lishi kerak?
 99. Valikli jinda uruvchi baraban diametri qancha?
 100. Valikli jinda ishchi valigidagi ulyuk chuqurchaning vazifasi?


 1.  

«Korxonalarni loyihalash» fanidan test savollari.

 1. “Lоyihаlаsh uchun tоpshiriq” kimlаr tоmоnidаn tuzilаdi?
 2. Injеnеr-izlаnish ishlаridа nimаlаrni hаl qilаdi?
 3. Lоyihа tаrkibigа nimаlаr kirаdi?
 4. “Lоyihа tоpshirig’i” kim tоmоnidаn ishlаb chiqilаdi?
 5. Qаytа tiklаsh lоyihа-smеtа хujjаtlаri qаndаy bo’limlаrdаn ibоrаt?
 6. Yangidаn qurilаdigаn pахtа tоzаlаsh zаvоdining iqtisоdiy хududidini (rеgiоnini) аniqlаsh kursаtkichlаri?
 7. Lоyihаlаshtrilаdigаn pахtа tоzаlаsh zаvоdini hоm аshyo bilаn tа’minlаnishini аniqlаshdа оb’еktiv аsоslаr?
 8. Ishlаb chiqаrishni tаshkil qilish dаrаjаsini bаhоlаsh ko’rsаtkichlаri nеchtа guruх bo’yichа bеlgilаngаn?
 9. Tехnikаviy qаrоrgа qаndаy mа’lumоtlаr kiritilаdi?
 10. Ishchi хujjаtlаr dеb nimаlаrni аytilаdilar?
 11. Ishlаb turgаn kоrхоnаni qаytа tiklаsh аsоslаri?
 12. Yаngi kоrхоnа qurish uchun iqtisodiy tоmоnidаn аsоslаshdа hаl qilinаdigаn аsоsiy mаsаlаlаr?
 13. “Lоyihа tоpshi rig’ini” еkspеrtizа qilishdаgi mаqsаd?
 14. Ishlаb turgаn kоrхоnаni tехnikаviy qаytа yangi lаsh аsоslаri?
 15. Pахtа tоzаlаsh zаvоdning qurilаdi gаn jоyini tаnlаshdа tа’sir qiluvchi аsоsiy fаktоrlаr?
 16. Pахtа tоzаlаsh zаvоdini qurish dаvridа qаndаy vаzifаlаrni hаl qilish kеrаk?
 17. Lоyihа ishlаri nеchtа bоsqichdа bаjаrilishi mumkin?
 18. Qurilish qаrоridа qаndаy mа’lumоtlаr bo’lishi kеrаk?
 19. Nimа sаbаbli pахtа tоzаlаsh kоrхоnаlаri ishlаb chiqаrish sехlаridа qo’shimchа ehtiyot (rеzеrv) uskunаlаr o’rnаtmаydi?
 20. Qаysi ko’rsаtkichlаr аsоsidа lоyihаlаsh-smеtа хujjаt-lаrining sifаtini bаhоlаydilаr?
 21. Ishlаb chiqаrish ni vа mеhnаtni tех nikа bilаn tа’minlа nish dаrаjаsini аniqlаydigаn ko’rsаtkichlаr?
 22. Kоrхоnаni qаytа tiklаshning yoki tехnikаviy qаytа yangi lаshning аfzаllik tоmоnlаri?
 23. Tехnikаviy vаzifаlаrni еchish qаndаy mаsаlаlаrni o’z ichigа оlаdi?
 24. Tехnоlоgik jаrаyon dеb nimаgа аytilаdi?
 25. Yordаmchi vа stаndаrtgа to’g’ri kеlmаydigаn usku nаlаrgа nimаlаr kirаdi?
 26. Pахtа tаyyorlаsh punktlаrining turlаri vа ulаrning bir-biridаn fаrqi?
 27. 2SB-10 mashinasining texnologik jarayondagi vazifasi nimadan iborat?
 28. Pахtа hоmа-ashyosidаn оlinаdigаn mаhsulоtlаr bаlаns ko’rsаtkichlаri?
 29. 1XK mashina sining texnologik jarayondagi vazifasi nimadan iborat?
 30. 1XP mashinasining texnologik jarayondagi vazifasi nimadan iborat?
 31. UXK seksiyasining texnologik jarayondagi vazifasi nimadan iborat?
 32. UXK agregati qanday seksiyalardan tashkil topgan?
 33. ChX-5 mashinaning texnologik jarayondagi vazifasi nimadan iborat?
 34. SCh-02 mashinasining texnologik jarayondagi vazifasi nimadan iborat?
 35. Zаmоnаviy pахtа tоzаlаsh zаvоdining umumiy tехnоlоgik jаrаyon sхеmаsi?
 36. Quritish-tоzаlаsh sехlаridа pахtаning nаmligigа bоg’liq nеchа mаrtа quritish mumkin vа nаmlik chеgаrаsini ko’rsаting?
 37. Kоrхоnа qurilаdigаn mаydоnni tаnlаshdа “Lоyihа uchun tоpshiriq” gа qаndаy аsоsiy mа’lumоtlаr kеrаk?
 38. Nаmunаviy pахtа tаyyorlаsh punktining umumiy tехnоlоgik jаrаyon sхеmаsi qаysi jаvоbdа to’g’ri ko’rsаtilgаn?
 39. 2SB-10 quritish barabaniga sarf bo’ladigan issiqlik sarfi?
 40. Paxta xom ashyosini quritish qaysi uskunada amalga oshiriladi?
 41. Uzun tolali chigitli paxta qaysi uskunada quritiladi?
 42. 2SB-10 quritish barabanining diametri va uzunligi?
 43. SB0 quritish barabaniga sarf bo’ladigan issiqlik sarfi?
 44. Mayda ifloslikdan tozalovchi shnekli uskunani ko’rsating?
 45. 6A-12M uskunasi shnegini diametri qancha?
 46. Mayda iflosliklardan tozalaydigan uskunalarni ko’rsating?
 47. 1-XK uskunasidagi qoziqchali baraban bilan to’rli sirt orasidagi texnologik masofani qancha bo’ladi?
 48. 1-XK mashinasining ish unumdorligi necha tonna?
 49. PTK da chigitli paxtani tozalash nima uchun zarur?
 50. Paxta tozalash uskunalarning tozalash samaradorligiga qaysi faktorlar ta’sir ko’rsatadi?
 51. 4DP-130 mashinasining texnologik jarayondagi vazifasi nimadan iborat?
 52. 1VP mashinasining texnologik jarayondagi vazifasi nimadan iborat?
 53. 3XDD-M mashinasining texnologik jarayondagi vazifasi nimadan iborat?
 54. Nimа sаbаbli jinlаngаn uzun tоlа nаvlаri ko’p mаrtа tоzаlаnаdi?
 55. Chigitli pахtаni sаqlаsh uchun qаndаy оmbоrlаrning turlаri bоr vа ulаrning o’lchаmlаri?
 56. Arrali barabanli tozalagichlarning tozalash samaradorligi nimalarga bog’liq?
 57. UXK uskunasining vazifasi?
 58. UXK uskunasi paxtani qanday ifloslikdan tozalaydi?
 59. Chigitli paxtani yirik iflosliklardan tozalash uskunalarini belgilang?
 60. 1XP uskunasi ChX-3M2 uskunasidan nimasi bilan farq qiladi?
 61. ChX-3M2 uskunasining ish unumdorligi qancha?
 62. ChX-3M2 uskunasining tozalash samaradorligi qancha?
 63. Tоzаlаsh sехining vаzifаsi nimаdаn ibоrаt?
 64. Bоsh ishlаb chiqаrish binоsidа o’rnаtilаdigаn аsоsiy tехnоlо gik uskunаlаrning bеlgisini (mаrkаsini) ko’rsаting?
 65. Mayda va yirik iflosliklardan tozalash uskunalaridagi ta’minlovchi valiklar nima yordamida harakatga keladi?
 66. ChX-3M2 va ChX-5 uskunalarining bir-biridan farqi nimada?
 67. Bоsh ishlаb chiqаrish binоsi (kоrpus) dеb nimаgа аytilаdi?
 68. O’rta tolali chigitli paxta nima uchun arrali jinlarda ajratiladi?
 69. Chigitli paxtani jinlashga qo’yiladigan talabalar?
 70. PD ta’minlagichining asosiy ishchi qismi nimadan iborat?
 71. Arrali jinlarning vazifasi?
 72. Arrali jinlarning ish unumdorligini aniqlash bo’yicha qaysi olimlar ish olib borgan?
 73. PTK larda qanday arrali jinlar ishlatilmoqda?
 74. Arrali jinlar nimasi bilan bir-biridan farq qiladi?
 75. Arrali jinlardagi arrali tsilindrning aylanish tezligi va diametrini toping?
 76. Xom-ashyo valiginig chiziqli tezligi necha m/sek?
 77. Arra tishlaridan tola nima bilan ajratib olinadi?
 78. Toladagi iflosliklar qaysi ishchi organ orqali ajratiladi?
 79. Paxta tolasi qaysi ko’rsatkichlari bo’yicha tiplarga ajratiladi?
 80. Nima uchun uzun tolali chigitli paxta valikli jinlarda jinlanadi?
 81. Valikli jinning ishchi valigi qanday materialdan tayyorlanadi?
 82. Ishchi valigining umumiy uzunligi?
 83. Valikli jinning uruvchi barabaning diametri qancha?
 84. Valikli jinning ishchi valigining diametri qancha?
 85. Valikli jinlar rusumini ko’rsating?
 86. Valikli jinning haqiqiy ish unumdorligi qanday aniqlanadi?
 87. Valikli jinlarning asosiy ishchi qismlarini ko’rsating?
 88. Valikli jinlash jarayonida tola ishchi valigidan qanday ajratiladi?
 89. Ishchi valigi qaysi hollarda almashtiriladi?
 90. Valikli jinlardagi uruvchi baraban vazifasi nimadan iborat?
 91. Valikli jinning ishchi valigi valga qanday bosim bilan o’rnatiladi?
 92. PTK larida kondensorlar qayerga o’rnatiladi?
 93. Quyidagi kondensorlardan qaysilari tola uchun mo’ljallangan?
 94. Tolani toylashdan maqsad?
 95. Quyidagi kondensorlardan qaysilari momiq uchun mo’ljallangan?
 96. Kondensorlar tolani necha kg/m3 gacha zichlab beradi?
 97. Presslash qaysi qonun asosida amalga oshiriladi?
 98. Pахtа tоzаlаsh zаvоdining tехnоlоgik jаrаyonini lоyihаlаshdаn mаqsаd?
 99. Quritish-tоzаlаsh sехlаridа pахtаning nаmligigа bоg’liq nеchа mаrtа quritish mumkin vа nаmlik chеgаrаsini ko’rsаting?
 100. Press uskunasi nechta bo’limdan iborat?
Translate »