Ураков Нуриддин Абраматович техника фанлари Бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши мухокамаси тўғрисида

 “Йигирув машинаси дискретлаш барабанчаси ва таъминлаш цилиндри конструкцияларини такомиллаштириш ва параметрларини ҳисоблаш методлари” мавзусида.

          Ураков Нуриддин Абраматовичнинг 05.02.03 – “Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари” ихтисослиги бўйича “Йигирув машинаси дискретлаш барабанчаси ва таъминлаш цилиндри конструкцияларини такомиллаштириш ва параметрларини ҳисоблаш методлари” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси  Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2022 йил 29-июнь куни соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75

e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »