Холмирзаев Фарход Абдубаннаевичнинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши мухокамаси тўғрисида

 “Пахтани ташувчи пневмотранспорт ускунасида оқим параметрларини бошқариш қурилмасини такомиллаштириш” мавзусида.

          Холмирзаев Фарход Абдубаннаевичнинг 05.06.02- «Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга  дастлабки ишлов бериш» ихтисослиги бўйича “Пахтани ташувчи пневмотранспорт ускунасида оқим параметрларини бошқариш қурилмасини такомиллаштириш” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси  Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2022 йил 29-июнь куни соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75

e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »