5411200-MANZARALI BO’G’DORCHILIK VA KO’KLAMZORLASHTIRISH TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Avtomobil yo’llarini ko’kalamzorlashtirish fani bo’yicha

 1. Ko‘kalamzorlashtirish aholi turar joylariga nimalar kiradi?
 2. Bugungi kunda shaharsozlikdagi asosiy muammolardan biri nima?
 3. Ko‘kalamzorlashtirish ko‘lami nimani anglatadi?
 4. Ko‘kalamzorlashgan xududlarga kimlar keladi?
 5. O‘zbekiston –qanday o‘rmonli mamlakat?
 6. Yashil o‘simliklar nimani belgilaydi?
 7. Mamlakatimizda qanday ko‘kalamzorlashtirish ishlari keng ko‘lamda olib boriladi?
 8. Ihota va tog‘ meliorativ o‘rmonchilik nimani muhofazalaydi?
 9. Ko‘kalamzorlashtirish ishlarini olib borishda kimlar faoliyat ko‘rsatadi?
 10. Ko‘kalamzorlashtirishda qo‘llaniladigan dolzarb masalalarga nimalar kiradi?
 11. O‘zbekistonda ko‘kalamzorlashtirish uchun nima qilish lozim?
 12. Shaharlarda ekishga mos bo‘lgan, chidamli va uzoq umr ko‘radigan, qimmatli manzarali daraxtlarga nimalar kiradi?
 13. Tez o‘suvchi daraxt turlariga nimalar kiradi?
 14. Chiroyli va shinam ko‘rk berishda yorqin ranglarda gullaydigan butalarga nimalar kiradi?
 15. Sharqiy Turkistonda manzarali bog‘dorchilik xo‘jaligining paydo bo‘lishi nima bilan uzviy bog‘langan?
 16. Bog‘ hiyobonlarini yaratish san’atining muhim jihati nimada?
 17. Yashil qurilish amaliyoti nimani o‘z ichiga oladi?
 18. Rimliklarda atirgul nimani«jasorat» timsoli hisoblangan?
 19. Mamlakat hududida qanday iqlim xukmronlik qiladi?
 20. O‘zbekistonning issiq haroratlarning yillik yig‘indisi qancha?
 21. O‘suv davrida yog‘ingarchiliklar miqdori qancha bo’ladi?
 22. O‘zbekistonning ko‘p xududlarida yoz mavsumida qanday harorat bo’ladi?
 23. O‘zbekiston tuproqlari qaerda ko‘kalamzorlashtirish uchun qulay bo‘lib hisoblanadi?
 24. Yangidan o‘zlashtirilgan erlarda esa ko‘kalamzorlashtirish ishlarini qanday tuproqlarda olib borishga to‘g‘ri keladi?
 25. O‘zbekistonning turli tuproq-iqlim sharoitlari hamda gidrologik holatlari qanday chegaralangan?
 26. O‘zbekistonda o‘simliklarni iqlimlashtirilishi yaxshi yo‘lga qo‘yilganligi nimagahizmat qiladi?
 27. Ko‘kalamzorlashtirish uchun qo‘llaniladigan daraxt va buta turlarini soni va hajmini belgilashda nima katta ahamiyat kasb etadi?
 28. Inson salomatligi uchun eng mo‘‘tadil bo‘lgan ob-havo muhiti qancha?
 29. Fotosintez jarayonida bir gektar erdagi yashil ekinzorlar necha nafar odamning nafas olishiga etarli bo‘lgan kislorodni ishlab chiqarish quvvatiga ega?
 30. Daraxtzorlar ular orasidan o‘tadigan shamol tezligini necha marta pasaytiradi?
 31. Og‘ir metallar va mikroelementlarni yaxshi o‘zlashtirishga nimalar kiradi?
 32. Daraxtlar barglari qanday hususiyatga ega?
 33. Daraxt va butalar atrof-muhitga qanday ijobiy ta’sir ko‘rsatadi?
 34. Daraxt o‘simliklari o‘zining nimasi bilan odamlarning diqqat – e’tiborini o‘ziga jalb qiladi?
 35. Tashqi muhit o‘simlik organizmining rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
 36. Quruq qumli tuproqlarda qaysi daraxtlar yaxshi o‘sadi?
 37. Qaysi daraxtlar tuprog‘i unumdor va namlik yuqori bo’lishni talab etadi?
 38. Daraxtlar to‘pgulining o‘lchami bo‘yicha guruhlari necha guruhga bo’linadi?
 39. O‘simliklarning talabchanligiga nimalar kiradi?
 40. O‘simliklar o‘zining individual rivojlanish jarayonida qanday davrlarni o‘taydi?
 41. Tez o‘suvchi daraxt qanday xususiyatini yuzaga keltiradi?
 42. Shox-shabbalarining bir-biri bilan tez tutashib ketishi nimaga olib keladi?
 43. Shox-shabbalarining bir-biri bilan tez tutashib ketishi nimaga olib keladi?
 44. O‘zbekiston sharoitida yashil qurilishda muxim ekologik omillar nima?
 45. Tuproqning ozuqa va namlik rejimini boshqarish mumkinmi?
 46. Daraxt turlarining shox-shabbasi qanday guruhlarga bo‘linadi?
 47. Daraxtlarning balandlik sinflari nechaga bo’linadi?
 48. Daraxt turlarining balandligi bo‘yicha o‘sish tezligi qanday klassifikatsiyalanadi?
 49. Shox-shabbalarining zichligiga qarab daraxt turlari necha guruhga bo’linadi?
 50. Daraxtlar to‘pgulining o‘lchami bo‘yicha qanday guruhga bo’linadi?
 51. Har bir obodonlashtirilgan, ko‘kalamzorlashtirilgan xudud o‘zining nimasiga ega bo‘lishi kerak?
 52. Kompozitsiya markaziga nima xizmat qilishi mumkin?
 53. Mutanosiblik va keng ko‘lamlilik nima deyiladi?
 54. Gulzordagi o‘simliklarni to‘plashda nimaga e’tibor berish kerak?
 55. O‘simliklarning manzaraboplik xususiyati qanday imkoniyatlarni ochib beradi?
 56. Ekinzorlar yonidagi xovuzchalar shaharning ko‘rinishiga qanday tasavvurini hosil qiladi?
 57. Yashil ekinzorlar katta yoki kichik massivlar ko‘rinishida qanday mazmun bag‘ishlaydi?
 58. Yashil ekinzorlar inson estetik, psixologik kayfiyati va asablariga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
 59. Daraxt va butalarning kompozitsion shakllari nimalarni o‘z ichiga oladi?
 60. Soliterlar ko‘rinishida nimalar xisobga olinadi?
 61. Soliterlar uchun qanday daraxt va butalarni tanlash mumkin?
 62. Tor va kalta alleyalarda nima ekish tavsiya etiladi?
 63. Qatorlab ekilgan daraxtzorlarni qanday turlarga ajratiladi?
 64. Qatorli ekinlar necha qator bo’ladi?
 65. Gullar bilan bezashning asosiy turlarini nimalar tashkil etadi?
 66. Istirohat bog‘lari va boshqa yashil ob’ektlar qurilishida rejalashtirishning nechauchta turi qo‘llaniladi?
 67. Istirohat bog‘lari va boshqa yashil ob’ektlar qurilishida rejalashtirishning qanday turlari qo‘llaniladi?
 68. Landshaft uslubining namunasi sifatida Sankt-Peterburgning qaysi bog’i olingan?
 69. Istirohat bog‘ida nimalarni uyg‘unlashtirilib barpo etilgan?
 70. Aralash uslub necha xil bo’ladi?
 71. Aralash uslub necha xil uslublarining birlashtirilgani hisoblanadi?
 72. Toshkent shahridagi Mirzo Ulug‘bek istirohat bog‘i qanday uslubda yaratilgan?
 73. Bog‘ chekkalarida erkin uslubda nimalar joylashgan?
 74. Inson ko‘zi rang to‘lqinlarining qanchagacha bo‘lgan diapazonini ko‘ra oladi?
 75. Inson tomonidan qanchagacha uzunlikdagi rang to‘lqinlari binafsharang bo‘lib qabul qilinadi?
 76. Inson tomonidan qanchagacha uzunlikdagi rang to‘lqinlari xavorang bo‘lib qabul qilinadi?
 77. Inson tomonidan qanchagacha uzunlikdagi rang to‘lqinlari ko‘k, bo‘lib qabul qilinadi?
 78. Inson tomonidan qanchagacha uzunlikdagi rang to‘lqinlari yashil, bo‘lib qabul qilinadi ?
 79. Inson tomonidan qanchagacha uzunlikdagi rang to‘lqinlari sariq, bo‘lib qabul qilinadi ?
 80. Inson tomonidan qanchagacha uzunlikdagi rang to‘lqinlari to’q sariq, bo‘lib qabul qilinadi ?.
 81. Inson tomonidan qanchagacha uzunlikdagi rang to‘lqinlari qizil, bo‘lib qabul qilinadi ?
 82. Tabiatdagi ranglar majmuasi necha xil bo’ladi?
 83. Quyosh spektrining 63 ta jilosidan nechta asosiy ranglar ajratiladi?
 84. Quyosh spektrining 63 ta jilosidan qanday asosiy ranglar ajratiladi?
 85. Asosiy ranglar boshqa ranglardan qanday farq qiladi?
 86. Ko‘k bilan sariq aralashtirilganida qanday ranglar xosil bo’ladi?
 87. Qizil bilan sariq aralashtirilganida qanday ranglar xosil bo’ladi?
 88. Neytral ranglarga qanday ranglar kiradi?
 89. Inson ko‘zlariga qaysi ranglar tez ta’sir qiladi?
 90. Sovuq ranglarga qaysi ranglar kiradi?
 91. Ranglar bo‘yicha ma’lum bir kompozitsiyalarni yaratishda qaysi rang jilolari tafovut qilinadi?
 92. Fazoviy manzara deb nimaga aytiladi?
 93. Aholi yashash joylarini ko‘kalamzorlashtirishda qanday usyldan foydalaniladi?
 94. Binolar devorlarini, burchaklarini ko‘kalamzorlashtirishda ularning arxitektura ko‘rinishi yanada ko‘rkam bo‘ladi?
 95. Hiyobon va istirohat bog‘larida,katta turar joy binolarida chirmashuvchi o‘simliklardan qaerlarda qo‘llaniladi?
 96. Vertikal ko‘kalamzorlashtirishda qaysi o‘simliklardan foydalaniladi?
 97. Ko‘kalamzorlashtirishning 1 tasnifini (klassifikatsiyasini) 1917 yilgacha
 98. bo‘lgan davrda kim tomonidan tavsiya etilgan?
 99. Bugungi kunda qabul qilingan tasnifga ko‘ra barcha yashil ekinzorlar necha guruhga bo‘linadi?
 100. Cheklangan tartibda foydalaniladigan ekinzorlarga qaerlar kiradi?

Manzarali daraxtlarni ko’paytirish fani bo’yicha

 1. Manzarali daraxt urug‘larini ekishga tayyorlashning eng ko‘p tarqalgan usulini belgilang?
 2. Ipak akatsiyaning urug‘ini ekishga tayyorlash qanday?
 3. Virgin archasi urug‘ini ekishga tayyorlash qanday?
 4. Chinor urug‘ini ekishga tayyorlash?
 5. Qrim qarag‘ayi urug‘ini ekishga tayyorlash?
 6. Oq akatsiya urug‘ini ekishga tayyorlash?
 7. CHinor daraxtini ekish sxemasi qanday?
 8. Qayrag‘och plantatsiyalarida ko‘chat ekish usuli bilan daraxtlarni joylashtirish?
 9. Saur archa urug‘ini ekish?
 10. Eman urug‘larini ekishga tayyorlash?
 11. Qora saksovul urug‘larini ekishga tayyorlash?
 12. Go‘zal katalpa urug‘larini ekishga tayyorlash, strafikatsiya qanday amalga oshiriladi?
 13. Kashtan urug‘larini ekishga tayyorlash?
 14. Eldor qarag‘ayini O‘zbekistonda ko‘plab o‘stirish boshlangan yil?
 15. Oq akatsiyaning to‘nkasidan ko‘karishi necha yoshidan keyin pasayadi.
 16. Qalamchasidan ko‘karish xususiyatiga ega bo‘lgan daraxtni toping?
 17. Terak 3×0,5 sxemada joylashtirilsa 1 ga maydonga qancha ko‘chat ketadi?
 18. Terak qalamchalaridan ko‘chatzor barpo qilinganda o‘rtacha qancha mineral o‘g‘it beriladi?
 19. Vaqtinchalik tashkil qilingan ko‘chatxonalarning foydalanish muddati?
 20. Vaqtinchalik tashkil qilingan ko‘chatzorlar umumiy maydoni necha gektarni tashkil qiladi?
 21. Doimiy ko‘chatzor umumiy maydoni necha gektarni tashkil etadi?
 22. Daraxtzorlar barpo qilishda texnik qabul qilish muddati qancha?
 23. Urug‘larni namligini aniqlashda urug‘lar quritish shkaflarida necha oS va necha soat turishi kerak?
 24. Saksovulni yosh sinfi necha yil qilib belgilangan?
 25. Ba’zan niholxona maydoni necha gektarni tashkil qiladi?
 26. Ko‘chatzorda oq qayinni sepish normasi, kg/ga?
 27. Novdalaridan qalamcha qilib ko‘kartirish mumkin bo‘lgan turni toping?
 28. Virgin archasining 1 kg urug‘ soni necha ming donani tashkil etadi?
 29. Qishki saqlash uchun eman urug‘i chuqur va o‘ralarda necha foiz namlikda saqlanishi kerak?
 30. Tut urug‘i qanaqa tarada saqlanadi?
 31. Zarang urug‘lari qanaqa tarada saqlanadi?
 32. Shumtol urug‘lari qanaqa tarada saqlanadi?
 33. Igna bargli daraxt urug‘lari qanaqa tarada saqlanadi?
 34. O‘rik urug‘lari qanaqa tarada saqlanadi?
 35. Igna bargli urug‘larni tashishda qanday taralardan foydalaniladi?
 36. Saksovul urug‘larini tashishda foydalaniladigan taralar?
 37. Manzarali daraxt buta turlari assortimenti guruhlari?
 38. Qo‘shimcha assortiment bu?
 39. Foydalanish chegaralangan assortiment?
 40. Ko‘kalamzorlashtirish maqsadida etishtiriladigan ko‘chatlar tavsifi?
 41. Manzarali daraxtlarning standart ko‘rsatkichlari?
 42. Assortimentlarni rayonlashtirish?
 43. Daraxt va butalar balandligi bo‘yicha nechta guruhlarga ajratiladi?
 44. Birinchi guruh daraxtlar balandligi?
 45. Ikkinchi guruh daraxtlar balandligi?
 46. Butalar balandligi bo‘yicha guruhlar?
 47. Uchinchi guruh darxtlar balandligi?
 48. Daraxt va butalar o‘sish tezligi bo‘yicha nechta guruhlarga bo‘linadi?
 49. Daraxt va butalarning o‘sish tezligi bo‘yicha guruhlari?
 50. Sekin o‘suvchi daraxt va butalar?
 51. Yorug‘lik, issiqlik, havo tarkibi va harorati, namlik qanday omillar?
 52. Fitogenlar, zoogenlar nima?
 53. Ko‘p urug‘li ochiladigan quruq mevalilar?
 54. Ochilmaydigan quruq mevalilar?
 55. Ho‘l mevali o’simlikni ko’rsating?
 56. Urug‘ning pishib etilishi nimaga bog’liq?
 57. Ho‘l mevadan urug‘ni ajratib olishda uni quritish harorati?
 58. Urug‘larning sifat ko‘rsatkichi?
 59. Qalamchalarni ildiz oldirishda substrat harorati qanday?
 60. Qalamchalarni ishlov berish ekspozitsiyasi?
 61. Qalamchalarni plyonka tagida sun’iy tuman hosil qilib ildiz oldirish usuli?
 62. Qalamchalarni ildiz oldirish samarasini oshirish uchun?
 63. Sekin o‘suvchi daraxtlar ko‘chati uchun ko‘chatzordagi I shkolada oziqlanish maydoni?
 64. Ko‘chatzorning I shkalasida tez o‘suvchi daraxt ko‘chatining oziqlanish maydoni?
 65. Ko‘chatzorning I shkalasida butalar ko‘chati uchun oziqlanish maydoni?
 66. Ko‘chatzorning II shkalasida butalar ko‘chati uchun oziqlanish maydoni?
 67. Ko‘chatzorning II shkalasida daraxt ko‘chatlarining oziqlanish maydoni?
 68. Terak qalamchasining ildiz olishi uchun optimal harorat qanday?
 69. Amorfa urug‘ining pishib etilish vaqti qachon?
 70. Jo‘ka urug‘ining pishib etilishi?
 71. Ipak akatsiyani urug‘ini ekishga tayyorlash?
 72. Terak qalamchasining ildiz olishi uchun optimal harorat?
 73. Chinor urug‘ini ekishga tayyorlash?
 74. Ko‘chatzorning II shkalasida daraxt ko‘chatlarining oziqlanish maydoni?
 75. Oq akatsiya urug‘ini ekishga tayyorlash?
 76. Ko‘chatzorning I shkalasida butalar ko‘chati uchun oziqlanish maydoni?
 77. Qayrag‘och plantatsiyalarida ko‘chat ekish usuli bilan daraxtlarni joylashtirish?
 78. Sekin o‘suvchi daraxtlar ko‘chati uchun ko‘chatzordagi I shkalada oziqlanish maydoni?
 79. Qalamchalarni ildiz oldirish samarasini oshirish uchun nima qilish kerak?
 80. Qora saksovul urug‘larini ekishga tayyorlash?
 81. Qalamchalarni ishlov berish ekspozitsiyasi?
 82. Kashtan urug‘larini ekishga tayyorlash?
 83. Oq akatsiyaning to‘nkasidan ko‘karishi necha yoshidan keyin pasayadi?
 84. Ho‘l mevadan urug‘ni ajratib olishda uni quritish harorati?
 85. Terak qalamchalaridan ko‘chatzor barpo qilinganda o‘rtacha qancha mineral o‘g‘it beriladi?
 86. Ko‘p urug‘li ochiladigan quruq mevalilarni ko’rsating?
 87. Vaqtinchalik tashkil qilingan ko‘chatzorlar umumiy maydoni necha gektarni tashkil qiladi?
 88. Yorug‘lik, issiqlik, havo tarkibi va harorati, namlik-qanday omillar?
 89. Daraxtzorlar barpo qilishda texnik qabul qilish muddati?
 90. Daraxt va butalarning o‘sish tezligi bo‘yicha guruhlari?
 91. Saksovulni yosh sinfi necha yil qilib belgilangan?
 92. Daraxt va butalar o‘sish tezligi bo‘yicha nechta guruhga bo‘linadi?
 93. Ko‘chatzorda oq qayinni urug’ini sepish normasi, kg.-ga?
 94. Butalar balandligi bo‘yicha guruhlar?
 95. Virgin archasining 1 kg urug‘ soni necha ming donani tashkil etadi?
 96. Birinchi guruh daraxtlar balandligi?
 97. Daraxt va butalar balandligi bo‘yicha nechta guruhga ajratiladi?
 98. Zarang urug‘lari qanaqa tarada saqlanadi?
 99. Manzarali daraxtlarning standart ko‘rsatkichlari?
 100. Igna bargli daraxt urug‘lari qanaqa tarada saqlanadi?

Bog‘-park qurilishi va loyixalashtirish asoslari fani bo‘yicha
1.Bog’ parklarda manzarali yaproq bargli daraxtlardan qaysilari ekiladi?
2.Eramizdan oldingi nechinchi asrlardaMurg’ob,Zarafshon va Amudaryo vodiylarida bog’ park barpo etilgan ?
3.Marko polo O’rta Osiyoga qachon tashrif buyurgan?
4.Nechinchi asrdagi manbalardan Samarqand , Buxoro va Xiva kabi shaxlarimizda bog’ parklar bo’lgani ma’lum bo’lgan?
5.Bogʼ parklardagi eng kam chiqindi maydoni qancha m3ni tashkil etadi?
6.Bogʻ parklani koʻkalamzorlashtirishda yer maydoni koʻrkam chiqishi nimaga bog’liq
7.Bogʻ park uchastkasini obodonlashtirishda qanday mashtablarni qabul qiladi?
8.Maydonlarda qilinadigan drenajda nimalardan foydalaniladi?
9.Bogʼ parklardagi quduqlar orasidagi masofa nechi metr bo’ladi?
10.Quduq bilan yongʼin gidravtini oraliq masofasi qancha?
11.Sugʼorish ishlari uchun kranlar har necha metrga o?rnatiladi?
12.Bogʼ parkni barpo etishda qattiq nazorat etilgan nimalar asosida barpo etiladi?
13.Sugʻorish ishlari uchun ishlatiladigan vodoprovod trubalarli yer ostiga necha sm dan necha smgacha chuqurlikda yer ostiga oʻrnatiladi?
14.Suv havzalari atrofiga qanday turdagi daraxtlar ekiladi?
15.Koʻchat ekishdan necha kun oldin chuqurchalar qazib qoʻyiladi?
16.Koʻchat ekish chuqurligi qanchani tashkil qiladi ?
17.Nimaning asosiy maqsadi daraxtzorlar tarkibini yaxshilash va asosiy daraxt turlari rivojlanishiga sharoit yaratadi
18.Qanday ishlarni oʻtqazish daraxt tanasining toʻgʻri rivojlanishida qulay sharoit yaratadi?
19.Nina bargli daraxtlar orasidagi asosiy daraxt qaysi daraxt ?
20.Daraxt turlari asosan necha sinfga boʻlinadi?
21.Yakka xoldagi daraxtlarni oʻsishiga nima deyiladi?
22.Nazar solganda yaxlit koʻrinadigan oʻsimliklar majmuasiga nima deyiladi?
23.Xajmiga koʻra guruxlar nechiga boʻlinadi?
24.Daraxtlar orasidagi masofa odatda necha metrni tashkil qiladi ?
25.Guruxlarda daraxt va butalar orasi necha metrni tashkil etadi?
26.Oʻrmonlar tarkibiga koʻra nechta guruxga boʻlinadi?
27.Oʻrmonlar shakliga koʻra nechta guruxga boʻlinadi?
28.Qatorlardagi oʻsimliklar oraligʻi qanchani tashkil etadi?
29.Ikki qator qilib ekilganda qatorlar orasi qanchani tashkil etadi?
30.Yoʻl va yoʻlakchalar bogʻ parkning umumiy necha necha foizni tashkil etadi?

 1. Nechanchi asrga kelib O‘rta Osiyoning boshqa xorijiy mamlakatlar bilan savdo-sotiq bo‘yicha aloqasi rivojlandi?
  32.Kimning bog‘ida sada qayrag‘och, sharq tuyasi, kumushrang teraklar, shuningdek Jaxonaro bog‘ida sarvlar, oqqarag‘ay, mojjevelnik turkumi, majnuntollar ekila boshlandi.?
  33.Sugorish vodoprovodlar er yuza qismining muzlash qatlamidan necha m pastda tuproq ostiga ko‘mib ketiladi.?
  34.Ko‘rinib turadigan quduqlar har necha m da,
  boladi?
 2. yong‘in xavfi quduq gidranti bilan har necha m da boladi?
 3. sug‘orish ishlari uchun kranlar har necha m da o‘rnatiladi. ?
  37.CHiqindi miqdori necha m2 maydon hisobidan aniqlanadi?
  38.Kurilish chiqindi miqdori bu eng kam miqdordagi chiqindilar; Necha m3 gacha boladi?
  39.Kaysi xo‘jaligida vertikal planirovka ishlarini o‘tkazishdan oldin albatta maxsus Bosh reja (generalno‘y plan) tuzib olinadi ?
  40.Bog‘ – park xo‘jaligini obodonlashtirishda necha masshtab qabul qilinadi?
  41.Ekish chuqurchalari ko‘chat ekishdan necha kun oldin tayyorlab qo‘yilishi kerak,?
  42.Ko‘chat ekish chuqurligi 60x60x60 sm yoki necha sm da tayyorlanadi.?
  43.Shuningdek daraxtning necha metr balandlikdagi diametriga ham bog‘liq.?
  44.Diametri nkcha sm dan boshlab ularning komi 1,0×1,0x6 m dan iborat bo‘ladi?
  45.Daraxtzorlar tarkibini shakllantirishda ularni asosiy va yordamchi daraxt turlariga ajratish. Bu holda daraxtzorning asosiy turi daraxtlarning necha% dan kam bo‘lmasligi kerak.?
  46.Daraxtzorlarni shakllantirishda daraxtlarning quyidagi sinflari qo‘llaniladi: yaxshi daraxtlarga asosiy turlar, nechanchi sinfga mos bo‘lgan?
 4. Guruhdagi 21 daraxtlar orasidagi masofa, odatda, necha metrni tashkil etadi?
  48.Guruhdagi butalar orasidagi masofa o‘simliklarning hajmiga qarab necha metr bo‘ladi. ?
  49.Guruxlarda daraxt va butalar aralash ekilganda ularning orasidagi masofa necha metrni tashkil etadi.?
  50.Massivlar bir nechta o‘n gektar maydondan tashkil topadi, kichik o‘rmonlar – necha gektar va undan ko‘proq maydonni egallaydi.?
  51.Dekorativ basseyenlar turlicha shakllar va olchamga ega odada uning maydoni necha kv.m boladi ?
 5. Suv osimliklarini guruhlar boyicha joylashtirishish kerak, maydoning yigindisi maydoningnech % dan oshmasligi kerak ?
 6. Maqsadga mofiq baseyn devor ustidan nech sm osilib turush kerak ?
 7. Oddiy dekorotiv xovuznig chuqurligi nech sm bolish kerak?
 8. Baseyen chuqurligi boyich nechiga bolinadi/
 9. Chomilish basseyinlarining chuqur joylarda chuqurligi necha metr boladi?
 10. Basseyinig chuqur qisminecha metrdan oshmagan chuqurkik hisoblanadi?
 11. Chomilish basseyinlarini chuqurligi sayoz joylarda nech metr boladi?
 12. Uraning ust tomoni nam otkazmaydigan qilib izolysiyalanadi necha sm qatlamli tuproq solinadi?
 13. Kop yillklar tuproqqa bolgan munosabatga kora nech guruhga bolinadi?
 14. Gul kurtaklarini hosil bolish boyich nechi ga bolinadi?
 15. .Yozda va erya gulashi uchun urug qaysi oyda sepiladi?
 16. Aprel oyidanech sm oraligida doimiy joyga ekiladi?
 17. Xar bir gul nech kunda gulaydi?
  65.O’simliklarning nechta guruhi mavjud?
  66.. Gernadin chini guli biyologik hususyatiga kora necha yilik gul?
 18. Maysa zorlar necha turga bolinadi?
 19. Gazon sozini manosi ?
 20. Park zinopayalari kichik eni nech sm ?
 21. Barcha gul osimliklar nechiga bolinadi?
 22. BIR mavsum davomida manzaraviy qiymatga ega bolgan pishkan urug berovchi va osovchi osimlik necha yilik osimlig deyiladi?
 23. Ochiq va yopiq osuvchi gular necha guruhga bolinadi?
 24. Suv havzalari yoniga qaysi darahtlar ekiladi?
 25. Favoralar nechta asosiy tipga bolinadi?
  75 .Park zinopayalari balandligi ?
 26. Mahsus maysazorlarga nimalar kiradi?
 27. Kochat ekish uchun necha kun oldin tayarlab qoyish lozim?
 28. Ikki tomondan sdaraht bilan orab turgan piyoda orab turgan yolaklariga nima deyiladi
 29. 10 metrli joyga bir qatorli usulda nechta kochat ekiladi?
 30. 10 metirli ikki qatorli usulda nechta kochat ekiladi?
 31. Yol yolakchalar bog parkining umummiy yer maydonini nech % tashkil etadi
 32. Bog park hojaliklarida mahsus maydonchalar necha katigoryaga bolinadi
 33. Soliter so’zni ma’nosi
 34. Massivdan yoki darahtlardan aloahida ekilgan alohida daraht yoki but anima deb ataladi
 35. Daraht orasidagi masofa nech metr boladi
 36. Ozbekistonda klumba va rabatkalar qaysi fasilarga qarab barpo etiladi
 37. Klumba markazi nech sm tashkil etadi
 38. Klumba cheka qismi necha sm gacha kotariladi
 39. Togri burchakli uzun maydoncha nima deb ataladi
 40. Rabatkalar eni nech metir boladi ?
 41. Drenaj nechta turi mavjud
 42. Sugarishning necha turi mavjud
 43. Birinchi kesish gazon nech sm bolganda otkaziladi
 44. Uruglar aralashmasida chiroyli gulovchi osimliklar nech % oshmasligi kerak
 45. Shovqundan asrash uchun qaysi daraht ekiladi
 46. Gazda n saqlash uchun qaysi daraht ekiladi
 47. BIr yillik osimliklar ekilgan vaqti va gulash mudatlariga kora nechguruhga bolinadi
 48. Kop yilik gul osimliklari gul kurtaglarining hosil bolish turi boyich nech guruhga bo’linadi
 49. Hiyobon kengligi nech metr bolishi mumkun
  100.. Belarus traktori bir soatda nech gektr yer haydaydi

Manzarali o’simliklar seleksiya va urug’chilik fani bo’yicha

 1. Seleksiyaning tarkibiy qismlarini ko‘rsating.
 2. Organizmning urug‘lanmasdan ko‘payishi qaysi ko’payish turiga kiradi?
 3. Bir shaklni vegetativ ko‘paytirishdan hosil bo‘lgan avlodlar yig‘indisi-bu
 4. To‘satdan vujudga keladigan irsiy o‘zgaruvchanlik-bu.
 5. Mutatsion o‘zgaruvchanlikni vujudga keltiruvchi fizikaviy yoki kimyoviy faktor.
 6. Mutatsiya natijasida genotipi o‘zgargan yangi organizm-bu.
 7. Mutatsiyalash xususiyatiga ega bo‘lgan genning eng kichik qismi-bu.
 8. O‘simliklar xujayrasissitoplazmasida bo‘ladigan organellalar-bu.
 9. Xromosomalar gaploid yig‘indisining ikki yoki uch xissa va undan ham ko‘p marta ortishi-bu.
 10. Genotip bilan tashqi sharoitning o‘zaro ta’siri natijasida organizmda shakllanadigan barcha tashqi va ichki belgilar-bu.
 11. Organizmlarning butun irsiy belgilari yig‘indisi-bu.
 12. Seleksiya qaysi so‘zdan olingan?
 13. Seleksiya so‘zining ma’nosi nima?
 14. Ma’lum irsiy biologik xususiyatlariga, morfologik va muhim xo‘jalik belgilariga ega bo‘lgan madaniy o‘simliklarga nima deyiladi.
 15. Seleksiya rivojlanishining tarixi nechta bosqichdan iborat?
 16. Hozirgi zamon seleksiyasida boshlang‘ich materiallar necha guruxga bo‘linadi.
 17. Duragaylash natijasida paydo bo‘lgan o‘zaro erkin chatishadigan, lekin bir-birlari bilan irsiy belgilari bilan farq qiladigan o‘simliklar guruhi nima deb ataladi.
 18. Duragay populyasiya necha xil bo‘ladi.
 19. Chetdan changlanadigan o‘simliklarni ko‘p marta majburan o‘zidan changlantirib olingan bir o‘simlik nasliga.
 20. O‘simliklarga radiatsiyaning har xil turlari, maxsus kimyoviy moddalar, harorat va boshqa omillar bilan ta’sir etib yaratilgan materialga.
 21. O‘rmon genofondiga nimalar kiradi.
 22. Tabiatda mavjud bo‘lgan tanlashlar
 23. Tabiiy tanlanish necha xil bo‘ladi.
 24. Tabiiy tanlanishning turini ko‘rsating.
 25. Mustaxkamlovchi tanlanish-bu
 26. Harakatlantiruvchi tanlash-bu.
 27. Yashash sharoitining o‘zgarishi bilan ijobiy ahamiyatga ega bo‘ladigan yangi mutatsiyalar va ularning birikmalarini populyasiya tarkibiga qo‘shilishiga olib keladigan tanlanish–bu.
 28. Salbiy irsiy chetlanishlarni yo‘qotish yo‘li bilan populyasiyadagi shakllar o‘rtasida ma’lum darajadagi o‘xshashliklarni ro‘yobga chiqaradigan tanlanish–bu.
 29. Inson tomonidan o‘tkaziladigan va shu yo‘l bilan madaniy o‘simliklarning navlari yaratiladigan tanlash–bu.
 30. Sun’iy tanlash necha turga bo‘linadi?
 31. Sun’iy tanlashga quyidagilardan qaysilari kiradi?
 32. Oddiy sun’iy tanlashda-
 33. Metodik tanlash qanday bo‘ladi?
 34. Tabiatda tayyor holda mavjud bo‘lgan boshlang‘ich materiallarda o‘tkaziladigan tanlashga nima deyiladi?
 35. Passiv tanlash deb.
 36. Metodik sun’iy tanlashda
 37. Seleksiya usullari qo‘llanib material tayyorlab o‘tkaziladigan tanlashga qanday tanlash deyiladi.
 38. Aktiv tanlash deb qanday tanlashga aytiladi?.
 39. Ommaviy tanlash –bu.
 40. Seleksiya so‘zining ma’nosi –bu.
 41. Klonli tanlash –bu
 42. Daraxt o‘simligining navlarini ko‘paytirish usuli nechta guruhga bo‘linadi?
 43. Klonli navlar, Liniya navlar, Populyasiya navlar, Gibridli navlar –bu.
 44. Klonli navlar –bu.
 45. Liniya navlar –bu.
 46. Populyasiya navlar –bu.
 47. Gibridli nav -bu
 48. Vegetativ ko‘paytirilgan, seleksiya qilingan bir o‘simlikning nasli qanday navlar deb ataladi
 49. O‘zini-o‘zi changlatuvchi o‘simliklarda individual tanlash yo‘li bilan chiqarilgan navlar qanday navlar deb ataladi
 50. Ota-ona o‘simliklarining birini birinchi marta ona. Ikkinchi marta esa ota sifatida olib chatishtirish qanday chatishtirish deyiladi.
 51. Sun’iy chatishtirish (XVIII asr) yo’li bilan olma, nok, olcha , olxo’ri va qulupnayning yangi navlarini yaratgan olim.
 52. Qanday o’simliklar diploid o’simliklarga nisbatan kuchli o’sishi va noqulay sharoitlarga chidamli bo’lishi aniqlangan?
 53. O’zini o’zi changlatish qobiliyatiga ega o’simlik qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan.
 54. Issiqlik bilan ishlov berish natijasida qaysi o’simliklarning poliploidlarini olishga erishilgan?
 55. Xromosomalar sonini 2 marta oshirish maqsadida payvand qilingan joyidan kesib, jarohatlangan joyidan poliploid xromosoma to’plamiga ega novda o’stirib kuzatgan olim qaysi?
 56. Poliploid o’simliklarni hosil qilishda foydalaniladigan alkaloid kolxitsin kimyoviy moddasining formulasi.
 57. Tanlash jarayonining qanday turlari bor?
 58. Yakka tanlash natijasida qancha muddat ichida yangi nav olsa bo’ladi?
 59. Pog’onali murakkab chatishtirish usulini qaysi olim aniqlagan?
 60. N.I.Vavilovning fikricha yumshoq zich va yumshoq yumaloq bug’doyning vatani qayerda?
 61. Sovuqqa chidamli olma navini olish uchun, sovuqqa chidamlilik hususiyati qaysi organizmda bo’lishi kerak?
 62. Tanlab olinadigan musbat eman daraxti manzarali bog‘dorchilikdagi daraxtlarning o‘rtacha ko‘rsatkichidan necha foiz yuqori bo’lish kerak?
 63. O’sish sharoiti yaxshi maxsuldor bog’dorchilikda musbat daraxt Yoshi necha yoshdan oshmasligi kerak?
 64. Baholash ishlari noto‘g‘ri bajarilsa qanday noxush xolat sodir bo`ladi?
 65. Sinalayotgan navni dalaning bir necha joyiga ekib olinadigan ma’lumotlarning bir- biriga muvofiq kelish darajasi.
 66. Nima sababdan baholash ishlari tez o‘tkazilishi zarur?
 67. Yangi navlarni yaratishning muvaffaqiyati nimaga bog‘liq?
 68. Insuxt deb nimaga aytiladi?
 69. Yangi nav yaratish uchun seleksion materialni yaratish va o‘rganishdan davlat nav sinashigacha bo‘lgan jarayon.
 70. Sinalayotgan navni dalaning bir necha joyiga ekib olinadigan ma’lumotlarning bir- biriga muvofiq kelish darajasi.
 71. Tajriba o‘tkazilayotgan sharoitning yangi nav ekilishi rejalashtirilayotgan sharoitga mos kelishi.
 72. Tajriba uchun dala tanlashda tuproq unumdorligini tekshirish uchun ekiladigan ekinlar.
 73. Tajriba aniqligini oshirish uchun bitta nav namunasini dalaning bir necha joyiga ekish.
 74. Davlat nav sinashdan oldin kamida uch yil o`tkaziladigan navsinash turi.
 75. Seleksiya jarayonining ketma-ketlik tartibi.
 76. Xar bir pitomnik bir- biridan nimasi bilan farq qiladi?
 77. Seleksiya jarayonida ishonchli ma’lumotlar olish uchun nimalarga e’tibor berish lozim?
 78. Tezpishar navlar yaratish uchun ota-ona juftlari qanday bo`lishi kerak?
 79. Organizmning noqulay sharoitlarga chidamliligini oshiradigan mutasiyalar nima?
 80. Poliploidiya nima?
 81. A B xG D navlarni AXB; AXV; AXG; AXD ; BXV va x.k tartibda chatishtirish qaysi chatishtirish turiga kiradi?
 82. Xromosomalar sonining bir yoki bir necha karra oshishi bilan kuzatiladigan irsiy o‘zgaruvchanlik.
 83. Tritikale qanday olingan?
 84. Moyli ekinlarga qaysi ekinlar kiradi?
 85. Bug’doy seleksiyasida qo’llaniladigan asosiy seleksiya usuli qaysi?
 86. Bug’doy o’simligini bargi qanaqa barg?
 87. Seleksiyada bug’doy navlarini yaratishda qanday usullardan foydalaniladi?
 88. N.I.Vavilovning fikricha yumshoq zich va yumshoq yumaloq bug’doyning vatani qayerda?
 89. Tritikaleni olishda foydalanilgan mutagen.
 90. Konvergentsiya atamasining ma’nosi nima?
 91. Konvergentsiya tushunchasini birinchi bo’lib qaysi olim fanga kiritgan?
 92. Sovuqdan issiqqa iqlimlashtirish jarayonida o’simliklarda qancha muddat iqlimlashtirish choralari ko’riladi?
 93. O’simliklarni issiqdan sovuqqa iqlimlashtirish jarayoni qaysi faslda olib boriladi?
 94. Issiqdan sovuq mintaqaga iqlimlashtirishda o’simliklar ildizi sovuqni sezmasliklari uchun qaysi mineral o’g’itdan foydalaniladi?
 95. Boshlang’ich material tanlash tushunchasini birinchi bo’lib fanga kiritgan olim.
 96. Urug’larning sifatini aniqlash bo’yicha nechta sinfga ajratiladi?
 97. Stratifikatsiya – bu
 98. Qaysi olim unib kelayotgan shaftoli urug‘iga nur ta’sir ettirib, erta pisharlik bilan meva etining rangi o‘rtasidagi bog‘liqlikni uzishga erishdi.
 99. Sun’iy tanlash natijasida qand lavlagining qand miqdori necha foizga ko’tarilgan?
 100. Dengiz sathidan 700 -1100 m. balandikdagi xosildorlik nechaga teng deb qabul qilingan?
Translate »