Атаханов Авазбек  Комилжановичнингтехника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши мухокамаси тўғрисидаги эълон.

“Ипли иккиламчи тўқимачилик материал ресурсларидан толали масса тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш”мавзусида.

         Атаханов Авазбек  Комилжановичнинг 05.06.02-“Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш” ихтисослиги бўйича “Ипли иккиламчи тўқимачилик материал ресурсларидан толали масса тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш” мавзусидаги техника фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгашқошидагиИлмий семинарнинг 2023-йил 03-июль куни соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75

e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »