Нуъмонов Миржалол Абдумалик ўғлинингтехника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши мухокамаси тўғрисидаги эълон.

“Чигитни самарали линтерлаш жараёнини такомиллаштирилган конструкцияли аралаштиргич билан ишлаб чиқиш мавзусида.

         Нуъмонов Миржалол Абдумалик ўғлининг 05.06.02-“Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш” ихтисослиги бўйича “Чигитни самарали линтерлаш жараёнини такомиллаштирилган конструкцияли аралаштиргич билан ишлаб чиқиш” мавзусидаги техника фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2023-йил 20-июл куни соат 0900 даги мажлисида бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75

e-mail: niei_info@edu.uz   

Translate »