5320300-TEXNOLOGIK MASHINALAR VA JIHOZLAR (TO’QIMACHILIK, ENGIL VA PFXTA SANOATI) TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Mashinasozlik texnologiyasi va loyihalash asoslari” fani bo’yicha

1.Texnologik jarayon bu?

2.Texnologik jarayon tuzishda mexanik ishlov berish?

3.Texnologik jarayonni qaysi ishlab chiqarish turiga tuzish kerak?

4.Ishlab chiqarishni tashkil etishda qo’llaniladigan asosiy ko’rsatkich?

5.Mashinasozlikdagi ishlab chiqarish turlari?

6.Texnologik operatsiya deb nimaga aytiladi?

7.Ishni bajarishga keraklik bolgan uskunalarbilan jihozlangan ishlab chiqarish maydonining birqismi nima deb ataladi?

8.Otish tushunchasini izohlang?

9.Ommaviy ishlab chiqarishda qanday dastgoh moslamalaridan foydalaniladi?

10.Operatsiyaning biriktirish koeffisienti K=2 bolsa, u qanday ishlab chiqish turiga kiradi?

11.Tayyorlamaga ishlov berishda  mahkamlashni o’zgartirmasdan bajariladigan operatsiya qismi, bu?

12.Operatsiyaning biriktirish koeffisiyenti K=3 bolsa, u qanday ishlab chiqish turiga kiradi?

13.Operatsiyaning biriktirish koeffisiyenti K=1 bolsa, u qanday ishlab chiqish turiga kiradi?

14.Ommaviy ishlab chiqarish deb?

15.Qaysi kesuvchi asboblarni aniqligi to’g’ridan-to’g’ri detal aniqligiga ta’sir qiladi?

16.Operatsiyani biriktirish  koeffisiyenti K=33 bo’lsa, u qanday ishlab chiqarish turi bo’ladi?

17.Operatsiyani biriktirish koeffisiyenti K=14 bulsa, u qanday ishlov turi buladi?

18.Operatsiyani biriktirish koeffisiyenti K=21 bulsa, u qanday ishlov turi bo’ladi?

19.Operatsiyani biriktirish koeffisiyenti K=11 bolsa, u qanday ishlov turi buladi?

20.Operatsiyani biriktirish koeffisiyenti K=45 bolsa , u qanday ishlov turi buladi?

21.Seriyali ishlab chiqarishning asosiy belgisi?

22.Qora yonish, frezerlash, randalash va parmalashda qaysi kvalitet aniqlikni olish mumkin?

23.Maxsulot ushlab chiqarish jarayoni nima?

24.Maxsulot ishlab chiqarishni texnik jihatdan tayyorlashning eng masuliyatli va ish xajmi kop qismi qaysi?

25.Mahsulot  tor nomenklaturasi chegaralangan, davriy ravishda takrorlanib turadigan partiyalarda va nisbatan kop miqdorda mahsulotni tayyorlaydigan ishlab chiqarish?

26.Maxsulot ishlab chiqarishni rejalashtirishda qollaniladigan asosiy birlik nima?

27.Maxsulot ishlab chiqarishda ommaviy, seriyali va donali ishlab chiqarish turini bir-biridan farqlaydigan asosiy ko’rsatkichlarga nimalar kiradi?

28.Texnologik jarayonni kontsentratsiyalash nima?

29.Texnologik jarayon loyihalash uchun boshlangich malumot bolib quyidagilar xizmat qiladi?

30.Detallarni ishlab chiqarish turlari qanday belgilarga qarab aniqlanadi?

31.Mexanik ishlov berishdagi аniqlik?

32.Detalning aniqligi?

33.Qayishqoq tizimning bikrligi deb?

34.Maxkamlash xatoligi nimani hisobiga hosil bo’ladi?

35.DMAD tizimi bikrligi past bolsa yuza gadr-budirlik sinfi?

36.Aniqlik ommaviy ishlab chiqarishda qanday usulda olinadi?

37.Detalga ishlov berishda kesuvchi asbobni tayyorlash sifatini aniqlikka ta’siri?

38.Tayyorlamani olish usulini tanlashda asosiy iqtisodiy ko’rsatkich?

39.Mashinasozlikda aniqlikka erishishni qanday usullarini bilasiz?

40.Metall qirqish dastgohining geometrik xatoligi aniqlikka qanday ta’sir etadi?

41.Bikrlikni aniqlashni qanday usullaridan foydalaniladi?

42.Dastgoh bikrligi qanday aniqlanadi?

43.Mexanik ishlov berishda shakl va tayyorlama xatoligini kamayishi koeffitsienti?

44.Detalga ishlov berish aniqligini oshirish uchun tayyorlamani?

45.Detalni kesish jarayonida uzatishlarni sezilarli darajada orttirilsa qaysi xatolik hosil bo’ladi?

46.Shakl xatoliklarini qanday turlari mavjud?

47.DMAD tizimida tizimli xatoliklarni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablarga nimalar kiradi?

48.Tizimli xatolik nima?

49.Mexanik ishlov berishda DMAD tizimini qayishqoqlik deformasiyalanishdan qanday turdagi xatolik kelib chiqadi?

50.Bikrligi 3 ta qismda bir xil bolgan dastgohda valga ishlov berishda qanday shakl hosil bo’ladi?

51.Ishga yaroqli dastgohlar bikrligi qanday bo´lishi kerak?

52.Bikrlikni olchov birligi?

53.Beriluvchanlikni olchov birligi?

54.Tokarlik dastgohni ketingi babkasining shpindelga nisbatan oqdosh emasligi oqibatida qaysi xatolik hosil bo’ladi?

55.Tokarli dastgohi oldingi babkasidan orqa babkasigacha dastgoh bikrligini kamayib borishi qanday shakl xatoligini keltirib chiqaradi?

56.Tokarli dastgohi oldingi babkasida bikrlik yuqori, ortasida past, orqa babkada bikrlik yuqori bolsa qanday shakl xatoligi kelib chiqadi?

57.Tokarli dastgohi oldingi babkasida bikrlik past, ortasida yuqori, orqa babkada bikrlik past qanday shakl xatoligi kelib chiqadi?

58.Dastgoh geometrik xatoligi aniklikka?

59.Dastgoh bikrligi kattaligi qanday bolsa ishlov berilgan detal aniqligi yuqori bo’ladi?

60.Dastgoh geometrik aniqligi yuqori bolsa?

61.Dastgoh aniqlik sinfini yuqori bolishi geometrik noaniqligidan kelib chiqadigan xatoliklarni?

62.Jilvirlash, yupqa qatlamni yonish, frezerlash, razvertkalashda qaysi kvalitet aniqlik olinadi?

63.Kesuvchi asbob yeyilishiga quyidagilar ta’sir qiladi?

64.Detalga ishlov berishda kesuvchi asbob yeyilishiga quyidagilar ta’sir qiladi?

65.Kesuvchi asbob ustivorligi nima

66.Kesuvchi asbobni qattiqligi ishlov berilayotgan detal qattiqligidan qanchaga katta bolishi kerak

67.Kesib ishlash jarayonida yuza gadir-budirligini kamaytirish uchun qaysi ishlarni bajarish kerak?

68.Nima uchun kesuvchi asbobni yeyilishini toza ishlov berishda hisobga olinadi?

69.Detallarning yordamchi teshiklariga qaysi dastgohlarda ishlov beriladi?

70.Kesuvchi asbobni eyilishini partiyadagi detallarga ishlov berishda kamaytirish uchun tavsiya bering?

71.Detallarni (asosiy teshiklariga ishlov berishda) ornatishda moslamalarni qaysi elementlaridan foydalaniladi?

72.Detalga ishlov berishda asosiy texnologik baza bolib nima xizmat qiladi?

73.Texnologik tizimning deformatsiyalovchi kuchga qarshilik korsata olish qobilyati nima deb ataladi?

74.Texnologik tizimning tashqi kuchlar ta’sirida qayishqoq deformasiyalana olish qobilyati nima deb ataladi?

75.Texnologik tizimning bikrligi tizimdagi qismlarning umumiy sonini kamaytirish texnologik tizimning bikrligiga qanday ta’sir qiladi

76.Texnologik tizimning yigish sifatini oshirilganda?

77.DMAD tizimini bikrligini quyidagicha oshirish mumkin?

78.Dastgoh bikrligi kattaligi qanday bolsa aniqlikka oshadi?

79.Moslamaga tayyorlamani ornatishdagi xatolikni qanday tashkil etuvchilari bor?

80.Tayyorlamani siqish xatoligiga qanday omillar ta’sir korsatadi

81.Tayyorlamaga mexanik ishlov berish aniqligi?

82.Metall qirquvchi dastgohni o’lchamga sozlashda qanday turdagi xatolik kelib chiqadi?

83.Kesuvchi asbobni noto’g’ri tayyorlashdan qanday turdagi  xatolik kelib chiqadi?

84.Detalga mexanik ishlov berishdagi aniqlikka DMAD texnologik tizimining issiqlik deformatsiyasini ta’sirini kamaytirish uchun?

85.Ornatish asosi nechta erkinlik darajasini cheklaydi?

86.Detalga ishlov berishda asoslash xatoligi qachon kelib chiqadi?

87.O’lchov asosi nima?

88.Olchov qurilmasi va tayyorlamaning nisbiy holatini aniqlovchi asos nima?

89.Asoslashdan maqsad nima?

90.Asoslash nima?

91.Moslamaga tayyorlamani ornatishda qanday masalalar xal qilinadi?

92.Fazoda jism nechta erkinlik darajasiga ega?

93.Fazoda jism nechta ilgarilanma va aylanma harakatlarga ega bo’ladi?

94.Qanday elementlar asos bolib xizmat qiladi?

95.Texnologik asos?

96.Loyiha asos bu?

97.Mexanik ishlov berilgan yuza sifati qanday ko’rsatkichlar bilan baholanadi?

98.Maksimal tarzda tayyorlama o’lchamlarini detal o’lchamlariga yaqin olish?

99.Qoyim nima?

100.Mashinasozlikda qoyimni qaysi usulda aniqlash mumkin?

Tarmoq texnologiyasi va jihozlari” fani bo’yicha

1.Paxta tozalash korxonalarining turlari nechta bo’ladi?

2.Texnologik jarayon nima?

3.Paxtani tashish qaysi uskunalarda amalga oshiriladi?

4.Paxtani quritishda ishlatiladigan quritgichlar?

5.Paxta tozalash korxonada qanday mahsulotlar ishlab chiqariladi

6.Arrali jin o’rnatilgan korxona qanday ishlaydi?

7.Momiq tipi nima?

8.Paxta tarkibidagi chet qo’shilmalar qanday turlarga ajratiladi?

9.Paxtaga iflos aralashmalarni ilashishiga qarab qanday turlarga bo’linadi?

10.Qanday rusumdagi tosh ushlagichlar mavjud?

11.Iflosliklarni kelib chiqishi jihatidan qanday turlarga bo’linadi?

12.Tolani tozalashdan asosiy maqsad nima?

13.Paxtani dastlabki ishlashda paxtani tozalashning ahamiyati?

14.Paxtani tozalovchi mashinalarning ish unumdorligi qanday aniqlanadi?

15.O’zbekiston va chet eldagi paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonlarning farqi nimada

16.Separatorlar qaysi bo’limlarda ishlatiladi?

17.Texnologik jarayonda tosh tutgich qaerda o’rnatiladi?

18.Qanday rusumdagi separatorlar mavjud

19.Paxtani qaysi rusumdagi mayda iflosliklardan tozalovchi uskunasi mavjud?

20.Paxtaning namligi qaysi qurilmada aniqlanadi?

21.Separatorning asosiy vazifasi nimadan iborat?

22.Paxta namligi ishlab chiqarishda qanday salbiy ta’sir ko’rsatadi?

23.Paxta belgilangan namlik miqdori necha foiz bo’ladi?

24.Jinlarning qanday turlari mavjud?

25.Jinlashda ish unumdorligini oshirish usullari nimalardan iborat?

26.Tola arra tishlaridan qanday ajratib olinadi?

27.Jin yangi arrasining diametri necha mm bo’ladi?

28.Jinlash jarayonida olinadigan asosiy mahsulotlar?

29.Valikli jinlarda ish unumi qanday belgilanadi?

30.Jinda arrali diskning diametri nechaga teng

31.Valikli jin uskunasi qaysi asosiy ishchi organlardan iborat

32.Qanday rusumli jinlarni bilasiz?

33.Valikli jin bilan arrali jinning farqi?

34.Arrali jinlarda qaysi rusumdagi ta’minlagich ishlatiladi?

35.3XDDM –UMPD rusumli jinda arralar soni nechta bo’ladi?

36.Arrali jinlashda ish unumi qanday belgilanadi?

37.Jinlash jarayonida ishtirok etuvchi arrali jinlar?

38.Valikli jinlashdan nima uchun ishlatiladi?

39.Jin uskunasida ishchi kamera nima uchun kerak?

40.Jinlash jarayonining mohiyati nimadan iborat?

41.Xomashyo valigining aylanishiga ta’sir qiluvchi omillarni ko’rsating?

42.Tolaning arra tishiga ilashishi qanday amalga oshadi?

43.Chiqayotgan chigitning toladorligi mahsulotning qaysi ko’rsatgichlarga ta’sir qiladi?

44.Jinlash jarayonida qanday tolali chiqindilar chiqadi?

45.CHigit tarog’ining vazifasi?

46.Valikli jin o’rnatilgan korxonaning farqi?

47.Qanday linterlarni bilasiz?

48.Momiq qanday mashinada tozalanadi?

49.CHigitning toladorligi ortsa qaysi ko’rsatgichlarga ta’sir qiladi?

50.Linterlash jarayoni nima uchun kerak?

51.Linterda arralar soni nechta bo’ladi?

52.Linterlash jarayoni nima?

53.Linterlash mashinasining ish unumdorligi qanday aniqlanadi?

54.Paxta tozalash korxonalarida momiq necha foiz olinadi?

55.Tola tozalagichlarning o’rtacha tozalash samaradorligi qancha?

56.Tolani tozalash sabablari?

57.Korxonada tola tozalashning ahamiyati?

58.Kondensorlar vazifasi?

59.Korxonata paxta tozalashning quvvati qanday aniqlanadi?

60.Tola qanday tozalaniladi?

61.Barcha to’qimachilik tоlalari kelib chiqishiga, оlinishiga, kimyoviy tarkibiga ko’ra …… tоlalarga bo’linadi.

62.Tabiiy tоlalar o’z navbatida necha guruhga bo’linadi ?

63.Pilla iplarining uzunligi necha metrgacha yetadi?

64.O‘simlik poyalaridan olinadigan tola turlari?

65.Shlyapkali tarash mashinasidan olinadigan yarim mahsulot?

66.Tarash mashinalari ishchi qismini qanday turlari bo’ladi?

67.Chiziqli zichligi …. teks dan quyi bo’lgan ip ishlab chiqarishda qayta tarash qo’llanadi.

68.Xalqali yigirish mashinalari uchun xоmaki mahsulоt?

69.Piliklashning maqsadi?

70.Yigirish mashinasida nima hisobiga ip naychaga o’raladi?

71.Cho’zish asbоbidan chiqayotgan piltachadan pilik olishda uni pishitish qurilmasi yordamida qanday beriladi?

72.Yigirish mashinasining asоsiy vazifasi?

73.Halqali yigirish mashinasida asоsan uchta texnоlоgik jarayonlar ketma-ketligi bajariladi?

74.Yugurdak urchuqdan necha foizga sekin aylanadi?.

75.Yugurdakning vazifasi?

76.Cho’zilish tushunchasi nima?

77.Yugurdaklar ikki turda ishlab chiqariladi.

78.Yugurdakning nоmeri qanday belgilanadi?

79.Yugurdakning harakatlanishi uchun yo’naltiruvchi yuza va tayanch ….

80.Halqali yigiruv mashinasi cho’zish asbobining vazifasi?

81.Urchuqsiz (pnevma) yigirishning ….. usullari mavjud?

82.Tut ipak qurtini rivоjlanish davri?

83.Tabiiy ipakning kimyoviy tarkibi, asosan qanday moddalaridan tashkil topgan?

84.Tabiiy ipakning kimyoviy tarkibida fibroin va seritsin moddalari miqdori necha % ni tashkil etadi?

85.Seritsinning erish harorati pillaning ustki qismida va ichki qismlari uchun esa necha °C bo’ladi?

86.Pillalarni oichamlari bo’yicha saralashda uni qanday guruhlarga ajratilishi mumkin?

87.Tabiiy ipak va sun`iy ipak necha °S da quritiladi?

88.Iplarning eshilishi bu…

89.Ipak saqlash omborlaridagi havoning nisbiy namligi necha ….. % bo’lishi zarur.

90.To’qimachilik sanоatida ipning xоssalarini 3ta guruhga bo’lib o’rganish va bahоlash qabul qilingan. Ularga…

91.Qayta o’rash jarayonidan maqsad?

92.Iplarning tarangligi qanday оmillarga bоg’liq?

93.To‘qimada ko‘ndalangiga tanda iplariga nisbatan perpendikulyar joylashgan iplar

94.Nоto’qima matоlar ishlab chiqarishning asоsan ikki usuli mavjud

95.Avtоkоner qayta o’rash avtоmatida qanday mоslama yordamida ip ulanadi?

96.Trikotaj mashinalarida llmoqli ignalar qanday materiallardan tayyorlanadi

97.Trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishning nechta usullari mavjud?

98.Trikotaj mashinasida ipni  ignaga qo’yish yoki yo’naltirish uchun qaysi mexanizm xizmat qiladi?

99.Qaysi ip turi tugunsiz ulanadi?

100.Trikotaj matosining asosiy elementi nima?

“Tarmoq mashinalarini ta’mirlash” fani bo’yicha

1.Quritish barabani toxtab qolsa qanday nosozlik sodir bo’ladi?

2.Quritish barabanning aylanishi sekinlashsa qanday nosozlik sodir bo’ladi?

3.Quritish barabanning elektrodvigatellardan biri ulanmaydi, qanday nosozlik sodir bo’lgan?

4.Tozalash mashinasining samaradorligi past. Qanday nosozlik sodir bo’lgan?

5.Tozalash mashinasining ish unumdorligining pasayishi. qanday nosozlik sodir bo’lgan?

6.Tozalash mashinasining chiqindilarda tolali chigit va erkin tolani kopayishi. qanday nosozlik sodir bo’lgan?

7.Tozalash mashinasida chigitning mexanik jarohatlanishi yuqori. Qanday nosozlik sodir bo’lgan?

8.Tozalash mashinasi podshipnik korpuslarining 600C dan yuqori qizishi qanday nosozlik sodir bo’lgan?

9.Arrali jinlarda chigitlar sinadi. qanday nosozlik sodir bo’lgan?

10.Arrali jinlarda tolali chiqindilarida paxta bolaklari bo’ladi. qanday nosozlik sodir bo’lgan?

11.Arrali jinlarda xonaga chang chiqadi. Mashina tebranadi. qanday nosozlik

12.Arrali jinlarda ish vaqtida elektrodvigatel ochib qoladi. qanday nosozlik sodir bo’lgan?

13.Arrali jinlarda jinlashda tolada tugunchalar va oramlar kop, qanday nosozlik sodir bo’lgan?

14.Arrali jinlarda сhigitning tukdorligi bir xil emas. qanday nosozlik sodir bo’lgan?

15.Arrali jinlarda хom ashyo valigining aylanishi toxtab qoladi, qanday nosozlik sodir bo’lgan?

16.Arrali jinlarda оlikda tola kop, qanday nosozlik sodir bo’lgan?

17.Valikli jinlash jarayonida сhigit belgilangan miqdordan yuqori tukdorlik bilan chiqadi, qanday nosozlik sodir bo’lgan?

18.Chiqindilarning toladorligi oshish sabablari?

19.Tola tozalash samarasi pastliga sabablarini ko’rsating?

20.Tola tozalagich arrali silindrlarining tiqilishi nosozligiga sabablar?

21.Regeneratorni qismlarga ajratishda nimalar oralib qolgan tola chiqindilaridan tozalanadi

22.Regeneratorni qismlarga ajratilgandan keyin qanday ishlar bajariladi

23.Regeneratorni kolosnikli panjarasi sektsiyalari orasidagi masofa necha mm

24.OVM-A tolali chiqindilarni tozalagichi nima uchun moljallangan

25.OVM-A-I tsiklon puxini tozalagich nima uchun moljallangan

26.OVM-A-II ulyukni tozalagich nima uchun moljallangan

27.OVM-A poydevorga 1 m uzunlik boyicha necha mm aniqlikda ornatiladi

28.Linterlar ishchi (chigitli) kamerasi jinniki bilan nimasi orqali farqlanadi

29.Linterlda qanday taminlagich-tozalagich qollanadi

30.Linterlda kolosnikli panjara ishchi kameraning ramasiga ornatilgan necha dona kolosniklardan iborat

31.Kolosniklar qanday markali kul rang choyandan tayyorlanadi

32.Kolosnikli panjara kolosniklari orasidagi tirqishni nima yordamida tekshiriladi

33.Linter yigilgan kolosniklarining ishchi qismidagi ishchi sirtlarining yassilikdan chetga chiqish qiymati ishchi kameraning butun uzunligi boyicha necha mm ni tashkil eitishi kerak

34.Linter arrali tsilindr togri chiziqlilikka tokarlik dastgohining markazlarida necha mm aniqlikkacha tekshiriladi

35.Linter tayyorlovchi korxona tomonidan paxta tozalash korxonalariga qanday xolatda yetkazib beriladi

36.Linterni linterlar batareyasiga tarang tortilgan ip yoki sim asosida ishlab chiqarish tsexining poliga ikkita ozaro perpendikulyar yonalishda 1 m uzunlikda necha mm aniqlikda gorizontal sath boyicha ornatiladi

37.Linter salt yurgizishdan avval nima qilinadi

38.Elektr sxemada linterni nechta rejimda ishlashi kozda tutilgan

39.Elektr sxemada linterni qanday rejimlarda ishlashi kozda tutilgan

40.Linterni toxtatish uchun toxtatish tugmachasini bosiladi, nechta dvigateli toxtaydi

41.Texnik chigitlarni tuksizlantirish uchun qanday linterdan foydalaniladi

42.Uruglik chigitlarni tuksizlantirish uchun qanday tuksizlantirish mashinalaridan foydalaniladi

43.3KV kondensori uzatilayotgan toladan havoni ajratib olish va momiq tola massasini nimaga aylantirish uchun xizmat qiladi

44.Tamirlashdan avval kondensor tamirlash turiga qarab qanday bolaklarga ajratiladi

45.2SB-10, SBO va SBT barabanli quritgichlarning diametric

46.2SB-10, SBO va SBT barabanli quritgichlarning uzunligi

47.Arrali jin ta’minlagichida chigitlar sinishining sababi?

48.Arrali jin tayyorlovchi korxona tomondan qanday xolatda yetkazib beriladi?

49.Jin ishchi organlari tezliklar rejimini nima yordamida olchanadi?

50.Ingichka tolali paxtalarning tolasini chigitidan qanday jinlarda ajratiladi?

51.Mexanik shibbalagichning paxta tolasi, lint va tolali chiqindilarni shibbalaydigan asosiy ishchi organi nima?

52.Toy press – kameradan chiqqandan keyin uning yon sirtlari qanday yopilishi zarur?

53.Presslash qurilmasini tebranuvchi reduktor detallarini – tishli gildiraklar, vallarini qanday qayta tiklanadi?

54.Gidravlik nasosni montaj qilishda poydevor chuqurligini necha mm dan kam bolmagan holda qabul qilinadi?

55.Gidravlik nasosni ishga tushirishdan avval taminlovchi bak nima bilan tolidiriladi

56.Aniqlangan kamchiliklar bartaraf qilingandan keyin gidravlik nasos necha soat davomida salt yurgiziladi?

57.Gidravlik nasoslar ishlash jarayonida detal va uzellarida quyidagi nuqsonlar paydo bo’ladi?

58.Gidravlik press plunjeriqaysi materiallardan tayyorlangan bo’ladi?

59.Press qanday montaj qilinadi?

60.Jin arralarining qattiqligi?

61.Yigirish qurilmasida tola trubada yomon soriladi yoki sorilmaydi?

62.Yigirish qurilmasida shovqin miqdori juda yuqori va kamera aylanishi qiyinlashgan?

63.Yigirish qurilmasida tola separator ostida tiqilib qoladi?

64.Yigirish qurilmasi uzel va detallarini tamirlashda blok detal va uzellarga bolaklangandan keyin, nima qilinadi?

65.Yigirish qurilmasi urchugi nimalardan tashkil topgan?

66.Yigirish qurilmasi urchugin i bolaklash va yigish uchun nimadan foydalaniladi?

67.Yigirish qurilmasi nimasining zaiflashuvi hisobiga ipning uzilishi ortadi?

68.Yigirish qurilmasi kamerasi tola bilan tiqilib qolishi hisobiga nima sodir bo’ladi

69.Yigirish qurilmasi urchuq kamerasini tozalash va jilolash uchun nimadan foydalaniladi?

70.Yigirish qurilmasi urchugini tepishga nima bilan tekshiriladi?

71.STB dastgohi buzilishining 80% qaysi mexanizmiga togri keladi?

72.STB dastgohi qanday usullarda tamirlanadi?

73.STB dastgohini tamirlash uchun toquv sexidan maxsus ustaxonaga va qayta joyiga tashish uchun nimadan foydalaniladi?

74.STB toquv dastgohi zarb mexanizmi qanday sharoitida ishlaganligi uchun kop detallari deformatsiyalanadi va yeyiladi?

75.STB toquv dastgohi zarb mexanizmi haydagichi ishlashi jarayonida koproq qanday nuqson hosil bo’ladi?

76.STB toquv dastgohi zarb mexanizmi moy nasosi purkagichi nosozligi sababi

77,STB toquv dastgohi zarb mexanizmi moy nasosi purkagichi qanday sinovdan otkaziladi?

78.STB toquv dastgohi arqoq tashlagichni tamirlash qanday amalga oshiriladi

79.STB toquv dastgohi arqoq tashlagichida eng tarqalgan nosozlik nima?

80.STB toquv dastgohini qabul qilish qutisini nima yordamida tamirlanadi?

81.STB toquv dastgohini qabul qilish qutisini tamirlangandan keyingi jarayonlar?

82.STB dastgohi asos rostlagichi nima vazifa bajaradi?

83.STB dastgohi kulachokli shaybasi, friksion asbob, yetaklovchi va yetaklanuvchi diskdagi friksion halqalar va navoylarning yeyilishi hisobiga asos ipini uzatish qanday bo’ladi?

84.STB dastgohida batan mexanizmi qanday ikkita vazifani bajaradi?

85.Batan mexanizmida bir necha nosozliklar sodir bolib, ular nimalardan iborat?

86.Pillalarni buglash, buglangan pillalarni losdan tozalab, yakka uchini topish va uchi topilgan pillalarni ajratish deganda nima tushiniladi?

87.Pilla chuvish dastgohlarining qanday turlari mavjud?

88.Tikuv mashinalarini tamirlashning qanday turlari mavjud?

89.Orta tamirlanishda tikuv mashinalarga, tamirlash boshlanishidan kamida nech kun oldin sex ustasi tomonidan nuqsonlar qaydnomasi tuziladi?

90.Tikuv mashinalar kapital tamirlashda nuqsonlar qaydnomasi tamirlash mexanik ustaxonasi ishchilari tomonidan kim bilan birgalikda aniqlanadi?

91.Tikuv mashinalar kapital tamirlashda nuqsonlar qaydnomasi necha kun avval tuziladi?

92.Tikuv mashinasini tamirlashga qabul qilishda jihozlarning ishlatish paytidagi nimasi baholanadi?

93.Agar topshiriladigan tikuv mashinasi butun saqlangan va toza holatda bolsa, uning saqlanishi qandayi deb hisoblanadi?

94.Jihozlar orta va kapital tamirga qanday bosqichlar boyicha qabul qilib olinadi

95.Jihozlarni yakuniy qabul qilib olishda, qachon aniqlangan nuqsonlar bartaraf etiladi?

96.Tikuv mashinalar kapital tamirdan keyin barcha vazifalarni toliq bajargan holda necha smena ishlaganidan song qabul qilib olinadi?

97.Yengil sanoatning tikuvchilik va poyabzal ishlab chiqarish korxonalarida qanday mashinalari ishlatiladi?

98.Jihozlarni poydevoridan ajratmasdan tamirlash paytida (masalan, dazmollash presslari, tasmali bichish mashinalari va boshqalar) ular birinchi nima qilinadi?

99.Tikuv mashinasida galtakni ornatish va echish paytida igna qanday holatda bolishi kerak?

100.Tikuv mashinasi ignasini doimiy ravishda almashtirib turish kerak, asosan, qachonki?

Tarmoq mashinalarini hisoblash va loyihalashfani bo’yicha

1.Halqali yigirish mashinalarini belgilanishidagi son nimani bildiradi ?

2.Halqali yigirish mashinalarining uzunligi qanchagacha bo’ladi?

3.Halqali yigirish mashinalarining balandligini ortishiga ta’sir qiluvchi omillar nima?

4. Halqali yigirish mashinalarining cho’zish asboblarini rama teksligiga nisbatan qiya burchak nima?

5. Halqali yigirish mashinalarining cho’zish asboblari, chiqish tsilindridan chiqqan ipni urchuq o’qiga nisbatan og’ish burchagi b burchak nima?

6.Yigirish mashinasining pilik rankasining vazifasi?

7.Zichlagichlar vazifasi?

8.Halqali yigirish mashinasining yuritmasini vazifasi?

9.Halqali yigirish mashinasining cho’zuvchi asbobida asisiy chizish jarayono qaysi oraliqda bo’ladi?

10.Nima uchun cho‘zuvchi pribor qiya o‘rnatiladi?

11.Qaysi xolatda qamrov burchagi nolga teng bo’ladi?

12.Cho’zuvchi asboblar vazifasi nima?

13.Cho`zish asbob konstruksiyasini ip sifatiga ta’siri?

14.Cho`zish asbobdagi yuklanish qanday?

15.SKF cho`zish asbob chiqish valigidagi yuklanish qanday?

16.Cho’zuvchi asboblarning yuklama moslamalari vazifasi?

17.Halqali yiguruv mashinalarini riftsilindrlari qattiqligi qanday bo’ladi?

18.Halqali yiguruv mashinalari riftsilindrlarini qanday materialdan tayyorlanadi?

19.Urchuqlar orasidagi masofa 76 mm dan bo’lgan halqali yigirish mashinasining riftsilindrlarining asosiy o’lchami qanday?

20.Rifsilindrlar chizig`iga qanday kuchlanish ta’sir etadi?

21.Halqa va yugurdak tezligini ko’rsating?

22.Yigirish mashinalarida qo’llaniladigan halqa diametric qanday?

23.Yigirish mashinalarida qo’llaniladigan halqaning materiali?

24.Halqalarning qattiqligi kimyoviy-termik ishlov berilgandan keyin qattiqligi qanday bo’ladi?

25.Yigirish mashinalarida qo’llaniladigan yugurdaklarning belgilanishi?

26.Yigirish mashinalarida qo’llaniladigan yugurdaklarning turlari?

27.Urchuqlarning konstruktsiyasi qanday talablar qo’yilgan?

28.Urchuqlarning konstruktsiyasida qo’llaniladigan materiallar?

29.Urchuqlarning konstruktsiyasida qo’llaniladigan materiallar qattiqligi?

30.Urchuqning pastgi qismi qaysi shartdan konussimon qilinadi?

31.Ip naychaga ustma-ust konussimon shakilda o‘rnatilganda halqali planka qaysi qonun bo‘yicha xarakatlanadi?

32.Yigirish korxonalarida qanday jarayon bajariladi?

33.To’quv korxonalarida qanday jarayon bajariladi?

34.Tikuvchilik korxonalarida qanday jarayon bajariladi?

35.Paxta quritgichlarining vazifalarini ayting?

36.Pishitilgan ip ishlab chiqarish maqsadi nima?

37.Pishitilgan iplarning turlarini ayting?

38.Halqali pishitish mashinalarining asоsiy qismlarini ayting?

39.Halqali pishitish mashinasini halqali yigirish mashinasidan farqi nimada?

40.To’quv dastgohlarida texnologik jarayonlarni bajarilishi tartibiga ko’ra mato hosil qilishning usullarini ko’rsating?

41.Mavjud to’quv dastgohlari texnologik amallarni bajarish tartibi va usuliga ko’ra alternativ – muqobil guruhlarini ayting?

42.To’quv dastgohining asosiy mexanizmlarini ayting?

43.To’quv dastgohining yuritish mexanizmiga nimalar kiradi ?

44.To’quv dastgohining to’xtatish mexanizmiga nimalar kiradi ?

45.Arqoq tashlash mexanizmi turi, mokisiz usulda?

46.Homuza hosil qilish mexanizmi vazifalari?

47.Batan mexanizmi vazifalari?

48.Batan mexanizmlarining turlarini ayting?

49.To’rtbo’g’inli batan mexanizmiga nimalar kiradi?

50.Olti bo’g’inli batan mexanizmlariga nimalar kiradi?

51.Moki otilishida sekin harakatlanadigan batan mexanizmining vazifasi?

52.Mokisiz to’quv dastgohlarining batan mexanizmlari?

53.Homuzaga arqoq tashlash usullari?

54.Homuzaga arqoq tashlash mexanizmlari turlari?

55.Batanning qulfga urilishi shartlari?

56.Zarb mexanizmlari turlarini ayting?

57.Haydagichga harakat berish usuli bo’yicha zarb mexanizmlarining turlarini ayting?

58.Zarb mexanizmlariga qo’yiladigan talablarni ayting?

59.Paxta quritgichlariga qo’yiladigan texnologik talablarini ayting?

60.Paxtaning ifloslanganligi haqida ayting?

61.Mayda ifloslik tozalagichlari turli belgilar bo’yicha qanday tasniflanadi?

62.Yirik ifloslik tozalagichlar turini ayting?

63. Tikuv mashinalarining vazifasiga ko`ra turlari ?

64.Yirik ifloslik tozalagichlarni ishlatiladigan joyiga qarab turini ayting?

65.Yirik ifloslik tozalagichlarni paxta bilan taminlanganligini bajarish usuliga qarab turini ayting?

66.Yirik ifloslik tozalagichlarni asosiy ishchi organning paxtaga ta’sir qilishi karraligi bo’yicha turini ayting?

67.Yigirish ishlab chiqarishi mashinalari texnologik jarayonlarini ayting?

68.Tikuv mashinasining assosiy ish organlarini ayting?

69.Moki baxya xosil qilish uchun xar bir tikuv mashinasida qanday assosiy ish organlari bo`ladi?

70.Ignaning vazifasini ayting?

71.Igna nomeri qanday belgilanadi?

72.To’quv ishlab chiqarishi mashinalari texnologik jarayonlarini ayting?

73.Paxta quritgichlarining vazifalarini ayting?

74.Paxta quritgichlariga qo’yiladigan texnologik talablarini ayting?

75.Paxtaning ifloslanganligi haqida ayting?

76.Mayda ifloslik tozalagichlari tozalash usuli bo’yicha qanday tasniflanadi?

77.Yirik ifloslik tozalagichlari  ishchi bosqichlari soniga qarab qanday tasniflanadi?

78.Arrali jinlar tolasi arra tishlaridan ajratib olish usuli bo’yicha qanday tasniflanadi?

79.G’o’lali jinlar jinlovchi valiklar soni bo’yicha qanday tasniflanadi?

80.Tolatozalagichlarning turlarini ayting?

81.Lintrerlar nimaga kerak?

82.Presslar nimaga kerak?

83.Pilik mashinasining  ish  unumini  оshirish ?

84. Rоgulkaning kоnstruktsiyasi?

85.Pilikni g’altakka o’rash shartlari?

86.Quritgichlarning ishlash tsikliga qarab turlarini ayting?

87.Zamonaviy pilik mashinasining o’ziga hosligi?

88.Pilik mashinasini ta`minlash qurilmalari?

89.Cho’zish jarayonini o’rashga bog’lanishi?

90.Pilikni pishitish turlari?

91.Pishitish mexanizmining vazifasi?

92.Paxtaning ifloslanganligi haqida ayting?

93.Tozalagichlar qanday tasniflanadi?

94.Mayda ifloslik tozalagichlari tozalash usuli bo’yicha bo’yicha qanday tasniflanadi?

95.Yirik ifloslik tozalagichlari bir turdagi ishchi bosqichlari soniga qarab qanday tasniflanadi?

96.Yirik ifloslik tozalagichlarining vazifasi nimada?

97.Mayda ifloslik tozalagichlarining vazifasi nimada?

98.Cho’zish turlari?

99.Umumiy cho’zishning sifatga ta’siri?

100.Cho’zish maydоni haqida tushuncha?

Translate »