Обидов Донёрбек Холмамат ўғлининг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

“Тукли тўқималарни ишлаб чиқаришда хомашё намлигини тўқувчилик жараёнига таъсирини тадқиқ қилиш” мавзусида.

Обидов Донёрбек Холмамат ўғлининг 05.06.02–“Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш” ихтисослиги бўйича “Тукли тўқималарни ишлаб чиқаришда хомашё намлигини тўқувчилик жараёнига таъсирини тадқиқ қилиш” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2022-йил 19-ноябрь соат 1100 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75

e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »