Рахматов Ғуломжон Рахмонбердиевичнингтехника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

“Пахта хомашёсини инфрақизил нурланиш ёрдамида қуритадиган қурилмани яратиш ва унинг параметрларини асослаш мавзусида.

Рахматов Ғуломжон Рахмонбердиевичнинг 05.02.03 – “Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари” ихтисослиги бўйича “Пахта хомашёсини инфрақизил нурланиш ёрдамида қуритадиган қурилмани яратиш ва унинг параметрларини асослаш” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Наманган муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.Т.66.01 рақамли илмий Кенгашнинг 2022 йил 12 ноябрь кунги мажлисида соат 1100 да бўлиб ўтади.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75 e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »