Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси фанини ўқитишда интерактив 3D виртуал динамик моделларни қўллаш методикасини такомиллаштириш

Наманган муҳандислик-технология институтида Наманган муҳандислик-қурилиш институти 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси(чизмачилик) ихтисослиги мустақил изланувчиси (PhD) Шоназаров Адхамжон Одилжоновичнинг  “Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси фанини ўқитишда интерактив 3D виртуал динамик моделларни қўллаш методикасини такомиллаштириш” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD)  диссертацияси натижаларини амалиётга тадбиқ этиб келмоқда.

Ушбу методика натижалари олий таьлим муссасаларида таьлим сифатини ошишига, ҳамда талабаларнинг ўзлаштириш кўрсаткичларини юқори даражада бўлишга хизмат қилмоқда.

Translate »