Рахматов Ғуломжон Рахмонбердиевичнинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши мухокамаси тўғрисидаги эълон!

“Қишлоқ ҳўжалик маҳсулотларини қуритишда функционал керамика асосидаги инфрақизил нурлардан фойдаланиш” мавзусида.

          Рахматов Ғуломжон Рахмонбердиевичнинг 05.02.03-“Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари”  ихтисослиги бўйича “Қишлоқ ҳўжалик маҳсулотларини қуритишда функционал керамика асосидаги инфрақизил нурлардан фойдаланиш” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2022-йил 08-Августь куни соат 0830 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75

e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »