Исманов Муҳаммадзиё Абдусамат ўғлининг “Пахта ғарамларининг температураларини автоматик равишда назорат қилиб, ўлчаб турувчи “scadа” тизимини яратиш”  мавзусида тайёрлаган диссертация иши мухокамаси.

 “Пахта ғарамларининг температураларини автоматик равишда назорат қилиб, ўлчаб турувчи “scadа” тизимини яратиш” мавзусида.

         Исманов Муҳаммадзиё Абдусамат ўғлининг 05.02.03 – Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари ихтисослиги бўйича “Пахта ғарамларининг температураларини автоматик равишда назорат қилиб, ўлчаб турувчи “scadа” тизимини яратиш” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2022 йил 13-июнь куни соат 1300 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй. 3-бино 313-хона.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75

e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »