Kafedralar

Fakultetlar

Tezkor havolalar

Texnologik jаrаyonlаrni аvtomаtlаshtirish vа boshqаrish vа informаtsion texnologiyalаr

Kafedra mudiri

Erkaboyev Ulug`bek Inayatillayevich

Texnika fanlari doktori

Telefon:

-

E-Mail:

-

Kafedra tarkibi

Kafedra haqida

Kafedralar

Fakultet kafedralari

Tezkor havolalar

Axborot texnologiyalar markazi | NamMTI