Ilmiy jurnal

Raqamli ta’lim texnologiyalari markazi | NamMTI