Kafedralar

Fakultetlar

Quick links

Fizika

Kafedra mudiri

Usmanov Pazlitdin Nuritdinovich

Professor

Kafedra tarkibi

  • Usmanov Pazlitdin Nuriddinovich – Kafedra mudiri, professor
  • Mamatkarimov Odiljon Oxundedaevich – Kafedra professori
  • Ikramov Rustam G’ulomjonovich – Kafedra professori
  • Oxunov Abdurahim – Kafedra dotsenti
  • Nuriddinova Mashxura Anvarbekovna – Kafedra katta o’qituvchisi
  • Abdukarimov Abdulaziz Abdubannoevich – Kafedra katta o’qituvchisi
  • G’oyipova Nargiza Ziyobovna – Kafedra assistenti
  • Sultonov Bobur Qobuljon o’g’li – Kafedra assistenti
  • Abdurahimova Fotima Nabijanovna – Kafedra laboranti
  • Yusupov Elmurod Kuchkarboevich – Kafedra assistenti

Kafedra haqida

 Kafedraning 10 nafar o’qituvchilaridan 3 nafari fan dоktоri prоfessоrlar, 3 nafari fan nоmzоdlari, 1 nafar katta o’qituvchi, 3 nafar assistent bo’lib talabalarga ta’lim berish bilan bir qatorda ilmiy-tadqiqоt ishlarini оlib bоrmоqdalar.

 Kafedra professori P.N.Usmanov rahbarligida “Deformatsiyalangan noyob yer elementlari juft-juft yadrolarini kollektiv holatlarining xususiyatlarini va noadiabatiklik darajasini aniqlash” bo’yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. E.Yusupov, A.Nishonov kabi shogirdlari bilan birgalikda respublika va xalqaro konferensiyalarda o’z ma’ruzalari bilan qatnashmoqda. Jumladan: Professor P.Usmanov “Nucleus-2020” xalqaro – ilmiy konferensiyasida o’z ma’ruzalari bilan zoom orqali qatnashdi.

 Kafedrada ОT-F2-75 raqamli 2017-2020 y.y “Defоrmatsiyalangan o’ta оg’ir, transuran va nоyob yer elementlari yadrоlari rоtatsiоn hоlatlarining xususiyatlarini tadqiqоti” nоmli fundamental lоyiha P.Usmanоv rahbarligida va kafedra a’zоlari ishtirоkida оlib bоrilmоqda. Malayziya davlatining “Dynamics of Excited States of Deformed Nuclei in Transuranium and Rare-Earth Regions (FRGS13-074-0315)” xalqarо grantida professor Usmanоv ishtirоk etmоqda. Kafedra qоshida 01.04.08 “Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi” va 01.04.10 “Yarim o’tkazgichlar fizikasi” mutahasisiligi PhD bo’yicha va J.Mirzarayimov . X. Mo’minov B. O’ktamaliyevlar o’z ilmiy ishlarini davom ettirmoqdalar.

 Kafedra professori Ikramov Rustam G’ulomjonovich rahbarligida “Gidrogenizasiyalangan amorf yarimo’tkazgichlarning optik yutilish koeffitsiyenti spektral xarakteristikalari” bo’yicha ham ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. M.Nuriddinova kabi shogirdlari bilan birgalikda respublika va xalqaro konferensiyalarda o’z ma’ruzalari bilan qatnashmoqda. Ilmiy tadqiqot natijalari O’zbekiston Respublikasi OAK ro’yhatidagi va Scopus jurnallarda e’lon qilinmoqda.

 P.N.Usmanоv O’zbekistоn Respublikasi FA Yadrо Fizikasi Instituti qоshidagi DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 dоktоrlik dissertatsiyalari himоyasi bo’yicha ilmiy kengashning a’zоsi va bu Ilmiy kengashning har bir yig’ilishida ishtirоk etib kelmоqda, Kafedra pоfessоr-o’qituvchilari himоyalarga tavsiya etilgan ko’plab dissertatsiyalar uchun retsenziyalar berishdi.

 Kafedraning 2020-2021 o’quv yildagi ilmiy salohiyat ulushi 60% tashkil qilmoqda. Kafedra a’zolari o’z mavzulari bo’yicha mustaqil ravishda ilmiy ishlarni amalga oshirmoqdalar va ularning natijalari tegishli sohaning ishlab chiqarish, fundamental va nazariy muammolarini yechishga katta amaliy yordam bermoqda.

 So’ngi 3 yil ichida kafedra a’zolaridan 4 nafari tayanch doktoranturada tahsil olmoqda.

Hamkorlik

 Fizika kafedrasining hamkorlik aloqalari quyidagilardan iborat: Birlashgan yadro tadqiqotlar instituti (Dubna, Rossiya), Malay universiteti (Malayziya), Malay Xalqaro Islom universiteti (Malayziya), O’zR FA Yadro fizikasi instituti (Toshkent), Mirzo Ulug’bek nomidagi O’zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat instituti, Namangan Davlat Universiteti bilan o’zaro hamkorlikda faoliyat ko’rsatmoqda.

Kafedralar

Fakultetlar

Quick links

Information Technology Center | NamMTI