Mamuriy sud xodimlari bilan uchrashuv o’tkazildi

Namangan muhandislik-texnologiya institutida talabalar ishtirokida Namangan viloyat sudi fuqarolik ishlari boʼyicha sudlov hayʼatining sudyalari tomonidan Oʼzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev nutqida bayon qilingan tashabbuslarning muhokamasiga hamda “Oʼzbekiston Respublikasining Davlat bayrogʼi toʼgʼrisida”gi qonunning mazmun mohiyatiga bagʼishlangan huquqiy tadbir oʼtkazildi.Tadbirda institut prorektori Marufjon Qayumov, Namangan viloyat sudi fuqarolik ishlari boʼyicha sudlov hayʼatining...

Объявление.
Уважаемые абитуриенты!
20 октября 2023 года в 10.00 в 3 корпусе НамИТИ состоятся экзаменационные тестовые испытания по спецпредметам для приема в Отдел по совместной образовательной программе.
Явка в 9.00. С собой обязательно иметь паспорт и ручку.

2023 йил 7 октябрь куни соат 11:00да НамМТИ 3 бино 313-хонада  Аноров Рустамжон Абдурахмоновичнинг “Ишлатилган дисперс адсорбентларни регенерациялаш ва қимматли ажратилган маҳсулотларни утилизациялашнинг рационал технологияларини ишлаб чиқиш”

2023 йил 7 октябрь куни соат 11:00да НамМТИ 3 бино 313-хонада  Аноров Рустамжон Абдурахмоновичнинг “Ишлатилган дисперс адсорбентларни регенерациялаш ва қимматли ажратилган маҳсулотларни утилизациялашнинг рационал технологияларини ишлаб чиқиш” мавзусидаги 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги техника фанлари доктори (DSс) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини муҳокамаси юзасидан Илмий семинар...

2023 йил 7 октябрь куни соат 9:00да НамМТИ 3 бино 313-хонада  Абдулхаев Толибжон Долижоновичнинг «Ион алмашиниш усулида олинган aммоний ва кумуш русумидаги микроғовакли пентасил типидаги цеолитларининг адсорбцион ва термодинамик хусусиятлари»

2023 йил 7 октябрь куни соат 9:00да НамМТИ 3 бино 313-хонада  Абдулхаев Толибжон Долижоновичнинг «Ион алмашиниш усулида олинган aммоний ва кумуш русумидаги микроғовакли пентасил типидаги цеолитларининг адсорбцион ва термодинамик хусусиятлари» мавзусидаги 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги кимё фанлари доктори (DSс) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини муҳокамаси...

Dolimov Abdulaziz Solijonovichning texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya ishi muxokamasi to‘g‘risidagi e’lon.

“Suvda eriydigan iplardan foydalangan holda xalqa tukli to‘qimalarni ishlab chiqarishning texnologik jarayonini maqbullashtirish” mavzusida.          Dolimov Abdulaziz Solijonovichning 05.06.02-“To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish” ixtisosligi bo‘yicha “Suvda eriydigan iplardan foydalangan holda xalqa tukli to‘qimalarni ishlab chiqarishning texnologik jarayonini maqbullashtirish” mavzusidagi texnika fanlari falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasining muxokamasi Namangan...

Атаханов Авазбек  Комилжановичнингтехника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши мухокамаси тўғрисидаги эълон.

“Ипли иккиламчи тўқимачилик материал ресурсларидан толали масса тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш”мавзусида.          Атаханов Авазбек  Комилжановичнинг 05.06.02-“Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш” ихтисослиги бўйича “Ипли иккиламчи тўқимачилик материал ресурсларидан толали масса тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш” мавзусидаги техника фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01...

Dissertant Abduraximov Komiljon Karimovichning texnika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya ishi himoyasi to’g’risida

«Paxta tolasini aeromexanik tozalash jarayonini takomillashtirish» mavzusida Dissertant Abduraximov Komiljon Karimovichning “Paxta tolasini aeromexanik tozalash jarayonini takomillashtirish” mavzusidagi 05.06.02-“To’qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish” ixtisosligi bo’yicha falsafa fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasining himoyasi Namangan muhandislik-texnologiya instituti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.T.66.01 raqamli Ilmiy Kengashning 2023 yil 12 avgust kuni...

Нуъмонов Миржалол Абдумалик ўғлинингтехника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши мухокамаси тўғрисидаги эълон.

“Чигитни самарали линтерлаш жараёнини такомиллаштирилган конструкцияли аралаштиргич билан ишлаб чиқиш” мавзусида.          Нуъмонов Миржалол Абдумалик ўғлининг 05.06.02-“Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш” ихтисослиги бўйича “Чигитни самарали линтерлаш жараёнини такомиллаштирилган конструкцияли аралаштиргич билан ишлаб чиқиш” мавзусидаги техника фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар...

Translate »