2023 йил 7 октябрь куни соат 9:00да НамМТИ 3 бино 313-хонада  Абдулхаев Толибжон Долижоновичнинг «Ион алмашиниш усулида олинган aммоний ва кумуш русумидаги микроғовакли пентасил типидаги цеолитларининг адсорбцион ва термодинамик хусусиятлари»

2023 йил 7 октябрь куни соат 9:00да НамМТИ 3 бино 313-хонада  Абдулхаев Толибжон Долижоновичнинг «Ион алмашиниш усулида олинган aммоний ва кумуш русумидаги микроғовакли пентасил типидаги цеолитларининг адсорбцион ва термодинамик хусусиятлари» мавзусидаги 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги кимё фанлари доктори (DSс) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини муҳокамаси юзасидан Илмий семинар мажлисининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.

Translate »