Мирзаев Жасурбек Исраиловичнинг физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси иши ҳимояси тўғрисида

“Квaнтловчи мaгнит мaйдон тaъсиридaги нaноўлчaмли яримўтказгичларда энергетик ҳолaтлaр зичлиги осцилляциялaрининг ҳaрорaтгa боғлиқлигини aниқлaш” мавзусида

Мирзаев Жасурбек Исраиловичнинг 01.04.10 – “Яримўтказгичлар физикаси” ихтисослиги бўйича “Квaнтловчи мaгнит мaйдон тaъсиридaги нaноўлчaмли яримўтказгичларда энергетик ҳолaтлaр зичлиги осцилляциялaрининг ҳaрорaтгa боғлиқлигини aниқлaш” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Наманган муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/30.11.2022.ФМ/Т.66.04 рақамли илмий кенгашнинг 2023 йил 15 июнь куни соат 11:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: Наманган шаҳри, 160115, Косонсой кўчаси, 7-уй, Наманган муҳандислик-технология институти 3-бино, 2-қават, илмий кенгаш мажлислар хонаси 

Тел.: +998 69 228 76 75+998 69 228 76 71; Факс: +998 69 228 76 71

E-mail: niei_info@edu.uz  

Translate »