5410500-Qishloq xo’jalik mahsulotlarini saqlah va dastlabki ishlash texnologiyasi ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari YaDA uchun savollar to’plami

1. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash omborlari.

 1. Meva– sabzavot va poliz ekinlarini saqlashdagi asosiy vazifa nimadan iborat?
 2. Qadoqlash materiallarining turlari ?
 3. Yog’ochdan yasaydigan idishdagi namlik qanchadan oshmasligi kerak?
 4. Loyiha deganda nimani tushunasiz?
 5. Kalibrovkalash mashinalari nima uchun ishlatiladi?
 6. Loyihaning qanchalik sifatli bajarilganligini qaysi omil ko’rsatadi.
 7. To’ldirish va me`yorlash mashinlari qanday sinflanadi?
 8. Don va urug‘larni metall aralashmalardan tozalash uskunani nomi qaysi javobda ko’rsatilgan?
 9. Meva-sabzavotlarning saqlashga chidamliligi deb nimaga aytiladi?
 10. Qurutilgan mevalarni saqlashda havoning harorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 11. Donni saqlash usullariga nimalar kiradi?
 12. Mahsulotning ko’rsatgichlariga nimalar kiradi?
 13. Meva–sabzavot va poliz ekinlarini saqlashdagi asosiy vazifa nimadan iborat?
 14. Omborlarning shamollatish tizimi qanday turlarga bo’linadi?
 15. Donning natura og’irligini aniqlovchi tarozini nima deb ataydi?
 16. Donlar kimyoviy tarkibiga ko’ra qanday guruxlarga bo’linadi?
 17. Meva-sabzavotlarning 1m3 uyumidagi bo’shliq hajmi nima deyiladi?
 18. Qadoqlash uchun idishlarni qanday materialdan yasash mumkin?
 19. Yogochdan qadoqlash uchun qanday shakldagi idishlar yasash mumkin?
 20. Qadoqlash uchun kartondan yasalgan idishlar namlik (suv) ta`sirida mustaxkamligi o’zgaradimi?
 21. Mavsumiy omborlar qanday turlarga bo’linadi?
 22. Qishloq xo’jaligi mahsulotlari sifatiga ta`sir ko’rsatuvchi omillarga nimalar kiradi?
 23. Meva-sabzavotlarning mikroorganizmlar bilan ta sirlanishiga qarshilik ko’rsatish xususiyati nima deb ataladi?
 24. Meva-sabzavotlarni saqlash asosiy sharoitiga nimalar kiradi?
 25. Qadoqlash uchun qog’ozdan yasalgan idishlarni yutuq va kamchiliklari nimalar?
 26. Paxtani iflosligini aniqlaydigan asbob?
 27. Xom ashyoning ifloslanganlik darajasi deb nimaga aytiladi?
 28. Omborda saqlanadigan namligi 11% gacha bo’lgan, 1-2 sort paxta garamining zichligi qancha bo’lishi kerak?
 29. Uyum va xandaklarning nima farqi bor?
 30. Qishloq xo’jalik mahsulotlarining sifat ko’rsatkichlarini to’gri baholash uchun qanday sistema qabul qilingan?
 31. Mahsulotning namligi nima bilan aniqlanadi?
 32. Mexanik nobud bo’lish nima?
 33. Meva-sabzavotlarni saqlash sun iy va tabiiy usullarda qanday amalga oshiriladi?
 34. 1t chigitli paxtadan necha kg tola chiqadi?
 35. Doimiy omborlarda sabzavotlar qatlamlari bo’yicha shamollatish va sovutish qanday amalga oshiriladi?
 36. Bodiringni saqlashda optimal xavo xarorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 37. Mandarinni saqlashda optimal xavo xarorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 38. Don tarkibidagi temir aralashmalar nima bilan aniqlanadi?
 39. Meva- sabzavotlarning fizik xossalariga nimalar kiradi?
 40. Konservalash usullariga nimalar kiradi?
 41. Qadoqlash uchun matodan tikilgan idishlarni yutuq va kamchiliklari nimalar?
 42. Qadoqlash uchun shishadan yasalgan idishlarni yutuq va kamchiliklari nimalar?
 43. Havoning absolyut namligi deb nimaga aytiladi?
 44. Apparat deb nimaga aytiladi?
 45. Texnologiya deb nimaga aytiladi?
 46. Xandak deb nimaga aytiladi?
 47. Qadoqlash uchun metaldan yasalgan idishlarni yutuq va kamchiliklari nimalar?
 48. Donni saqlash rejimi parmetrlariga nimalar kiradi?
 49. Mahsulotlarning o’z-o’zidan saralanishi qaysi jizoh yordamida to’xtatiladi?
 50. Tayyor konservalarni saqlashda havo harorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 51. Qadoqlash uchun polimer materialdan yasalgan idishlarni yutuq va kamchiliklari nimalar?
 52. Transport jixozlarga nimalar kiradi?
 53. Kalibrovkalash mashinalari ishlash printsipari?
 54. Kontaktli quritgichlar qanday turlarga bo’linadi?
 55. Tuzlangan mahsulotlarni saqlashdagi optimal harorat qancha bo’lishi kerak?
 56. Mashina va apparatlar ish sikli bo’yicha qanday guruhlarga bo’linadi?
 57. Qovunlarni qishki-kuzgi davrda saqlashda ombolrxonadagi xavo harorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 58. Hajm bo’yicha meyorlash jixozlarining asosiy ishchi organi nimalar?
 59. Mahsulotlarni satxi bo’yicha to’ldirish kurilmalarinig ishlash jarayonini nimaga asoslangan?
 60. BUMS rusmli mashina nima vazifani bajaradi?
 61. A9-BUM rusmli mashina nima vazifani bajaradi?
 62. Qadoqlash jixozlarini qanday turlari bor?
 63. Loyihaning iqtisodiy asoslashga nimalar kiradi?
 64. Korxonani loyihalashda suv normalari qanday aniqlanadi?
 65. Shaftoli saqlashdagi optimal havo harorati va nisbiy namligi qanday?
 66. Texnologik sxemalarni tanlashda asosiy shartlar?
 67. Tayyor mahsulot omborida saqlanadigan mahsulot miqdori.
 68. Idishlarni tashish uchun qo‘llaniladigan transport uskunalar.
 69. Kraxmalga boy o’simliklarga nimalar kiradi?
 70. Mahsulotni avtoklavga yuklash moslamasining nomi.
 71. Necha tonna mahsulot sigadigan omborxonalar kichik hajmli hisoblanadi?
 72. Bir turdagi korxonalarni qurish uchun ishlab chiqiladigan loyiha?
 73. Xom ashyo zonasi deganda nimani tushunasiz?
 74. Donlar omborxonada xavoning qanday nisbiy namligida yaxshi saqlanadi, %?
 75. Don saqlaydigan omborlar nechta guruxga bo’linadi?
 76. Xandak va uyumlar qanday tuproq qalinligida ko’miladi (sm)?
 77. Xandak va uyumlarda qanday shamollatish usuli keng qo’llaniladi?
 78. Piyozni o’rtacha hajm og’irligi qancha bo’ladi kg/m3?
 79. Olma mevalarini qish davrida omborxonada saqlashda xavo harorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 80. Sabzini o’rtacha hajm og’irligi qancha, kg/m3?
 81. Karamning o’rtacha hajm og’irligi qancha (kg/m3)?
 82. Yetilmagan limonlarni omborxonada saqlashda xavo harorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 83. Sabzini doimiy omborxonada saqlashda xavo harorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 84. Uyumlar deb nimaga aytiladi?
 85. Donlar omborxonada xavoning qanday nisbiy namligida yaxshi saqlanadi, %?
 86. Uzumni yashiklarga joylab omborlarda saqlashda xavo harorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 87. Kartoshka oziq-ovqat maqsadida qanday idishlarda yaxshi saqlanadi?
 88. Yangi qizil pomidorni saqlaydigan ombor xavosining harorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 89. Yashil va nimrang pomidorlarni saqlashda havoning optimal harorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 90. Rezavor va danakli mevalarni saqlashda optimal harorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 91. Urug’li kartoshkani qish davrida saqlashda ombordagi xavo xarorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi ?
 92. Oshqovoqni qish davrida saqlashda havoning optimal harorati va namligi  qanday bo’ladi ?
 93. Texnologik sxemalarda nima ko‘rsatiladi?
 94. 1m3 hajmga necha kg javdar doni to’gri keladi?
 95. «Deratizatsiya» deganda nima tushuniladi?
 96. Korxona uchun kerak bo‘lgan elektr energiya miqdori qanday aniqlanadi?
 97. Don mahsulotlarini isrof etmay sifatli saqlash uchun qaysi jarayonlar bajarilishi kerak?
 98. Sorbtsiya jarayoni bu….?
 99. Qovunlarni qishki-kuzgi davrda saqlashda ombolrxonadagi xavo harorati va nisbiy namligi qanday bo’ladi?
 100. Hajm bo’yicha meyorlash jixozlarining asosiy ishchi organi nimalar?

2. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi

1. Мeva va sabzavotlarni saqlash paytidagi jarayonlarni tezlashtiruvchi faktor qaysi?

2. Meva va sabzavotlarni saqlash paytidagi eng ko’p ajralib chiqadigan gaz qaysi?

3. Konservalashni bioz prinsipi qanday?

4. Anabioz prinsipi bo’yicha konservalash qanday?

5. Meva-sabzavot konservalashning asosiy teхnologik jarayonlari nimalardan iborat?

6. Sterilizasiya vaqtini aniqlovchi faktorlarni toping?

7. Konservalarni hisob-kitob birligi qanday olib boriladi?

8. Bir shartli banka qanday sig’imdagi idishga tog’ri keladi?

9. Meva va sabzavotlar tarkibidagi shakarlar nechta guruhga bo’linadi?

10. Mevalar takibidagi uglevodlarning qaysi turi eng ko’p miqdorda uchraydi?

11. Meva va sabzavotlar tarkibida bog’langan suv, ularning tarkibidagi umumiy suvning necha foizini tashkil kiladi?

12. Meva va sabzavotlarning tabiiy buzilishining asosiy sababchilari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

13. Meva va sabzavotlarni konservalash qanday pinsiplarga asoslanadi?

14. Qand lavlagi va boshqa ildiz mevalilardagi quruq moddalar miqdori qancha?

15. Qand lavlagi va boshqa ildiz mevalilarni saqlash va qayta ishlashga keltirilganda suliganlar miqdori necha foizdan oshmasligi kerak?

16. Qayta ishlashga keltirilgan qand lavlagini mexanik shkastlanganlik miqdori qanchagacha ruxsat etiladi?

17. Lavlagini saqlash paytidagi asosiy kechadigan jarayon qaysi?

18. Qand lavlagi tarkibidagi saxaroza miqdori qancha bo’ladi?

19. Lavlagi tarkibidagi saxarozani ajratib olish jarayoni qanday nomlanadi?

20. Diffuzion jarayonni asosiy maqsadi?

21. Diffuzion apparatlar ichidagi suvning harorati qancha?

22. Diffuzion apparat ichidagi suvni haroratini optimaldan past bo’lsa nima bo’ladi?

23. Diffuzion apparat ichidagi suvni haroratini optimaldan yuqori bo’lsa nima bo’ladi?

24. Diffuziya apparatida optimal haroratni ushlab turish uchun qanday tadbirlar bajariladi?

25. Diffuziya apparatidan chiqqan lavlagi qirindisi nima deb nomlanadi?

26. Diffuziya apparatidan chiqqan sharbat nomi nima?

27. Diffuziya apparatidan chiqqan jom tarkibida necha foizgacha saxaraza qolishiga ruxsat etiladi?

28. Diffuziya apparatidan chiqqan sharbat qaysi jarayonga o’tadi?

29. Defekatsiya nima?

30. Defekatsiyani maqsadi nima?

31. Defekatsiya jarayonida sharbatga ohak suti qo’shilishi natijasida kislotalik muhiti qaysi tomonga o’zgaradi?

32. Dastlabki defekatsiyadagi optimal harorat qancha?

33. Asosiy defekatsiyada qanday jarayon bo’lib o’tadi?

34. Asosiy defekatsiyada shakarmas moddalarning necha foizi tozalanadi?

35. Tozalangan defekatsiya sharbati qaysi jarayonga o’tkaziladi?

36. Saturatsiya jarayoni nechta bocqichdan o’tkaziladi?

37. Saturatsiya jarayonida qo’llaniladigan modda?

38. Saturatsiyadan o’tgan sharbatni kislotalik muhiti qaysi tomonga o’zgaradi?

39. Saturatsiya jarayoning maqsadi nima?

40. Saturatsiya jarayonidagi optimal harorat qancha?

41. Saturatsiya jarayonidan o’tgan sharbat qaysi uskunaga o’tkaziladi?

42. Bug’latish jarayoning maqsadi nima?

43. Birinchi bug’latish apparatiga beriladigan issiqlik uzatgichning harorati qancha?

44. Bug’latish apparatida qo’llaniladigan issiqlik tashuvchini ko’rsating.

45. Bug’latish apparatidan chiqqan sharbatni quruqlik miqdori qancha bo’ladi?

46. Bug’latish apparatiga qullaniladigan ikkilamchi bug’ nima?

47. SHarbatni kristallangan shakar ko’rinishiga keltirish jarayoni nima deyiladi?

48. Kristallizatsiyalangan shakar tarkibida eng ko’p modda qaysi?

49. SHakarni kristallash qaysi uskunada o’tkaziladi?

50. YUqori osmotik bosim hosil qiluvchi moddalar asosida konservalash qaysi konservalash prinsipiga tegishli?

51. Sabzavotlarni tuzlash uchun ishlatiladigan doshniklar qanday tayyorlanadi?

52. Sabzavotlarni tuzlash uchun foydalanilgan doshniklar ishlatib bo’lingandan so’ng qanday ishlov beriladi?

53. Bodringni tuzlashda uni nima uchun ivitiladi va tuzli eritmaga solinadi?

54. Mevalardan sharbat chiqishini ko’paytirishni asosiy usullari?

55. Tarkibida pektin ko’p bo’lgan mevalardan sharbat olishda qanday ferment bilan ishlov beriladi?

56. SHarbat ishlab chiqarishda dekantasiya va deaerasiya nima degani?

57. Olma sharbatini tindirishda qancha jelatin qo’shish maqsadga muvofiq?

58. Ko’k no’хan konservasi tayyorlashda tarkibiy qismlar miqdori qanday?

59. 1 tonna mevani dudlash uchun qancha oltingugut sarf bo’ladi?

60. Sterilizasiya qilinadigan murabboda quruq modda miqdori qancha bo’lishi kerak?

61. Quritilgan mevalar yaхshi saqlanishi uchun namlik qanchadan oshmasligi kerak?

62. Quritilgan qizil sabzi rangini yo’qotishi mumkin, buni qanday oldini olinadi?

63. Sabzavotlarni kimyoviy tozalashda qaysi modda ishlatiladi?

64. Hujayra shakl jiхatidan kanday ko’rinishda bo’ladi?

65. Hujayralar shakliga qarab qanday guruhlarga bo’linadi?

66. Antiseptiklar qanday maqsadlarda qo’llaniladi?

67. YUmshoq mevalar qanday qozonda qaynatiladi?

68. Tomat pastasini tayyor bo’lganligini qaysi ko’rsatkichga qarab belgilanadi?

69. Tomat pyuresi qanday хaroratda sterilizasiya qilinadi?

70. Meva souslari qanday konsistensiyaga ega bo’lishi kerak?

71. Mevalarni danaklari pustlogidan qanday maҳsulot ishlab chiqarish mumkin?

72. SHaftoli pustini tozalash uchun qanday kimyoviy eritma qo’llaniladi?

73. Sabzini po’stini tozalash uchun issiq ishqoriy eritmaning optimal konsentrasiyasi va optimal ishlov berish davomiyligi qancha?

74. Behi mevalaridan kompot tayyorlash uchun ularning tarkibidagi quruq moddalar miqdori necha % bo’lishi kerak?

75. Nok mevalarini tozalaganda chiqadigan chiqindilar miqdori necha foizni tashkil etadi?

76. Nokni blanshirlashning optimal usuli qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

77. Saхarinning shirinlik darajasi qand lavlagi shakaridan necha marta shirin?

78. Jele tayyorlash uchun unga qo’shiladigan pektin miqdori qancha bo’lishi kerak?

79. Konservani turiga qarab ularga bo’lgan talab qanday bo’ladi?

80. Etli o’simlik konservasini saqlash muddati qancha?

81. Pastani tayyor bo’lganligini qaysi ko’rsatkich belgilaydi?

82. Pyure qanday хaroratda sterilizasiya qilinadi?

83. Mevalar korхonaga qanday sig’imdagi idishlarda keltiriladi?

84. Konservalashda shakarni qanday moddalar bilan almashtiriladi?

85. Mevalar po’stini ajratishda qanday usullar qo’llaniladi?

86. Kompot ishlab chiqarishda qanday idishlar ishlatiladi?

87. SHakarli sharbat tayyorlashda tabiiy sharbatga qanday moddar qo’shiladi?

88. Mevalalar qanday хaroratda blanshirlanadi?

89. Etsiz sharbatlar asosan qanday yo’l bilan olinadi?

90. Pishib o’tgan mevalarni strukturasi qanday bo’ladi?

91. Idishlarni ustki va ichki qismiga qanday modda surtiladi?

92. Sabzini tozalashni necha хil usuli bor?

93. Qaysi ozuqaviy moddalar energiya beradi?

94. YOg’lar organizmda parchalanganda, oqsil va uglevodga nisbatan qancha energiya ajratadi?

95. Jelesimon mahsulotlar qanday хom ashyolardan olinadi?

96. Agaroidni yoqimsiz хidini yo’qotish maqsadida jelening tarkibiga qanday modda qo’shiladi?

97. Marinadlar tarkibida sirka kislotasini konsentrasiyasi necha foiz bo’lishi mumkin.

98. Katta razmerli patissonlarni ulchovi qancha?

99. Nima sababdan tozalangan sabzi blanshirlanadi?

100. Meva va sabzavotlarni saqlashing asosiy 3ta parametrini ko’rsating?

3. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sifatini baholash.

 1. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifati bo‘yicha nechta guruhga bo‘linadi?
 2. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sifatini baholash tizimi qanday nomlanadi?
 3. Qishloq xo‘jaligida nechta kondisiyalar ishlatiladi?
 4. Qishloq xo‘jaligida qaysi kondisiyalar ishlatiladi?
 5. Mahsulot sifatini aniqlashning organoleptik uslubi deb nimaga aytiladi?
 6. Tayyorlash kondisiyalari tarkibi qanday tasniflanadi?
 7. Ekspert usulida bilan mahsulot sifati qanday aniqlanadi?
 8. O‘lchash xatoliklari deganda nimani tushunasiz?
 9. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlashning zamonaviy usulini ko‘rsating
 10. ISO tashkiloti qaysi yilda tashkil qilingan?
 11. ISO tashkiloti qanday bo’limlardan tashkil topgan?
 12. Assambleya necha yilda bir chaqiriladi?
 13. ISO va uning markaziy kotibiyati qaysi shaharda joylashgan?
 14. Qanday tillar ISOning rasmiy tillari deb hisoblanadi?
 15. Shtrix kodlar dastlab qayerda qo‘llanilgan?
 16. Shtrixli kodlarning qanday turlarini bilasiz?
 17. Moyli ekinlar uruglari sifati quyidagi majburiy ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanadi.
 18. Qand lavlagi sifatining eng muhim texnologik ko‘rsatkichi bu…
 19. Shtrixli kodlashtirish bo‘yicha O‘zbekistonning identifikasion raqamini ko‘rsating.
 20. EAN standarti nomining yoyilmasini ko‘rsating.
 21. Shtrixli kodlashtirish qanday maqsadda qo‘llaniladi?
 22. Shtrixli kodlashtirish maqsadini ko‘rsating.
 23. Don sifatini aniqlash uchun, har bir turkumdan qanday og‘irlikdagi namuna olinadi?
 24. Mahsulot sifatiga sensorik baho berish deganda nimani tushunasiz?
 25. Standart talabi bo‘yicha kechpishar yumaloq shaklli olmalarninng oliy tovar navlarida meva ko‘ndalang kesimining diametri necha mm dan kam bo‘lmasligi kerak?
 26. Sensorik usulda baho berishda qo‘llaniladigan sinov turlari qaysilar?
 27. Shchuplarning turlarini atib bering.
 28. Ko‘karib qolgan kartoshkalarda qaysi glikozid uchraydi?
 29. Sensorik baho berish usulini ko‘rsating.
 30. GOST 26767-85 standarti talabi bo‘yicha chakana savdo tarmoqlarida sotilayotgan sabzilarga yopishgan qum, loylar miqdori necha foizgacha bo‘lishiga ruxsat etiladi?
 31. Mevalarni qadoqlash uchun qirindi namligi necha foizgacha bo`lishi mumkin.
 32. Sensorik baho berish usulini ko‘rsating.
 33. O‘rtacha namuna va asosiy namunaning farqi nimada ?
 34. Don partiyasidan asosiy namuna nimalarda olinadi ?
 35. Natura og‘irlik deb nimaga aytiladi.
 36. Meva-sabzavotlar kutilarga qanday usuldajoylashtiriladi?
 37. Makkajuxori va bugdoyning namligi aniqlash bir-biridan nima farq qiladi?
 38. Degustasiya deb nimaga aytiladi ?
 39. Sensorik baho berish usulini ko‘rsating.
 40. Sensorik baho berish usulini ko‘rsating.
 41. Sensorik baho berish usulini ko‘rsating.
 42. Moyning qaysi ko‘rsatkichlari uning sifatini belgilaydi?
 43. O‘simlmk moyi tarkibdagi namlik va uchuvchi moddalar qanday aniqlanadi?
 44. Moy tarkibida boshqa aralashmalar borligi qanday aniqlanadi ?
 45. O‘simlik moyi rangi, hidi va shaffofligi qanday haroratda aniqlanadi ?
 46. Moy sifatini belgilovchi ko‘rsatkichlarni ko‘rsating.
 47. Qand sanoatida qayta ishlash uchun qabul qilinayotgan qand lavlagining fizik holati qanday bo’lishi kerak?
 48. Qand lavlagida quruq moddalari qanday aniqlanadi?
 49. Qand lavlagi sharbatida 86 raqami nimani anglatadi?
 50. O‘lchash xatoliklari deganda nimani tushunasiz?
 51. Sensorik baho berish usulini ko‘rsating.
 52. Sensorik baho berish usulini ko‘rsating.
 53. Ko‘karib qolgan kartoshkalarda qaysi glikozid uchraydi?
 54. Sensorik baho berish usulini ko‘rsating.
 55. GOST 26767-85 standarti talabi bo‘yicha chakana savdo tarmoqlarida sotilayotgan sabzilarga yopishgan qum, loylar miqdori necha foizgacha bo‘lishiga ruxsat etiladi?
 56. Mevalarni qadoqlash uchun qirindi namligi necha foizgacha bo`lishi mumkin?
 57. Sensorik baho berish usulini ko‘rsating.
 58. O‘rtacha namuna va asosiy namunaning farqi nimada?
 59. Don partiyasidan asosiy namuna nimalarda olinadi?
 60. Natura og‘irlik deb nimaga aytiladi?
 61. Meva-sabzavotlar qutilarga qanday usulda joylashtiriladi?
 62. Quyidagilardan qaysi biri bug‘doy donining naturasi hisoblanadi?
 63. Donning naturasi deganda nimani tushunasiz?
 64. Qanday donlar namligi bo‘yicha ho‘l donlar deb yuritiladi?    
 65. Davlat tizimida tayyorlanadigan va oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan bug‘doy donida O,z DSt 880:2004 standarti talabi bo‘yicha necha foizgacha begona aralashmalar bo‘lishiga ruxsat etiladi?
 66. Uzoq saqlanadigan donning namligi necha foizdan oshmasligi kerak?
 67. Saqlanayotgan donda nima uchun namligi chegaralanadi?
 68. Guruch yormalari partiyasida to‘lib qiymatli, ya’ni sifatli donlar miqdori necha foizdan kam bo‘lmasligi kerak?
 69. Standart talabi bo‘yicha kechpishar yumaloq shaklli olmalarninng oliy tovar navlarida meva ko‘ndalang kesimining diametri necha mm dan kam bo‘lmasligi kerak?
 70. Standart talabi bo‘yicha kechpishar noklarning uchinchi tovar navida meva ko‘ndalang kesimining diametri necha mm dan kam bo‘lmasligi kerak?
 71. Standart talabi bo‘yicha behilarning birinchi tovar navida meva ko‘ndalang kesimining diametri necha mm dan  kam bo‘lmasligi kerak?
 72. Standart talabi bo‘yicha o‘riklarning ikkinchi tovar navida meva ko‘ndalang kesimining diametri necha mm dan kam bo‘lmasligi kerak?
 73. Standart talabi bo‘yicha olcha mevasining ikkinchi tovar navida sotish jarayonida necha foizgacha boldoqsiz mevalar bo‘lishiga yo‘l qo‘yiladi?
 74. Yunon yong‘oqlarining oliy navida mag‘izining chiqishi necha  foizdan kam bo‘lmasligi kerak?
 75. GOST 26545-86 standarti talabi bo‘yicha chakana savdo tarmoqlarida sotilayotgan kartoshkalar tuganagiga  yopishgan  qum, loylar miqdori necha foizgacha bo‘lishiga  ruxsat etiladi?
 76. Kechpishar kartoshkalarning yumaloq shaklli saralangan tovar navlarida katta kesimining diametri necha mm dan kam  bo‘lmasligi kerak?
 77. Standart talabi bo‘yicha sabzilarning saralangan tovar navlarida ildizmevaning uzunligi necha sm dan kam bo‘lmasligi kerak?
 78. Standart talabi bo‘yicha chakana savdo tarmoqlarida sotilayotgan sabzilarning saralangan tovar navlarida ildizmevaning katta ko‘ndalang kesimining diametri qancha bo‘lishi kerak?
 79. Standart talabi bo‘yicha chakana savdo tarmoqlarida sotilayotgan ovqatbop lavlagilarning saralangan tovar navlarida katta ko‘ndalang kesimining diametri qancha bo‘lishi kerak?
 80. Standart talabi bo‘yicha savdo tarmoqlarida sotilayotgan oshxonabop lavlagilarda so‘ligan, burishib qolgan, chirigan ildizmevalar miqdori necha foizgacha bo‘lishiga ruxsat etiladi?
 81. Piyoz tarkibidagi qaysi moddalar mikroblarning rivojlanishiga qarshi ta’sir ko‘rsatadi?
 82. Standart talabi bo‘yicha oqbosh karamlarda karam boshidan chiqib turadigan o‘zagining uzunligi necha sm dan ortiq bo‘lmasligi kerak?
 83. GOST 1726-85 standarti talabi bo‘yicha tabiiy sharoitda etishtirilgan bodringlarda sabzavotga yopishgan qum, loylar miqdori necha foizgacha bo‘lishiga ruxsat etiladi?
 84. Tuzlash uchun qaysi sabablarga ko‘ra, karamning kechki navlari ishlatiladi?
 85. Tuzlangan bodringlar tayyorlashda qo‘llaniladigan bodringlarning uzunligi necha sm dan ortiq bo‘lmasligi kerak?
 86. Oltingugurt bilan dudlab quritilgan mevalarda SO2 gazining miqdori necha foizdan ortiq bo‘lmasligi kerak?
 87. Quritilgan mevalarda namlik necha foiz miqdorida bo‘ladi?
 88. Quyidagi javoblardan qaysi birida kartoshka kraxmalning ekstra navining 1 dm2 yuzasida krapin (qora nuqtalar) miqdori donalar hisobida to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
 89. Quyidagi javoblarning qaysi birida kartoshka kraxmalining eksrta navi uchun 10,0 % li xlorid kislotasi eritmasida erimaydigan kul moddasi miqdori to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
 90. Kartoshka kraxmalining namligi necha foizdan ortiq bo‘lmasligi kerak?
 91. Quyidagi javoblardan qaysi birida kartoshka kraxmalining navlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
 92. Shakarda sifat ekspertizasi o‘tkazishda asosan qaysi qandning miqdori aniqlanadi?
 93. Tabiiy asalda qaytaruvchanlik xususiyatiga ega bo‘lgan qand miqdori (suvsiz mahsulotga hisoblaganda) necha foizdan kam bo‘lmasligi kerak?
 94. Tabiiy asalda suv miqdori necha foizdan ortiq bo‘lmasligi talab etiladi?
 95. Standart talabi bo‘yicha sirlangan konfetlarda qoplamasining miqdori necha foizdan kam bo‘lmasligi kerak?
 96. Mahsulot sifati ko‘rsatkichlarini aniqlash uslublari haqida…
 97. Mahsulot sifatiga ta’sir etuvchi omillar.
 98. Faol suvlarni aniqlashda namuna idishlarga joylashtirishda nima uchun sath bir tekis bo‘lishi kerak?
 99. Faol suvlarni o‘lchash davomida kamera qanday holat bo‘lishi kerak?
 100. Standart talabi bo`yicha o`riklarning ikkinchi tovar navida meva ko`ndalang kesimining diametri necha mm dan kam bo`lmasligi kerak?

4. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini quritish texnologiyasi

1.Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish deb nimaga aytiladi?

2.Mahsulotlar qanday usulda suvsizlantiriladi?

3.Mexanik usul bilan suvsizlantirish bu-

4.Mahsulotlarini fizik-kimyoviy usul bilan suvsizlantirish usuli qanday amalga oshiriladi?

5.Mahsulotlarni issiqlik ta’sirida suvsizlantirish…

6.Mahsulotlarni tabiiy quritish bu-

7.Mahsulotlarni konvektiv quritish bu-

8.Mahsulotlarni kontaktli quritish bu-

9.Radiatsiyali  quritish bu-

10.Dielektrik quritish bu-

11.Sublimatsiyali quritish bu-

12.Quritishning  maxsus usullari bu-

13.1 m2 quritish maydoniga olxo‘ridan … joylashtiriladi

14.1 m2 quritish maydoniga tilimlab kesilgan olmadan … joylashtiriladi

15.1 m2 quritish maydoniga gilosdan … joylashtiriladi

16.1 m2 quritish maydoniga uzumdan … joylashtiriladi

17.1 m2 quritish maydoniga ikkiga bo‘lingan o‘rikdan … joylashadi

18.Ikkiga ajratilgan o‘rik … kunda tayyor bo‘ladi

19.Butunligicha quritilayotgan o‘rik … kunda tayyor bo‘ladi

20.100 tonna meva va uzumni quritish uchun quritish punktining maydoni va zarur bo‘lgan anjomlar qancha bo‘lishi lozim?

21.Kartoshka tugunagining necha foizi iste’molga yaroqli?

22.Kartoshkaning uyum holidagi zichligi qanchani tashkil etadi?

23.Sabzining uyum holidagi zichligi … ni tashkil etadi

24.100 gr. piyozda o‘ziga xos ta’m va hid beruvchi qancha efir moyi bor?

25.Olcha, gilos, smorodinada meva pishgan sayin protopektin miqdori…

26.Ko‘k no‘hot, loviya, jo‘xori donlarida etilish jarayonida qandlar…

27.Mevaning fiziologik etukligi bu-

28.Mevalarni iste’molbop yetukligi bu-

29.Mevalarni texnik yetukligi bu –

30.Meva-sabzavotlarni quritish maydonlaridagi so‘kchaklar qanday o‘rnatiladi?

31.Meva-sabzavotlani dudlatish qutisining hajmi qanday bo’lishi kerak?

32.Turshak va mayizning sifati va chiqish miqdori ko‘p jihatdan…

33.Hosilni uzish muddatlari nimaga qarab belgilanadi?

34.Mevalarni fiziologik yetilganlik qanday aniqlanadi?

35.Meva-sabzavotlarni blanshirlash deganda…

36.Blanshirovka qilinsa mevalarni quritish muddati necha marotabagacha qisqaradi?

37.90-920C bug‘da 3-4 daqiqa ishlov berilgan o‘rikdagi eruvchan moddalar…

38.Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini dudlash-

39.Quritilgan mahsulotda standart talab bo‘yicha sulfit angidrid miqdori qancha bo‘lishi kerak?

40.O‘rta hisobda dudlash qutisining har kub metriga qancha oltingugurt sarflanadi?

41.Xalqaro standartlarda dudlash muddatini qancha vaqt tavsiya etiladi?

42.O‘rikni quritish usullariga qarab undan – … olinadi

43.O‘rik mevasidan turshak olishda…

44.Turshak tayyorlash uchun etilishiga necha kun qolgan o‘rikni ham terib olsa bo‘ladi?

45.Yetilgan o‘rik qancha saqlanadi?

46.Kalibrlash  mashina turlarini ko‘rsating?

47.Zaharli moddalar bilan dorilangan o‘riklar xlorid kislotaning necha foizli eritmasida chayiladi

48.1 kg o‘rikni dudlash uchun qancha oltingugurt sarflanadi?

49.Turshak qachon obdon qurigan bo‘ladi?

50.Quritilgan o‘rik mahsulotlari saqlash rejimi qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

51.O‘rik mevasidan qaysa tayyorlash bu-

52.Xom ashyodan qancha miqdorda qaysa olinadi?

53.Kuraga mahsuloti bu-

54.Kuraga necha kunda obdon qurib bo‘ladi?

55.Kuraganing nami necha foizdan oshmasligi kerak?

56.O‘rik mevasidan necha foiz kuraga olinadi?

57.Shaftolining qaysi navlari quritiladi?

58.Mevalardan qoqi tayyorlashning texnologik jarayoni ketma-ketligi qanday?

59.Shaftoli asosan qanday xajmli idishlarda tashiladi?

60.Meva-sabzavotlarni inspeksiyalash bu-

61.Shaftoli qanday quritiladi?

62.Shaftolini po‘stidan tozalash uchun xom ashyo…

63.Qaynoq suvga pishib olingan shaftoli mevasi boshqalariga nisbatan…

64.Davlat standarti talablariga ko‘ra, tayyor shaftoli qoqisi  namligi necha foizdan oshmasligi lozim?

65.Po‘sti archilgan shaftoli necha kun quritiladi?

66.Olmani quritish uchun eng yaxshi navlari –

67.Olmani quritish usullari necha xil?

68.Olmani fransuzcha usulda quritish –

69.Po‘sti archilgan olma to‘g‘ralgan zahoti necha foizli namakobga solinadi?

70.Olma gardishlari qancha vaqt oralig‘ida ag‘darib chiqiladi?

71.Ob-havo sharoitiga qarab bo’lingan olma qancha muddat quritiladi?

72.Olmadan qancha qoqi olinadi?

73.Olma qoqisini saqlash sharoiti qanday?

74.Nam necha foizdan oshmasa olma qoqi qurigan hisoblanadi?

75.Nokni quritish uchun eng yaxshi navlari-

76.Ob-havo sharoitiga qarab bo’lingan nok qancha muddat quritiladi?

77.Nokdan qancha miqdorda qoqi olinadi?

78.Namligi necha foizdan oshmasa nok qoqisi qurigan hisoblanadi?

79.Olxo‘rini blanshirlash uchun kaustik soda eritmasi konsentratsiyasi qanday bo‘lishi kerak?

80.Olchani quritish necha kun davom etadi?

81.Quritishda namlikning minimal darajasi qancha bo‘lganda achitqi bakteriyalar rivojlana olmaydi?

82.Sabzavotlarni quritish qanday bosqichlaridan iborat?

83.Ko‘katlar maxsus pechkalarda necha haroratda quritiladi?

84.100 g quritilgan kartoshkaning kaloriyasi qancha?

85.Kartoshka tarkibida necha foiz nam qolguncha quritiladi?

86.Bir tonna quritilgan kartoshka olish uchun taxminan necha tonna xom ashyo sarf qilinadi?

87.Qovunning qanday navlarini oddiy usulda ilmoqlarda quritish mumkin?

88.Ob-havo sharoiti va qirqilgan qovun bo‘laklari qalinligiga qarab quritish muddati qancha davom etadi?

89.Quritiladigan qovun tilimlari qalinligi necha sm bo‘lishi kerak?

90.Qovunning Ko‘kcha navidan 1 t qoqi olish uchun qancha xom ashyo miqdori kerak?

90.O‘zbekistonda quritilgan qovun qoqilari tarkibida umumiy qand miqdori qanchani tashkil etadi?

91.Zamonaviy tunnelli quritgichlarning quritish agenti –

92.Tunnelli quritgichlarning kamchiliklari-

93.Barabanli quritgichlarda mahsulot va qurituvchi agent bir-biriga nisbatan-

94.Sochib beruvchi quritkichlarda quritish jarayoni qancha davom etadi?

95.Quruq mahsulotlar qanday standart bo‘yicha  qadoqlanadi?

96.Namligi bir xil bo‘lishi uchun quritilgan mahsulot omborda necha kun saqlab turiladi?

97.Quritilgan mevalarni saqlashda birinchi tokcha erdan qancha balandlikda bo‘ladi?

98.Qaynoq ishqorga botirib oftobga yoyib quritish usuli qanday quritish usuli deyiladi?

99.Quritishdan oldin ikkiga yorib danagi olib tashlangan o‘rik qanday nomlanadi?

100.Ishqor eritmasi va oltingugurt angidridni ishlatmasdan oftobda oq kishmishdan quritilgan mayiz qanday nomlanadi?

Translate »