2022/2023 o’quv yilida “Tеxnologik jarayonlarni boshqarishning axborot komunikasion tizimlari” yo’nalishi 4-kurs bitiruvchilari uchun yakuniy davlat attеstasiyasi nazorat savollari

Dasturlash tillari bazasida tеxnik ilovalar fanidan

 1. LabVIEW da yuzadagi panel nima?
 2. LabVIEW da diagrammalar-bloki nima?
 3. LabVIEW da “boshqarish elementi” nima?
 4. LabVIEW da “indikator” nima?
 5. Odatda diagrammalar-bloki nimalardan iborta bo’ladi?
 6. LabVIEW da diagrammalar-blokida bir xil tipdagi boshqarish elementlari va indikatorlar nimasi bilan farqlanadi?
 7. LabVIEW da ma’lumotlar bog’lami nima?
 8. LabVIEW da virtual uskunadagi diagrammalar blokida “Qo’shish” funktsiyasi joylashgan. Bu diagramma blokida qanday tipdagi ob’yekt turiga kiradi?
 9. LabVIEW dasturini bajarilishini boshqarish tamoyili nima?
 10. LabVIEW da VIU(virtual ichki uskuna) nima?
 11. LabVIEW da “Belgi (Label)” nima?
 12. LabVIEW da necha xil belgi turi mavjud?
 13. LabVIEW da belgilarning birinchi turi qanday nomlanadi?
 14. LabVIEW da belgilarning ikkinchi turi qanday nomlanadi?
 15. LabVIEW da belgilarning uchinchi turi qanday nomlanadi?
 16. LabVIEW da “Sarlavha” nima?
 17. LabVIEW da “O’tkazuvchilar belgisi” nima?
 18. LabVIEW tuzilishlarda faqatgina o’tkazgich va tuzilish chegarasi kesishgan nuqtada .. yaratiladi. U nima?
 19. LabVIEW da yaratilgan virtual uskunani qaysi manzilda(kompyuter xotirasi papkasida) saqlash maslahat berilmaydi?
 20. LabVIEW da “Qadamba-qadam” bajarilish nima uchun kerak?
 21. LabVIEW da “To’xtatish nuqtasi” nima uchun kerak?
 22. LabVIEW da asosiy necha xildagi tsikllar mavjud?
 23. LabVIEW da tuzilishlar nima?
 24. LabVIEW da tsiklarning birinchi turi(iteratsiyalar sonini qayd etish) tuzilishi nomini to’g’ri belgilang?
 25. LabVIEW da tsiklarning ikkinchi turi(shart bo’yicha tsikl) tuzilishi nomini to’g’ri belgilang?
 26. LabVIEW da For Loop tsiklini takroran bajarilishi tsikl tarkibiga kirgan massivga bog’liqmi?
 27. LabVIEW da For Loop tsiklini muddatdan oldin to’xtatish mumkin?
 28. LabVIEW da While Loop tsikli standart holatda qaysi mantiqiy qiymatda takrorlash to’xtatiladi?
 29. LabVIEW da While Loop tsiklini “yo’q” mantiqiy qiymatda takrorlash to’xtatilishini ta’minlash maqsadida yordamchi menyuning qaysi optsiyasidan foydalanish zarur?
 30. LabVIEW da iteratsiyalar sonini qayd etish tsiklini muddatdan oldin shart bo’yicha to’xtatish imkoniyatini ta’minlash uchun yordamchi menyuning qaysi optsiyasidan foydalanish zarur?
 31. “Shart bo’yicha tsikl doimo bir marotaba bo’lsa hamki bajariladi, iteratsiyalar sonini qayd etish tsikli esa bir marotaba ham bajarilmasligi mumkin” degan fikr to’grimi?
 32. LabVIEW da siljuvchan registrlarni tsikl tuzilishlarining yordamchi menyuning qaysi optsiyasi yordamida paydo qilish mumkin?
 33. Variant tuzilmasini ishlatganda standart qanday variantlar avtomatik mavjud bo’ladi?
 34. Formula bog’lamiga qiymat kiritish uchun yordamchi menyuning qaysi optsiyasidan foydalanish kerak?
 35. Formula bog’lamida har bir formula ifodasi oxirida qaysi belgi bilan yakunlanishi zarur?
 36. Formula bog’lami tarkibida shart bo’yicha hisoblashlarni amalga oshirish imkoniyati mavjudmi?
 37. LabVIEW da massiv elementlari tartibi doim nechadan boshlanadi?
 38. LabVIEW da massivlarni yuzadagi panelda yaratish uchun qaysi paneldan foydalanish kerak?
 39. massiv tipini aniqlang?
 40. LabVIEW da massiv shablonini yuzadagi panelda joylashtirilganda va uning tipi aniq bo’lmaganda diagramma blokida uning terminali qaysi rangda bo’ladi?
 41. LabVIEW da massiv terminalini oddiy terminallardan nimasi bilan farqlash mumkin ?
 42. LabVIEW da diagramma blokida massiv o’tkazgichlari oddiy o’tkazgichlaridan nimasi bilan farqlanadi?
 43. LabVIEW da avtoindekslash nima uchun zarur?
 44. LabVIEW da tsiklda 100 marotaba takrorlashlar soni ko’rsatilgan va unda 37 elementdan iborat bir o’lchamli massiv avtoindekslash yoqilgan holatda ulangan. Tsikl necha marotaba takrorlanadi?
 45. LabVIEW da tsiklda 100 marotaba takrorlashlar soni ko’rsatilgan va unda 137 elementdan iborat bir o’lchamli massiv avtoindekslash yoqilgan holatda ulangan. Tsikl necha marotaba takrorlanadi?
 46. LabVIEW da tsiklda 100 marotaba takrorlashlar soni ko’rsatilgan va unda 37 va 45 elementlardan iborat bir o’lchamli massivlar avtoindekslash yoqilgan holatda ulangan. Tsikl necha marotaba takrorlanadi?
 47. LabVIEW da klasterning massivdan farqi nimada?
 48. Otsillogrammada nurlarni aks etish ob’yekti necha yangilash rejimiga ega?
 49. Otsillogrammada nurlarni aks etish ob’yekti birinchi yangilash rejimi qanday nomalanadi?
 50. Otsillogrammada nurlarni aks etish ob’yekti ikkinchi yangilash rejimi qanday nomalanadi?
 51. Otsillogrammada nurlarni aks etish ob’yekti uchinchi yangilash rejimi qanday nomalanadi?
 52. LabVIEW da matnli qatorlarni yuzadagi panelda aks etishning necha xil rejimi mavjud?
 53. LabVIEW da matnli qatorlarni yuzadagi panelda aks etishning birinchi rejimi qasi rejim?
 54. LabVIEW da matnli qatorlarni yuzadagi panelda aks etishning ikkinchi rejimi qasi rejim?
 55. LabVIEW da matnli qatorlarni yuzadagi panelda aks etishning uchinchi rejimi qasi rejim?
 56. LabVIEW da matnli qatorlarni yuzadagi panelda aks etishning to’rtinchi rejimi qasi rejim?
 57. Yuzadagi panelda matnli boshqarish elementi joylashtirilgan va unda “Dasturlash tillari bazasida texnik ilovalar” yozuvi kiritilgan. Bundan tashqari yuzadagi panelda sonli indikator ham joylashtirilgan. Diagrammalar blokida terminallar orasida String Length funktsiyasini qo’llash natijasida sonli indikatorda nima akslanadi?
 58. LabVIEW fayllardan ma’lumotlarni tezkor o’qish yoki yozish uchun qaysi funktsiyalardan foydalanishni maslahat beradi?
 59. File LabVIEW fayllardan jadval ko’rinishidagi(formati) ma’lumotlarni o’qish yoki yozish uchun qaysi funktsiyalardan foydalanishni maslahat beradi?
 60. LabVIEW fayllardan matnli ma’lumotlarni o’qish yoki yozish uchun qaysi funktsiyalardan foydalanishni maslahat beradi?
 61. LabVIEW fayllardan ikkilik sanoq tizimidagi ma’lumotlarni o’qish yoki yozish uchun qaysi funktsiyalardan foydalanishni maslahat beradi?
 62. LabVIEW da necha xil o’zgaruvchilar va turlari mavjud?
 63. Mahalliy o’zgaruvchilariga to’g’ri ta’rif berilgan variantni tanlang 
 64. Global o’zgaruvchilariga to’g’ri ta’rif berilgan variantni tanlang
 65. Tarmoq o’zgaruvchilariga to’g’ri ta’rif berilgan variantni tanlang
 66. Bir o’zgaruvchi yordamida parallel tsikllarni nazorat etish uchun qanday o’zgaruvchilardan foydalanish mumkin?
 67. Ixtiyoriy boshqarish elementi indikator va aksincha boshqarish elementi sifatida ishaltilishi uchun qanday o’zgaruvchilardan foydalanish mumkin?
 68. O’QISH rejimidagi mahalliy o’zgaruvchi bu – .
 69. YOZISH rejimidagi mahalliy o’zgaruvchi bu – .
 70. Xususiyatlar paneli nima uchun ishlatiladi?
 71. Xususiyatlar bog’lamini qanday chiqarish kerak?
 72. Hodisa tuzilmasini diagramma blokida qayerdan toppish mumkin?
 73. “Sonli o’zgaruvchi qiymatini o’zgartirdingiz” bu qanday hodisa bo’ladimi?
 74. Hodisa tuzilmasini diagramma blokida joylashtirganizda avtomatik qanday hodisaga moslangan bo’ladi?
 75. Vaqt o’tishi hodisasiga moslangan hodisa tuzilmasida vaqtga qanday qiymat avtomatik berilgan bo’ladi?
 76. Vaqt o’tishi hodisasiga moslangan hodisa tuzilmasida “-1” qiymati belgilangan bo’lsa hodisa tuzilmasi qanhca vaqt kutadi yoki qachon bajariladi?
 77. Hodisa tuzilmasiga yangi hodisani qayd etish uchun nima qilish kerak?
 78. Hodisa tuzilmasiga joriy hodisani o’zgartirish uchun nima qilish kerak?
 79. Hodisa tuzilmasiga joriy hodisadan nusxa olish uchun nima qilish kerak?
 80. Hodisa tuzilmasiga joriy hodisani o’chirish uchun nima qilish kerak?
 81. Hodisa tuzilmasida qanday qo’shimcha terminallar mavjud va qaysilar?
 82. LabVIEW da necha turdagi hodisalar mavjud va qaysilar?
 83. Filtr hodisalarni xabar hodisalardan qanday ajratib olish mumkin?
 84. LabVIEW da kodlarni olib olib tashlash tuzilmalari an’anaviy dasturashdagi qaysi konstruktsiya bilan mos keladi?
 85. LabVIEW da kodlarni olib olib tashlash tuzilmalari turi nechta va qaysilar?
 86. LabVIEW da kodlarni olib olib tashlash tuzilmalari qayerda joylashgan?
 87. LabVIEW da kodlarni olib tashlash tuzilmalarida 2 ta variantni faollashtirish mumkinmi?
 88. LabVIEW da kodlarni olib tashlash tuzilmalarida faol variantni qanday bilish mumkin?
 89. Siz boshqa an’anaviy dasturlash tillarida yozilgan dasturlar yoki kodlarni LabVIEW da foydalanishingiz mukinmi va necha usul orqali mumkin?
 90. LabvIEW da tezkor VIU larni yaratish uchun qaysi buyruqdan foydalanish kerak?
 91. LabvIEW da tezkor VIU larni yaratish uchun birinchi navbatda qanday ishni bajarish zarur?
 92. LabVIEW da tezkor VIU larni yaratish uchun birinchi shart qanday?
 93. LabVIEW da tezkor VIU larni yaratish uchun ikkinchi shart qanday?
 94. Yuzadagi panel an’naviy dasturiy ta’minotda qanday tushuncha bilan mos keladi?
 95. Yuzadagi panel asosan qanday elementlardan iborat bo’ladi?
 96. Virtual uskunalarda boshqarish elementi nima?
 97. Virtual uskunalarda indikator elementi nima?
 98. Diagrammalar bloki oynasi (an’anaviy dasturiy ta’minotdagi kod bilan taqqoslaganda) o’zida nimani saqlaydi?
 99. LabVIEW da dasturni bajarilishini boshqarish tamoyili nima hisoblanadi?
 100. Virtual uskuna nima?
 101. Virtual uskunaning asosiy to’rt komponentini toping?
 102. Virtual uskunada yuzadagi panel nimani bildiradi?
 103. Virtual uskunadagi diagrammalar bloki nima?
 104. LabVIEWdagi yuzadagi panel an’anaviy dasturlashdagi…….ga mos keladi.
 105. LabVIEWdagi VU an’anaviy dasturlashdagi…….ga mos keladi.
 106. LabVIEWdagi VIU an’anaviy dasturlashdagi…….ga mos keladi.
 107. LabVIEWdagi diagramma bloki an’anaviy dasturlashdagi…….ga mos keladi.
 108. LabVIEWdagi ma’lumotlar bog’lami an’anaviy dasturlashdagi…….ga mos keladi.
 109. LabVIEWda to’g’ri hisoblangan jumlani ko’rsating:
 110. Bir vaqtning o’zida yuzadagi panel va diagrammalar-blogi oynasini ko’rish uchun..tugmalar tanlanadi:
 111. Bir vaqtning o’zida yuzadagi panel va diagrammalar-blogi oynasini ko’rish uchun.. bandini tanlash kerak:
 112. Quyidagilardan qaysi biri LabVIEWda belgini yashirish (ko’rinmaydigan) qilish imkonini beradi?
 113. Jumlani davom ettiring:Buzilgan o’tkazgichni o’chirish uchun uni belgilab olib,…?
 114. Noto’g’ri javobni ko’rsating: Agar o’tkazgizning buzilish sababi noma’lum bo’lsa, ……dan Xatoliklar ro’yxati(List Errors ) bandi tanlanadi.
 115. Elementlarni ulashdagi noto’g’ri javobni ko’rsating:
 116. VU dagi xatolik joylashgan joyni aniqlashtirish uchun …….. LabVIEW mavjud xatolikni chaqirgan oynani mos ekranga chiqaradi va ob’yektni belgilaydi.
 117. …….- ma’lumotlar tizimining muhim turi bo’lib, oddiy dasturlash tillari operatorlariga o’xshab virtual uskunani bajarilishini boshqaradi.
 118. LabVIEWda faylni xotirada saqlash usullari hechta?
 119. Quyidagilardan qaysi biri LabVIEWda faylni xotirada saqlash usuli emas?
 120. Quyidagilardan qaysi biri VUni oxirgi saqlangan nusxasiga qaytaradi?
 121. Save for Previous Version tugmasi -………imkonini beradi.
 122. LabVIEWda faylni xotirada saqlash usullarining qaysi birida Open, Rename bandli dialog oynasi ochiladi?
 123. Dastur bajarilishini yoritish rejimini yoqish uchun asboblar panelidan ……asbobi tanlanadi.
 124. Variant tuzilmasini ………. dan yuklash mumkin.
 125. Agar Variant tuzilmasining selektorga sonli yoki qatorli ma’umotlar ulangan bo’lsa, unda tuzilma …..variantlarga ega bo’ladi.
 126. Add Case After va Add Case Before optsiyalari orqali nima bajariladi?
 127. Dialog oynalari ochiq bo’lganda LabVIEW ning boshqa oynasini faollashtirib bo’ladimi?
 128. Agar avtoindekslash o’chirilgan bo’lsa, unda……..?
 129. Noto’g’ri jumlani toping: Klasterlar terminallarini birlashtirish……. mumkin.
 130. Klasterda joylashtirilgan birinchi ob’yekt …… hisoblanadi.
 131. Kontekst menyudagi “Reorder Controls in Cluster” bandining vazifasi nima?
 132. LabVIEW da umumiy(tarmoq) o’zgaruvchilari nima?
 133. LabVIEW da mahalliy o’zgaruvchilar nima?
 134. LabVIEW da global o’zgaruvchilar nima?
 135. LabVIEW da signallarning nechta turi mavjud?
 136. To’g’ti jumlani aniqlang:
 137. LabVIEW da Diagram Disable va Conditional Disable tuzilmalaridan nima maqsadda foydalaniladi?
 138. Ob’ektga yo’naltirilgan dashturlashda sinf tushunchasi?
 139. Yozuv ob’ektining(TLabel) ekranga chiqariladigan matn rangi ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash tilidagi ob’ektning qanday tushunchasiga mos keladi?
 140. Matn kiritish ob’ektida(TEdit) matnni o’zgarishi ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash tilidagi ob’ektning qanday tushunchasiga mos keladi?
 141. BitBtn tugma ob’ekti Button tugma ob’ektidan barcha imkoniyatlarini o’zida mujassamlashtirgan! Ushbu fakt ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash tilidagi ob’ektning qanday tushunchasiga mos keladi?
 142. BitBtn tugma ob’ekti Button tugma ob’ektidan barcha imkoniyatlarini o’zida mujassamlashtirgan! Ushbu fakt ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash tilidagi ob’ektning qanday tushunchasiga mos keladi?
 143. BitBtn tugma ob’ekti Button tugma ob’ektidan tugma ustiga yozuvni chiqarishdan boshqa rasmni ham chiqaradi! Ushbu fakt ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash tilidagi ob’ektning qanday tushunchasiga mos keladi?
 144. Delphi tizimida loyiha yaratilganda odatda natija sifatida qanday fayl hosil bo’ladi?
 145. Delphi tizimida loyiha moduli yoki dasturchi kod yoziladigan fayl qanday kengaytmaga ega?
 146. Delphi tizimida loyiha formasi yoki oynasi fayl sifatida qanday kengaytmaga ega?
 147. *.dpr kengaytmali fayl nima uchun kerak?
 148. Form1.close; Ushbu kod qismi qaysi kengatmali fayldan olingan?
 149. Delphi tizimida Forma ob’ektining rangini o’zgartirmoqchi bo’lsangiz Delphi tizimining qanday oynasidan foydalaniladi?
 150. Delphi tizimida Forma ob’ektiga sichqoncha ko’rsatkichini etganda dastur kodini yozmoqchi bo’lsangiz Delphi tizimining qanday oynasidan oydalaniladi?
 151. Qaysi qatorda Delphi dasturlash tilida to’gri izoh yozilgan?
 152. Qaysi qatorda Delphi dasturlash tilida to’gri izoh yozilgan?
 153. a:=4*3+5; “a” o’zgaruvchi tipini to’g’ri tanlang?
 154. a:=4*3/5; “a” o’zgaruvchi tipini to’g’ri tanlang?
 155. a:=’Z’; “a” o’zgaruvchi tipini to’g’ri tanlang?
 156. a:=’Zayniddin’; “a” o’zgaruvchi tipini to’g’ri tanlang?
 157. Agar o’zgaruvchi oldindan qanday tipli ma’lumotlarni qabul qilishinni bilmasangiz qanday tipni tanlagan bo’lardiz?
 158. Tsikl operatori dasturlashda keng qo’llaniladi! Agar tsikllar soni aniq bo’lsa (masalsan 10 marta qaytib bajarish) unda qaysi tsikl operatordan foydalaniladi?
 159. Tsikl operatori dasturlashda keng qo’llaniladi! Agar tsikllar soni aniq bo’lmasa va shart birinchi tekshirilib buyruqlar keyin bajarilsa unda qaysi tsikl operatordan foydalaniladi?
 160. Tsikl operatori dasturlashda keng qo’llaniladi! Agar tsikllar soni aniq bo’lmasa va buyruqlar avval bajarilib va shart keyin tekshirilsa unda qaysi tsikl operatordan foydalaniladi?
 161. Shart operatori dasturlashda keng qo’llaniladi! Agar bir son ikkinchi sondan kattaligini tekshirish uchun (maslan a>b) qanday operatordan foydalaniladi?
 162. A:=Length(‘Ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash’); A o’zgaruvchi qiymatini toping?
 163. A:=copy(‘Ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash’,25,6); A o’zgaruvchi qiymatini toping?
 164. s:=’Ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash’; Delete(s,31,4); “S” o’zgaruvchi qiymatini toping?
 165. a:=pos(‘dastur’,’Ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash’,); “a” o’zgaruvchi qiymatini toping?
 166. Ushbu rasmda qanday oyna turi keltirilgan?
 167. A:array[4..17] of integer; Bu nehca o’lchamli massiv? 
 168. A:array[4..17,1..8] of integer; Bu nehca o’lchamli massiv?
 169. TFileStream ob’ekti qanday maqsadda foydalaniladi?
 170. TFileStream ob’ekti bilan faylni o’qish va o’zgartirish rejimida ochish uchun qaysi rejimdan foydalaniladi?
 171. TFileStream ob’ekti bilan faylni o’qish va yozish rejimida ochish uchun qaysi rejimdan foydalaniladi?
 172. “26.12.2016,Понидельник” deb chiqarish uchun FormatDateTime funktsiyasiga qanday formatni ko’rsatish zarur?
 173. “4:34:10 pm” deb chiqarish uchun FormatDateTime funktsiyasiga qanday formatni ko’rsatish zarur?
 174. “434” matnni butun songa aylantirmoqchiman! Qanday funktsiyadan foydalanish kerak?
 175. 434 butun sonini mantnga aylantirmoqchiman! Qanday funktsiyadan foydalanish kerak?
 176. ‘26.12.2016’ sanani matnga aylantirmoqchiman! Qanday funktsiyadan foydalanish kerak?
 177. ‘26.12.2016’ matnni sanaga aylantirmoqchiman! Qanday funktsiyadan foydalanish kerak?
 178. ’16:46′ vaqtni matnga aylantirmoqchiman! Qanday funktsiyadan foydalanish kerak?
 179. ’16:46′ matnni vaqtga aylantirmoqchiman! Qanday funktsiyadan foydalanish kerak?
 180. ‘3,14’ matnni songa aylantirmoqchiman! Qanday funktsiyadan foydalanish kerak?
 181. 3,14 sonni songa aylantirmoqchiman! Qanday funktsiyadan foydalanish kerak?
 182. a:=round(16/5); “a” o’zgaruvchi nechaga teng bo’ladi?
 183. a:=round(3/4); “a” o’zgaruvchi nechaga teng bo’ladi?
 184. Tizim Reestri bilan ishlash uchun qanday ob’ektdan foydalanish mumkin?
 185. Tizim Reestri bilan ishlash uchun qanday muduldan foydalanish mumkin?
 186. Nostandart komponentlar asosan qanday komponentlar guruhiga kiritilgan?
 187. Standart komponentlar asosan qanday komponentlar guruhiga kiritilgan?
 188. Telefon raqamni kiritish maydonini tashkil etish uchun quyidagi qanday komponentdan foydalanish mumkin?
 189. Pochta indeksi raqamni kiritish maydonini tashkil etish uchun quyidagi qanday komponentdan foydalanish mumkin?
 190. Rasmda ko’rsatilgan interfeysni tashkil etish uchun qanday komponentdan foydalanish mumkin?
 191. Taqvimdagi sanani tanlashni osonlashtirish uchun qanday komponentdan foydalanish mumkin?
 192. Ranglarni tanlashni tashkil etish uchun qanday komponentdan foydalanish mumkin?
 193. Daraxt ko’rinishida ma’lumotlarni shakllantirish uchun qanday komponentdan foydalanish mumkin?
 194. Dasturimizni tizim burchagiga paydo qilihsimiz uchun qanday komponentdan foydalanish mumkin?
 195. onActivate, onClick, onClose, onCreate, onKeyPress va hokazo so’zlar ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash tilining qaysi tushunchasiga mos keladi?

Ma`lumotlar bazasini boshqarish tizimlari fanidan

 1. Ma`lumotlar bazasi nima?
 2. Strukturalash-bu…
 3. Ma`lumotlar bazasini yaratish nimadan boshlanadi?
 4. SQLda AVG agregat funksiyasi uchun operand maydon turi qanday bo`lishi mumkin?
 5. Ma`lumotlar bazasini boshqarish tizimi nima?
 6. Quyidagi javoblarning qaysi birida ma`lumotlar bazasini boshqarish tizimi keltirilgan?
 7. Quyidagi javoblarning qaysi birida ma`lumotlar bazasiga qo`yiladigan talab keltirilgan?
 8. Ma`lumotlar bazasi tizimi arxitekturasining 3 bosqichi:
 9. Ma`lumotlar bazasi tizimi arxitekturasining tashqi bosqichi nima?
 10. Ma`lumotlar bazasi tizimi arxitekturasining konseptual bosqichi nima?
 11. Ma`lumotlar bazasi tizimi arxitekturasining fizik (ichki) bosqichi nima?
 12. Ma`lumotlar bazalari modellari:
 13. MBning ierarxik modelida yozuvlar…
 14. MBning relyatsion modelida yozuvlar…
 15. MBning tarmoqli modelida qaysi modelga o`xshaydi?
 16. SQLda MAX agregat funksiyasi qanday vazifa bajaradi?
 17. MBning mohiyat-aloqa modelida yozuvlar…
 18. MBning mohiyat-aloqa modelida ob`ektlar…
 19. MBning mohiyat-aloqa modelida mohiyat  bu…
 20. SQLda MAX agregat funksiyasi uchun operand maydon turi qanday bo`lishi mumkin?
 21. Relyatsion ma`lumotlar bazasi…
 22. SQLda MIN agregat funksiyasi qanday vazifa bajaradi?
 23. Relyatsion ma`lumotlar bazasida jadval ustunlari nima deb ataladi?
 24. Relyatsion ma`lumotlar bazasida jadval satrlari nima deb ataladi?
 25. Relyatsion ma`lumotlar bazasida har bir yozuvni boshqasidan ajratib turadigan maydon nima deb ataladi?
 26. SQLda MIN agregat funksiyasi uchun operand maydon turi qanday bo`lishi mumkin?
 27. Relyatsion algeba nima bilan shug`ullanadi?
 28. Relyatsion algebada munosabatlar ustida qanday asosiy operatsiyalar bajarish mumkin?
 29. Relyatsion algebra nimaga asoslangan?
 30. Relyatsion hisob nimaga asoslangan?
 31. ODBC nima`
 32. Tranzaksiyalarni amalga oshirishda ROLLBACK operatori qayday vazifa bajaradi?
 33. SQLda AVG agregat funksiyasi qanday vazifa bajaradi?
 34. SQLda SUM agregat funksiyasi uchun operand maydon turi qanday bo`lishi mumkin?
 35. SQLda SUM agregat funksiyasi qanday vazifa bajaradi?
 36. SQLda COUNT agregat funksiyasi qanday vazifa bajaradi?
 37. Tranzaksiya qachon amalga oshirilgan hisoblanadi?
 38. Tranzaksiyalarni amalga oshirishda COMMIT operatori qayday vazifa bajaradi?
 39. SQLda so`rovlar ichma-ich joylashishi mumkinmi?
 40. SQL tilida INSERT INTO ? VALUES buyrug`i nima vazifa bajaradi?
 41. SQL tilida ALTER TABLE buyrug`i nima vazifa bajaradi?
 42. SQL tilida DROP TABLE buyrug`i nima vazifa bajaradi?
 43. SQL tilida DELETE buyrug`i nima vazifa bajaradi?
 44. SQL tilida ANALIZE TABLE buyrug`i nima vazifa bajaradi?
 45. SQL tilida CHECK TABLE buyrug`i nima vazifa bajaradi?
 46. SQL tilida CHECKSUM TABLE buyrug`i nima vazifa bajaradi?
 47. SQL tilida OPTIMIZE TABLE buyrug`i nima vazifa bajaradi?
 48. SQL tilida REPAIR TABLE buyrug`i nima vazifa bajaradi?
 49. ADO nima`
 50. Ma`lumotlar bazasini administratsiyalash deganda nimani tushunasiz?
 51. Ma`lumotlar bazasini normallashtirish deganda nimani tushunasiz?
 52. 1NF normal forma nima`
 53. 2NF normal forma nima`
 54. 3NF normal forma nima`
 55. ADO texnologiyasi nima`
 56. Normal formalar qanday ma`lumotlar bazasida ishlatiladi?
 57. SQL nima`
 58. HTML nima`
 59. XML nima`
 60. SQL qanday ma`lumotlar bazasida ishlatiladi?
 61. Insert operatorining konstruksiyasi?
 62. SQL ning DML guruhi operatorlari nimaga mo`ljallangan?
 63. Insert operatorida into so`zidan keyin nima keltiriladi?
 64. SQL ning TCL guruhi operatorlari nimaga mo`ljallangan?
 65. Insert operatorida values so`zidan keyin nima keltiriladi?
 66. SQL ning DSL guruhi operatorlari nimaga mo`ljallangan?
 67. SQL da DDL- ma`lum®tlarni aniqlash tili tarkibiga kiruvchi buyruqlarni aniqlang?
 68. SQL da DML – ma`lum®tlarni qayta ishlash  tili tarkibiga kiruvchi buyruqlarni aniqlang?
 69. Quyidagilarning qaysi biri MB yaratish bosqichiga kiradi?
 70. SQLning kalit so`zlarini MB nomi sifatida ishlatish mumkinmi?
 71. SQLning SELECT operatori nimaga mo`ljallangan?
 72. SQLning SELECT operatoridan keyin nima ko`rsatiladi?
 73. SQLning SELECT operatoridan keyingi * belgisi nimani bildiradi?
 74. SQLning SELECT operatorida FROM so`zidan keyin nima ko`rsatiladi?
 75. SQLning SELECT operatorida WHERE so`zidan keyin * qo`yilsa nima bo`ladi?
 76. SQLning SELECT operatorining WHERE qismi bo`lmasa nima bo`ladi?
 77. SQLning SELECT operatorida WHERE so`zidan keyin nima yoziladi?
 78. SQLning SELECT operatorida ORDER BY so`zidan keyin nima ko`rsatiladi?
 79. SQLning SELECT operatorida ALL so`zi nimani anglatadi?
 80. SQLning SELECT operatorida DISTINCT so`zi nimani anglatadi?
 81. SQLning SELECT operatorida TOP so`zi nima uchun ishlatiladi?
 82. SQLning UPDATE operatori nima uchun ishlatiladi?
 83. SQLning UPDATE operatorida SET so`zi nima uchun ishlatiladi?
 84. SQLning DELETE operatori nima uchun ishlatiladi?
 85. SQLning DELETE operatorida WHERE so`zi nima uchun ishlatiladi?
 86. SQLning INSERT operatori nima uchun ishlatiladi?
 87. SQLning CREATE TABLE operatori nima uchun ishlatiladi?
 88. SQLda mavjud jadval strukturasini o`zgartirish uchun qaysi operatordan foydalaniladi?
 89. MB jadvalining satrlari bilan ustunlari kesishmalari nima deb ataladi?
 90. Kalit maydon?
 91. Quyidagilarning qaysi biri MB maydonlari turiga kirmaydi?

Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish fani bo’yicha

 1. Inson ishtirokisiz ma’lum maqsadli operasiyalar ketma-ketligi nima deb…aytiladi
 2. Hamma texnologik operasiyalarni o’zaro bog’liqlikda boshqarishni ko’zlovchi avtomatlashtirishning turi qanday nomlanadi
 3. Avtomatlashtirishning qanday turlari bitta bosqichda jam bo’lgan
 4. TJABS qanday fnuksiyalarni amalga oshiradi.
 5. To’qimachilik sanoatida avtomatlashtirishning qanday turlaridan keng foydalaniladi.
 6. To’qimachilik sanoatini avtomatlashtirishning qanday yo’li porloq hisoblanadi
 7. Yigirishni avtomatlashtirishning asosiy vazifalari qanday
 8. To’qimachilik sanoatining qaysi obyekti avtomatlashtirish nuqtai nazaridan muhim va qiziqarli hisoblanadi.
 9. Zamonaviy oxorlash mashinalaridagi qanday texnologik parametrlar avtomatik rostlanadi.
 10. Uzluksiz ishlaydigan bo’yoq mashinalarida avtomatlashtirishning qanday turlari ishlatiladi.
 11. Avtomatlashtirishning qanday turini trikotaj to’quv mashinalarida qo’llashga loyiq?
 12. To’quv mashinalaridagi elektr yuritma asinxron motorlarining aylanish tezligi qanday rostlanadi.
 13. Zamonaviy to’qimachilik sanoatida yassi to’quv mashinasini mikroprosessorli boshqarishni qanday tizimi dolzarb
 14. To’qimachilik va yengil sanoatning qaysi jarayonlarida avtomatlashtirilgan me’yorlash qo’llaniladi.
 15. Tikuv mashinasida to’g’ri burchali chokni bajarish uchun qanday avtomat qurilmalar ishlatiladi.
 16. To’qimachilik va yengil sanoatida eritmaning quyuqlanishini rostlash obyektlarini ko’rsating.
 17. Tarash mashinalarida momiqning qalinligini avtomatik tarzda rostlash ajraladigan barabanning tezligini o’zgartirish orqali amalga oshiriladi. Bunday holda qanday datchikni qo’llash mumkin.
 18. Tasmali mashinada tasmaning tekisligini o’lchash va rostlash uchun qanday datchikni ishlatsa bo’ladi.
 19. To’qimachilik sanoatidagi qaysi mashinada namlik rostlagichi ishlatiladi.
 20. Zamonaviy ishlab chiqarishda konveyerlarni avtomatlashtirishning qanday usullari mavjud.
 21. Tikuv sanoatida avtomatlashtirilgan uzliksiz liniyalarni hosil qilishni ishlab chiqishga ipsiz tikuv mashinalarini joriy qilish bilan tezlashtirish mumkin. Bichish detallarini ulashning qanday usullari ushbu mashinalarda ishlatiladi.
 22. O’rash mashinalari va avtomatlarini avtomatlashtirishdan maqsad nima.
 23. Pardozlash mashinalarida qo’llaniladigan elektr motorlarining tezligini sinxronizasiyalash uchun  qanday qurilmalar ishlatiladi..
 24. Pardozlash mashinasidagi generator-motor tizimi va rolikli kompensatorlarning kamchiliklarini ko’rsating.
 25. Qanday  elektr yuritma bo’yash-pardozlash ishlab chiqarishdagi uskunalar uchun istiqbolli hisoblanadi.
 26. Yigirish tezligini rostlashning qanday tizimlari istiqbolii sanaladi.
 27. Inson mehnatidan foydalangan holda xom-ashyoni qayta ishlashda ma’lum bir kema-ketlikka ega ijro mexanizmlari yoki sistema komponentlarining o’zaro bog’lanishi nima deb aytiladi.
 28. Inson-mashina tizimi qanday avtomatlashtirilgan funksiyalarni ta’minlaydi.
 29. Harakatlanayotgan mahsulot tarangligni rostlash obyektlarini ko’rsating.
 30. Bichish mashinasida gazlamani to’shash jarayonida gazlama chetlarini tekislash zarur. Buning uchun quyidagi datchiklar ishlatiladi.
 31. To’quv sanoatidagi qaysi mashinalarda elektr yuritmani avtomatlashtirish uchun oddiy sensor kontaktli datchiklardan foydalanish mumkin..
 32. Dastur tashuvchi sifatida trikotaj to’quv mashinalarida nima ishlatiladi.
 33. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish sistemasi (TJABS)  nima uchun mo’ljallangan.
 34. Texnologik boshqarish obyekti (TBO) nima.
 35. Texnologik boshqarish obyekti va uni boshqaradigan TJABS nimani tashkil qilishadi
 36. TJABS tarkibiga nimalar kiradi:
 37. Oxorlash mashinasida nima rostlanuvchi obyektni ko’rsating.
 38. Sanoat roboti nima.
 39. Avtomatlashtirilgan boshqarish sistemasining asosiy ishonchlilik ko’rsatkichlari.
 40. O’lchash asboblariga nimalar kiradi.
 41. O’lchovchi asboblar – bu …
 42. Nazorat-o’lchov vositalari sifatida qanday qurilmalar ishlatiladi
 43. Texnologik jarayonlarda suyuqlik sarfini rostlash uchun qanday usullar qo’llaniladi.
 44. Avtomatikaning texnologik chizmalari nimani anglatadi.
 45. Qaysi elektr energetik kattaliklar avtomatik nazorat qilinadi.
 46. Pardozlash sanoatida to’qima materiallarni quritishda qaysi asosiy parametrlar nazorat qilinadi?
 47. Inson-mashina tizimi qanday avtomatlashtirilgan funktsiyalarni ta’minlab beradi?
 48. To’qimachilik sanoatida xaroratni, kontsentratsiyani va sathni nazorat qiluvchi obyektni ko’rsating.
 49. Avtomatlashtirish maqsadida alohida bo’lgan ishlab chiqarish jarayonini kuzatganda qaysi matematik apparatdan foydalanish maqsadga muvofiq bo’ladi?
 50. Tikuv sanoatida nam-issiqlik pressida avtomatik rostlanuvchi parametrlarini ko’rsating.
 51. Material uzunligini o’lchashda qo’llaniladigan datchiklarni ko’rsating.
 52. Tikuv sanoatining tayyorlov sexining bichish lenta mashinasida tasma pichog’ining uzilish xavfi bor. Xodimlarning xavfsizligini ta’minlash uchun nima ishlatiladi?
 53. To’quv mashinalarida  ignalarni tanlash, ignalarni kamaytirish va ko’paytirish mexanizmi va h.k. ishlarda qaysi dvigatelni qo’llash yangi yo’nalish hisoblanadi?
 54. Trikotaj to’quv mashinalarida dastur tashuvchi sifatida nima ishlatiladi.
 55. Yukni avtomatik adreslash tizimlarida adres tashuvchi sifatida nima ishlatiladi?.
 56. Berilgan eritmalarni hosil qilishda qanday qurilmalar qo’llaniladi?
 57. Tayyor mahsulotga ishlov berish uchun issiq-nam ishlov berishda qanday qurilmadan foydalaniladi?
 58. Dazmollash uskunasining ishchi organlariga qanday talablar qo’yiladi?
 59. Zamonaviy ishlab chiqarishda qanday avtomatlashtirilgan konveyer mavjud?
 60. Jixozdagi generator-dvigatel va rolikli kompensator tizimlarning kamchiliklarini ko’rsating.
 61. Tikuv sanoatidagi nam-issiq qayta ishlov beruvchi pressda avtmatik rostlanuvchi parametrlarini.
 62. Uzluksiz harakatdagi bo’yash mashinalarida avtomatlashtirishning qanday turlari ishlatiladi?
 63. Trikotaj ishlab chiqarish mashinalarida asosan qaysi parametr nazorat qilinadi?
 64. Hozirgi kunda konveyerlar uchun qanday avtomatlashtirilgan boshqarish qo’llaniladi?
 65. Yigirishda avtomatlashtirish qanday asosiy vazifalarni bajaradi?
 66. Datchik deb ….
 67. Mikrokontrollerning aniq  ta’rifini toping
 68. Avtomatik rostlagich – bu …
 69. To’qimachilik sanoatidagi boshqarish obektlarini matematik ifodalashning qanday usullari mavjud:
 70. Avtomatik signallashtirish tizimi qanday maqsadlarga mo’ljallangan
 71. Avtomatik signallashtirish tizimi qanday maqsadlarga mo’ljallangan
 72. Avtomatik nazorat tizimi qanday maqsadlarga mo’ljallangan
 73. Avtomatik blokirovka va himoya tizimi qanday maqsadlarga mo’ljallangan?
 74. Avtomatik ishga tushirish va to’xtatish tizimi qanday maqsadlarga mo’ljallangan?
 75. Avtomatik boshqarish sistemasi qanday maqsadlarga mo’ljallangan?
 76. G’alayonlovchi ta’sir deb nimaga aytiladi?
 77. Rostlanuvchi (boshqariluvchi) ta’sir deb nimaga aytiladi?
 78. Rostlagich quyidagi funktsional elementlardan tashkil topgan:
 79. Quyidagi javoblardan qaysi biri rostlash qonuni yoki  ishlash algoritmi deb aytiladi?
 80. To’qimachilik sanoatida titish-savash agregatlari qanday maqsadlarda qo’llaniladi?
 81. Yugiruvning titish va savash jarayoni nihoyasida qanday mahsulot olinadi?
 82. To’qimachilikda pilik mashinalari qanday maqsadda ishlatiladi?
 83. To’qimachilikda tarash mashinalari qanday maqsadda ishlatiladi?
 84. Dasturli boshqarish tizimi – bu
 85. Dasturlanadigan kontrollerlar (PLC)ning aniq ta’rifini toping
 86. Rostlovchi organni tanlashda birinchi navbatda nimani baholash kerak?
 87. PI-rostlagichni rostlashda obektning qanday parametrlari ishlatiladi:
 88. O’rash, tandalash mashinalarida va to’qish dastgohida asosan rostlagichlarning qanday turlari qo’llaniladi?
 89. Avtomatik nazorat bu:
 90. Kuchaytirgich chiqish signalining fizik mohiyatini o’zgartiradimi:
 91. Datchikni quyidagi ikki qismlardan iborat tasavvur qilish mumkin:
 92. Quyida keltirilgan o’zgartirgichlardan qaysi biri generatorli datchiklarga tegishli:
 93. Quyidagilardan qaysilari ijro mexanizmlariga kirmaydi:
 94. Yigiruv sanoatida ta’minlagich-qorgich qanday maqsadda ishlatiladi
 95. Bоshqаrish sistеmаsi nimа?
 96. Rоstlаnuvchi pаrаmеtrni bеrilgаn qiymаti tiklаnmаgunchа rоstlаsh оrgаni xаrаkаtdаn to`xtаmаydigаn rеgulyatоr qаysi?
 97. Bоshqаrish sistеmаsining аniqligini оshirish usullаr
 98. Аvtоmаtik sistеmаlаr vаqt bo`yichа kvаnlаnаdigаn bo`lsа qаndаy nоmlаnаdi?
 99. Sistеmаning tеzligini оshirish usullаri.
 100. Bоshqаrishning аsоsiy sifаt ko`rsаtkichlаriga nimalar kiradi?
 101. Sistеmаning xаrаktеristik tеnglаmаsi nimа?
 102. Аrаlаsh bоshqаrish ko`llаngаndа аmаliy chizmаdа qаysi zаnjir yuqоlаdi?
 103. Bir ulchаmli tizim?
 104. Bоshqаrish nimа?
 105. Bоshqаrish оb`еkti nimа?
 106. Bоshqаrish tizimi nimа?
 107. Bоshqаruvchi uskunа nimа?
 108. Ijrо mеxаnizmning vаzifаsi nimаdаn ibоrаt?
 109. Qаndаy tizimlаr diskrеt (rаqаmli) dеyilаdi?
 110. Qаndаy tizimlаr impul`sli dеyilаdi?
 111. Qаndаy tizimlаr rеlеli dеyilаdi?

Kompyuter tizimlari va tarmoqlari fani bo’yicha

 1. Hamma kompyuterlar bir aloqa liniyasiga parallel ulanadi va har bir
 2. Bitta markaziy kompyuterga chetda qolgan kompyuterlar ulanadi, shu bilan birga har biri o‘zining alohida aloqa liniyalaridan foydalanadi
 3. Har bir kompyuter axborotni har doim faqat bitta zanjirda kelayotgan kompyuterga uzatadi, axborotni esa faqat zanjirdagi oldinda kelayotgan kompyuterdan oladi
 4. IP (Internet Protocol) – deb nimaga aytiladi?
 5.  “Yulduz” turidagi barcha topologiyalarning umumiy kamchiligi boshqa topologiyalarga qaraganda …
 6. Kompyutеrlarning o`zaro axborot almashinish imkoniyatlarini bеruvchi qurilmalar majmuiga nima dеyiladi
 7. … – bir korxona yoki muassasalardagi bir nеcha yaqin binolardagi abonеntlarni (kompyutеrlarni) maxsus kabеllar bilan bog‘laydi
 8. … – uncha katta bo‘lmagan mamlakat shaharlari va viloyatlari foydalanuvchi kompyutеrlarini va lokal tarmoqlarni maxsus aloqa yoki tеlеfon aloqa kanallari orqali birlashtiradi
 9. … – o‘ziga butun dunyo bo‘yicha hamma abonеntlarni, lokal va mintaqaviy tarmoqlarni o‘ziga tеlеfon yoki sputnik aloqa tarmog‘i orqali birlashtiradi
 10. LAN (Local Area Network)
 11. MAN (Metropolitan Area Network)
 12. WAN (Wide Area Network)
 13. … – tarmoq ishini ta’minlovchi maxsus kompyutеr.
 14. … – tarmoqda kompyutеrlarni o‘zaro axborot almashuvini ta’minlovchi maxsus qurilma. U o‘ziga 12, 16, 24 ta kompyutеrlarni o‘zaro bog‘lash mumkin.
 15. … – tarmoqda axborotni bir kompyutеrdan boshqasiga uzatish uchun xizmat qiladi.
 16. … – axborotni kompyutеrdan uzatish kabеliga va kabeldan kompyuterga tushunarli ko’rinishga (yoki tеlеfon aloqa tarmog‘iga) o‘tkazuvchi maxsus elеktron qurilma.
 17. … – “modulyator” va “dеmodulyator” so‘zlari birikmasidan kеlib chiqqan bo‘lib, uning yordamida axborot uzatuvchi kompyu-tеrda raqamli ko‘rinishdan anolog ko‘rinishiga aylantiriladi, shuningdеk qabul qiluvchi kompyutеrda anolog ko‘rinishdan raqamli ko‘rinishga aylantiriladi.
 18. Kompyutеrlarni bir-biri bilan bog`lashda necha xil usuldan foydalaniladi.
 19. Bunda kompyutеrlar bir-biri bilan koaksial, o`ralgan juftlik kabеli (UTP) yoki shisha tolali kabеllar orqali maxsus tarmoq plata yordamida bog`lanadi.
 20. Bunda kompyutеrlar bir-biri bilan simsiz aloqa vositalar yordamida, ya’ni radio to`lqinlar, infraqizil nurlar, WiFi va Bluetooth tеxnologiyalari yordamida bog`lanadi.
 21. Lokal tarmoq tashkil qilish uchun eng zaruriy qurilmalar:…
 22. … ning mavjudligi bilan biz tarmoqni tashkil etishimiz mumkin bo`ladi. Chunki … ning vazifasi asosiy plata bilan tashqi qurilma (kabеl, HUB yoki Switch) o`rtasidagi vositachi. Ya’ni kelayotgan signalni qabul qilib asosiy plataga o`tkazish yoki aksincha asosiy platadan chiqayotgan  signalni tashqariga uzatish uchun xizmat qiladi
 23. Tarmoqlarning o`zaro aloqasida kommutatsiya vositalari. Mahalliy tarmoqni kabеllarning istalgan tipi bilan yaratish mumkin. Kabеllar asosan nechtaga bo`linadi?
 24. Eng arzon kabеl tеlеfoniyada foydalaniladigan eshilgan sim juftidan iborat bo`lgan … kabеlidir
 25. … (tvisted pair – vitaya para) tеlеfon simini eslatadi. O`tkazish tеzligi: 100 Mbit/sеk.
 26. Qanday kabellar asosan bino ichidagi tarmoqni hosil qilishda foydalaniladi.
 27. Qanday kabellar ekranlangan va ekranlanmagan bo`lishi mumkin?
 28. Qaysi kabelning kamchiliklari signallarning so`nish koeffitsienti yuqoriligi va elektr magnit halaqitlariga yuqori darajada sezgirligi, shuning uchun mahalliy tarmoqda … dan foydalanishda faol qurilmalar o`rtasidagi eng yuqori masofa 100 metrgacha bo`ladi?
 29. Bu kabеldan ma’lumotlar uzatishning ikita turli tizimida foydalanish mumkin: signalni modulyatsiyalab modulyatsiyalamasdan uzatish
 30. Qaysi kabelning uzunligi 50 km gacha еtishi mumkin?
 31. Qaysi kabelda yirik korxonalar o`rtasida ma’lumotlarni uzatishda undan foydalanish ancha samarali bo`ladi?
 32. Qaysi kabellar tеlеvizion antеnnaga juda o`xshash?
 33. Qanday sim to`rt qatlamdan tashkil topgan bo`ladi: uning eng ichki qatlami mеtall simdan iborat?
 34. Qanday kabel ekran egiluvchan o`qi, ichki sim egiluvchanlik o`qi bilan kеtma-kеt tushadi?
 35. Kеyingi paytda kеng rivojlangan kabеl tеlеvidеniеsida ishlatiladigan sim qanaqa simdir?
 36. Qanday simning asosiy afzalligi, uning katta kеnglikda ishchi chastotalariga ega bo`lganligi tufayli katta xajmdagi ma’lumotlar oqimini yuqori tеzlikda uzatishi mumkinligidadir?
 37. Qanday simlarning ikkinchi afzalligi ularning turli tashqi qarshiliklarga chidamliligi va nisbatan uzoq masofalarga ma’lumotlarni (signal shaklidagi) uzatishi mumkinligidadir?
 38. Qanday mahalliy tarmoqda foydalaniladigan eng yangi tеxnologiya hisoblanadi?
 39. .. – eng ishonchli va tеz, shu bilan birga juda qimmat kabеl turi. Oralig`i 100 km masofadagi tarmoq uchun qo`llaniladi. O`tkazish tеzligi: 2 Gbit/sеk.
 40. … dеyilishiga sabab, bunda axborot eltuvchi yorug`lik nuri bo`ladi, u tarmoq tomonidan o`zgartiriladi va signal shaklini oladi ya’ni yorug`lik quvvatidan tolalar orqali boshqa enеrgiya turiga aylantirilishidir.
 41. Bunday tizim tashqi elеktr halaqitlariga bardoshli va shuning uchun ma’lumotlarni tеz (2 Gbit/sek) va xatosiz uzatish mumkin bo`ladi hamda uzatilayotgan axborotning maxfiyligini ta’minlaydi.
 42. Ular qattiq qatlam bilan, tashqaridan esa himoyaviy qoplam bilan qoplangan ko’rinishda bo`ladi.
 43. Qaysi simlarning afzalliklari: har qanday tashqi qarshiliklarga chidamliligi, ma’lumotlarni uzoq masofalarga o`zgartirishsiz va tеz uzatilishi (avvalgilariga nisbatan hatto 10 barobar tеz)?
 44. Uning kamchiligi mahalliy hisoblash tarmog`i (MHT)ni hosil qilishda simlarni ulashning nisbatan qiyinligi, ularga xizmat ko`rsatishning qimmatligi va qiyinligidadir?
 45. IP-adres nima?
 46. A sinf IP-adreslari qanday oraliqda bo`ladi?
 47. B sinf IP-adreslari qanday oraliqda bo`ladi?
 48. C sinf IP-adreslari qanday oraliqda bo`ladi?
 49. D sinf IP-adreslari qanday oraliqda bo`ladi?
 50. WEB-texnologiyasining hozirgi kunda axborotni ko`rish uchun turli vositalar mavjud, ular qanday nomlanadi?
 51. Lokal hisoblash tarmog`idagi kompyuterlarning joylashishini ifodalovchi termin qanday nomlanadi?
 52. Ma’lumotlarni kompyuter tarmog`ida bitta kompyuterdan boshqasiga uzatish paytida kompyuter va aloqa kanali ishini muvofiqlashtiruvchi plata shaklida yaratilgan moslashtirgich qanday nomlanadi?
 53. Simsiz aloqa kanali qanda turlarga bo`linadi?
 54. Lokal xisoblash tarmoqlarining ma’lumotlar almashinish muxiti qanday turlarga bo`linadi?
 55. Dunyoning ixtiyoriy davlatidagi kompyuterlarni o`zida birlashtirish imkoniga ega bo`lgan tarmoq nima deb ataladi?
 56. Biror tuman, viloyat yoki respublika miqyosidagi kompyuterlarni o`zida mujassamlashtirgan tarmoq qanday nomlanadi?
 57. IP – adres – bu …
 58. IP – adreslarning soni …
 59. Modemning ma’lumotlarni uzatish tezligi …
 60. Kabelning qaysi turi yorug`lik oqimini uzatishga mo`ljallangandir?
 61. Bod (bit/sek) nima uchun ishltiladi?
 62. Asosiy tarmoq topologiyalari:
 63. Tarmoq topologiyasi nima?
 64. LAN va WAN nima?
 65. Internet nima?
 66. Kompyuter tarmog`i nima?
 67. Domen
 68. Tarmoq uzeli
 69. IP (Internet Protocol) tarmoqlararo bayonnomasi
 70. Tarmoq bayonnomasi
 71. Download –
 72. Fayllar uzatish bayonnomasi – FTP (File Transfer Protocol)
 73. Qaysi javobda veb resurslarning URL manzili to`g`ri ko`rsatilgan?
 74. WEB-texnologiyasining hozirgi kunda axborotni ko`rish uchun turli vositalar mavjud, ular qanday nomlanadi?
 75. Internet tarmog’iga oddiy modem yordamida, telefon liniyasi orqali telefon raqamini terish yo’li bilan ulanish usulini ko’rsating:
 76. Internet tarmog’ida real vaqtda axborotlar (xabarlar) almashish xizmati qanday ataladi?
 77. Ko’pgina kompyuter tarmoqlaridan iborat global kompyuter tarmog’i qanday ataladi?
 78. Tarmoq orqali fayllarni uzatish uchun protokol … ishlatiladi.
 79. Tarmoqdagi kompyuterning to’g’ri IP manzilini tanlang
 80. Tarmoqdagi barcha kompyuterlar markaziy tugunga ulangan kompyuter tarmog’ining topologiyasi deyiladi.
 81. IP 215.128.255.106 bo’yicha tarmoqdagi kompyuter raqamini aniqlang.
 82. Protokol …
 83. “Ta’lim sayti” qaysi yuqori darajadagi domenni anglatadi?
 84. Internetga ulangan kompyuterda nima bo’lishi kerak
 85. Аxborotning eng kichik oʼlchov birligi nima?
 86. Tarmoq platasi (adapteri) nima uchun ishlatiladi?
 87. Quyida keltirilgan yozuvlarning qaysi biri pochta manzili hisoblanadi?
 88. Bir bayt necha bitga teng?
 89. Idoralar resurslari va/yoki axborot tizimlari orqali yuridik va jismoniy shaxslarga xizmat koʼrsatish turi qanday nomlanadi?
 90. «Elektron hukumat» nima?
 91. Quyidagi qurilmalarning qaysi biri yordamida Internetga ulanish mumkin?
 92. Quyida keltirilan saxifalarning qaysi biri Oʼzbekiston Respublikasi xukumat portali hisoblanadi?
 93. Bir kilobayt necha baytga teng?
 94. Qaysi kabel 10 Mbit / s gacha ma’lumotlarni uzatish tezligini ta’minlaydi?
 95. HTTP protokoli quyidagilarga xizmat qiladi:
 96. Lokal tarmoq uchun zarur qurilmalar:
 97. … – bu Intеrnеtga ulanganda axborot almashish qurilmasi.
 98. Tarmoqlar necha xil bo’ ladi?
 99. WiMax tizimi nechta ta asosiy qismdan tashkil topgan?
 100. … — ingliz tili so’zlaridan tashkil topgan bo’lib, «simsiz vafolik» ma’nosini anglatadi.
Translate »