Умарова Мунаввар Омонбековнанинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

“Мураккаб ўрилишли миллий аврли газламани янги тузилишини тадқиқ этиш ва ишлаб чиқиш” мавзусида.

          Умарова Мунаввар Омонбековнанинг 05.06.02 – Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш” ихтисослиги бўйича “Мураккаб ўрилишли миллий аврли газламани янги тузилишини тадқиқ этиш ва ишлаб чиқиш” мавзусидаги техника фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2023-йил 07-январь соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75  e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »