Абдурахманов Мухторали Абдувохидовичнинг иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси тўғрисида

Абдурахманов Мухторали Абдувохидовичнинг 08.00.12 – “Минтақавий иқтисодиёт” ихтисослиги бўйича “Қурилиш кластерларни ташкил этиш ва ривожлантиришнинг худудудий ҳусусиятлари” (Наманган вилояти мисолида) мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Наманган муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/27.05.2020.I.66.03 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик Илмий кенгашнинг 2023 йил 7 январь куни соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 160115, Наманган шаҳри, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (0569) 228-76-71; факс: (0569) 228-76-75

e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »