Саттаров Нурилло Музаффар ўғлинингтехника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши мухокамаси тўғрисидаги эълон.

Пневмотранспорт ускунасини пахта билан бир меъёрда таъминлаш орқали маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш” мавзусида.

          Саттаров Нурилло Музаффар ўғлининг 05.06.02-“Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш” ихтисослиги бўйича “Пневмотранспорт ускунасини пахта билан бир меъёрда таъминлаш орқали маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш” мавзусидаги техника фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2022-йил 22-декабрь куни соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75 e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »