Назарова Матлуба Абдурашид қизинингтехника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши мухокамаси тўғрисидаги эълон.

Махаллий жун толаларидан фойдаланиш кўламини оширган ҳолда иситувчи қатламлар ишлаб чиқаришнинг тадқиқи” мавзусида.

         Назарова Матлуба Абдурашид қизининг 05.06.02 – “Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш” ихтисослиги бўйича “Махаллий жун толаларидан фойдаланиш кўламини оширган ҳолда иситувчи қатламлар ишлаб чиқаришнинг тадқиқи” мавзусидаги техника фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2022-йил 09-декабрь куни соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75

e-mail: niei_info@edu.uz 

Translate »