Абдурахмонов Мухторали Абдувохидовичнинг “Қурилиш кластерини  ташкил этиш ва ривожлантиришнинг худудий хусусиятлари (Наманган вилояти мисолида)” мавзусидаги диссертация иши мухокамаси.

          Абдурахмонов Мухторали Абдувохидовичнинг08.00.12 – “Минтақавий иқтисодиёт” ихтисослиги бўйича “Қурилиш кластерини  ташкил этиш ва ривожлантиришнинг худудий хусусиятлари (Наманган вилояти мисолида)” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси Наманган муҳандислик технология институти хузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/27.05.2020.I.66.03 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2022-йил 05-декабрь куни соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Translate »