Умаpoва Мунавваp Oмoнбекoвнанинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши муҳокамаси тўғрисидаги эълон.

“Муpаккаб ўpилишли миллий авpли газламани янги тузилишини тадқиқ этиш ва ишлаб чиқиш” мавзусида.

          Умаpoва Мунавваp Oмoнбекoвнанинг 05.06.02 – “Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш” ихтисослиги бўйича “Муpаккаб ўpилишли миллий авpли газламани янги тузилишини тадқиқ этиш ва ишлаб чиқиш” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2022-йил 22-ноябрь куни соат 1300 да бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75

e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »