17 сентябръ 2022 йил, соат 9:00 да институт кичик мажлислар залида илмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли илмий кенгаш йиғилиши бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

  1. Фарғона политехника институти мустақил тадқиқотчиси 05.06.02 – “Тўқимачилик материаллари технологияси ва хом ашёга дастлабки ишлов бериш” ихтисослиги бўйича “Aррaли толa aжрaтиш мaшинaсидa пaхтa толaсини aррa тишлaридaн ечиб олиш жaрaёни сaмaрaдорлигини ошириш” мавзусидаги техника фанлари  бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси.
  2. Турли масалалар.
Translate »