Обидов Донёр Холмамат ўғлининг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши мухокамаси тўғрисидаги эълон!

“Тукли тўқималарни ишлаб чиқаришда хомашё намлигини тўқувчилик жараёнига таъсирини тадқиқ қилиш” мавзусида.

         Обидов Донёр Холмамат ўғлининг 05.06.02 –  “Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш”  ихтисослиги бўйича “Тукли тўқималарни ишлаб чиқаришда хомашё намлигини тўқувчилик жараёнига таъсирини тадқиқ қилиш” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг мухокамаси Наманган муҳандислик технология институти хузуридагиилмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.T.66.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2022-йил 30-августь куни соат 0900 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 160115, Наманган шаҳар, Косонсой кўчаси, 7-уй.

Тел.: (99869) 225-10-07.); факс: (99869) 228-76-75 e-mail: niei_info@edu.uz

Translate »