5321500-Texnologiyalar jihozlar (sanoat jihozlarini ta’mirlash va texnik hizmat ko’rsatish) fаnidаn savollar

Mashinasozlik texnologiyasi

 1. Mashinasozlikdagi ishlab chiqarish turlari?
 2. Texnologik operatsiya deb nimaga aytiladi?
 3. Texnologik jarayon bu?
 4. Texnologik jarayon tuzishda mexanik ishlov berishni?
 5. Texnologik jarayonni qaysi ishlab chiqarish turiga tuzish kerak?
 6. Ishlab chiqarishni tashkil etishda qo’llaniladigan asosiy korsatkich?
 7. Ishni bajarishga keraklik bolgan uskunalarbilan jihozlangan ishlab chiqarish maydonining birqismi nima deb ataladi?
 8. Otish tushunchasini izohlang?
 9. Ommaviy ishlab chiqarishda qanday dastgoh moslamalaridan foydalaniladi?
 10. Operatsiyaning biriktirish koeffisienti K=2 bolsa, u qanday ishlab chiqish turiga kiradi?
 11. Tayyorlamaga ishlov berishda  mahkamlashni o’zgartirmasdan bajariladigan operatsiya qismi, bu?
 12. Operatsiyaning biriktirish koeffisiyenti K=3 bolsa, u qanday ishlab chiqish turiga kiradi?
 13. Operatsiyaning biriktirish koeffisiyenti K=1 bolsa, u qanday ishlab chiqish turiga kiradi?
 14. Ommaviy ishlab chiqarish deb?
 15. Qaysi kesuvchi asboblarni aniqligi to’g’ridan-to’g’ri detal aniqligiga ta’sir qiladi?
 16. Operatsiyani biriktirish  koeffisiyenti K=33 bo’lsa, u qanday ishlab chiqarish turi boladi?
 17. Operatsiyani biriktirish koeffisiyenti K=14 bulsa, u qanday ishlov turi bo’ladi?
 18. Operatsiyani biriktirish koeffisiyenti K=21 bulsa, u qanday ishlov turi boladi?
 19. Operatsiyani biriktirish koeffisiyenti K=11 bolsa, u qanday ishlov turi bo’ladi?
 20. Operatsiyani biriktirish koeffisiyenti K=45 bolsa , u qanday ishlov turi bo’ladi?
 21. Seriyali ishlab chiqarishning asosiy belgisi?
 22. Qora yonish, frezerlash, randalash va parmalashda qaysi kvalitet aniqlikni olish mumkin?
 23. Maxsulot ushlab chiqarish jarayoni nima?
 24. Maxsulot ishlab chiqarishni texnik jihatdan tayyorlashning eng masuliyatli va ish xajmi kop qismi qaysi?
 25. Mahsulot  tor nomenklaturasi chegaralangan, davriy ravishda takrorlanib turadigan partiyalarda va nisbatan kop miqdorda mahsulotni tayyorlaydigan ishlab chiqarish?
 26. Maxsulot ishlab chiqarishni rejalashtirishda qollaniladigan asosiy birlik nima?
 27. Maxsulot ishlab chiqarishda ommaviy, seriyali va donali ishlab chiqarish turini bir-biridan farqlaydigan asosiy korsatkichlarga nimalar kiradi?
 28. Texnologik jarayonni kontsentratsiyalash nima?
 29. Texnologik jarayon loyihalash uchun boshlangich malumot bolib quyidagilar xizmat qiladi?
 30. Detallarni ishlab chiqarish turlari qanday belgilarga qarab aniqlanadi?
 31. Mexanik ishlov berishdagi Aniqlik?
 32. Detalning aniqligi?
 33. Qayishqoq tizimning bikrligi deb?
 34. Maxkamlash xatoligi nimani hisobiga hosil boladi?
 35. DMAD tizimi bikrligi past bolsa yuza gadr-budirlik sinfi?
 36. Aniqlik ommaviy ishlab chiqarishda qanday usulda olinadi?
 37. Detalga ishlov berishda kesuvchi asbobni tayyorlash sifatini aniqlikka ta’siri?
 38. Tayyorlamani olish usulini tanlashda asosiy iqtisodiy korsatkich?
 39. Mashinasozlikda aniqlikka erishishni qanday usullarini bilasiz?
 40. Metall qirqish dastgohining geometrik xatoligi aniqlikka qanday ta’sir etadi?
 41. Bikrlikni aniqlashni qanday usullaridan foydalaniladi?
 42. Dastgoh bikrligi qanday aniqlanadi?
 43. Mexanik ishlov berishda shakl va tayyorlama xatoligini kamayishi koeffitsienti?
 44. Detalga ishlov berish aniqligini oshirish uchun tayyorlamani?
 45. Detalni kesish jarayonida uzatishlarni sezilarli darajada orttirilsa qaysi xatolik hosil boladi?
 46. Shakl xatoliklarini qanday turlari mavjud?
 47. DMAD tizimida tizimli xatoliklarni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablarga nimalar kiradi?
 48. Tizimli xatolik nima?
 49. Mexanik ishlov berishda DMAD tizimini qayishqoqlik deformasiyalanishdan qanday turdagi xatolik kelib chiqadi?
 50. Bikrligi 3 ta qismda bir xil bolgan dastgohda valga ishlov berishda qanday shakl hosil boladi?
 51. Ishga yaroqli dastgohlar bikrligi qanday bo´lishi kerak?
 52. Bikrlikni olchov birligi?
 53. Beriluvchanlikni olchov birligi?
 54. Tokarlik dastgohni ketingi babkasining shpindelga nisbatan oqdosh emasligi oqibatida qaysi xatolik hosil boladi?
 55. Tokarli dastgohi oldingi babkasidan orqa babkasigacha dastgoh bikrligini kamayib borishi qanday shakl xatoligini keltirib chiqaradi?
 56. Tokarli dastgohi oldingi babkasida bikrlik yuqori, ortasida past, orqa babkada bikrlik yuqori bolsa qanday shakl xatoligi kelib chiqadi?
 57. Tokarli dastgohi oldingi babkasida bikrlik past, ortasida yuqori, orqa babkada bikrlik past qanday shakl xatoligi kelib chiqadi?
 58. Dastgoh geometrik xatoligi aniklikka?
 59. Dastgoh bikrligi kattaligi qanday bolsa ishlov berilgan detal aniqligi yuqori boladi?
 60. Dastgoh geometrik aniqligi yuqori bolsa?
 61. Dastgoh aniqlik sinfini yuqori bolishi geometrik noaniqligidan kelib chiqadigan xatoliklarni?
 62. Jilvirlash, yupqa qatlamni yonish, frezerlash, razvertkalashda qaysi kvalitet aniqlik olinadi?
 63. Kesuvchi asbob yeyilishiga quyidagilar ta’sir qiladi?
 64. Detalga ishlov berishda kesuvchi asbob yeyilishiga quyidagilar ta’sir qiladi?
 65. Kesuvchi asbob ustivorligi nima?
 66. Kesuvchi asbobni qattiqligi ishlov berilayotgan detal qattiqligidan qanchaga katta bolishi kerak?
 67. Kesib ishlash jarayonida yuza gadir-budirligini kamaytirish uchun qaysi ishlarni bajarish kerak?
 68. Nima uchun kesuvchi asbobni yeyilishini toza ishlov berishda hisobga olinadi?
 69. Detallarning yordamchi teshiklariga qaysi dastgohlarda ishlov beriladi?
 70. Kesuvchi asbobni eyilishini partiyadagi detallarga ishlov berishda kamaytirish uchun tavsiya bering?
 71. Detallarni (asosiy teshiklariga ishlov berishda) ornatishda moslamalarni qaysi elementlaridan foydalaniladi?
 72. Detalga ishlov berishda asosiy texnologik baza bolib nima xizmat qiladi?
 73. Texnologik tizimning deformatsiyalovchi kuchga qarshilik korsata olish qobilyati nima deb ataladi?
 74. Texnologik tizimning tashqi kuchlar ta’sirida qayishqoq deformasiyalana olish qobilyati nima deb ataladi?
 75. Texnologik tizimning bikrligi tizimdagi qismlarning umumiy sonini kamaytirish texnologik tizimning bikrligiga qanday ta’sir qiladi
 76. Texnologik tizimning yigish sifatini oshirilganda?
 77. DMAD tizimini bikrligini quyidagicha oshirish mumkin?
 78. Dastgoh bikrligi kattaligi qanday bolsa aniqlikka oshadi?
 79. Moslamaga tayyorlamani ornatishdagi xatolikni qanday tashkil etuvchilari bor?
 80. Tayyorlamani siqish xatoligiga qanday omillar ta’sir korsatadi
 81. Tayyorlamaga mexanik ishlov berish aniqligi?
 82. Metall qirquvchi dastgohni o’lchamga sozlashda qanday turdagi xatolik kelib chiqadi?
 83. Kesuvchi asbobni noto’g’ri tayyorlashdan qanday turdagi  xatolik kelib chiqadi?
 84. Detalga mexanik ishlov berishdagi aniqlikka DMAD texnologik tizimining issiqlik deformatsiyasini ta’sirini kamaytirish uchun?
 85. Ornatish asosi nechta erkinlik darajasini cheklaydi?
 86. Detalga ishlov berishda asoslash xatoligi qachon kelib chiqadi?
 87. Olchov asosi nima?
 88. Olchov qurilmasi va tayyorlamaning nisbiy holatini aniqlovchi asos nima?
 89. Asoslashdan maqsad
 90. Asoslash nima?
 91. Moslamaga tayyorlamani ornatishda qanday masalalar xal qilinadi?
 92. Fazoda jism nechta erkinlik darajasiga ega?
 93. Fazoda jism nechta ilgarilanma va aylanma harakatlarga ega boladi?
 94. Qanday elementlar asos bolib xizmat qiladi?
 95. Texnologik asos?
 96. Loyiha asos bu?
 97. Mexanik ishlov berilgan yuza sifati qanday korsatkichlar bilan baholanadi?
 98. Maksimal tarzda tayyorlama o’lchamlarini detal o’lchamlariga yaqin olish?
 99. Qoyim nima?
 100. Mashinasozlikda qoyimni qaysi usulda aniqlash mumkin?

Texnologik jihozlarni ta`mirlash

1. Texnologik jihozlarning holatini qanday aniqlash mumkin.

2. Texnologik jihozlarni samaradorligi ko’pincha … bog’liq

3. Texnologik jihozlarning ishlash qobiliyatining pasayish quyidagicha xarakterlanadi:

4. Jihoz yoki elementning texnik holatini baholash natijasi deb ataladi

5. diagnostikaning qanday turlari mavjud

6. Ta’mirlash xizmati vazifalarni amalga oshiradi

7. Texnologik jihozlar uskunalari amalga oshiriladi.

8. Jihozlar texnik xizmat ko’rsatish vaqtida … bo’laklanadi.

9. Bo’laklash jarayoni yig’ish jarayonining bo’lib, oxirgi yig’ilgan qismlar va bo’laklardan bo’laklash boshlanadi

10. Jihozni bo’laklash davomida qismlarning yo’l qo’yilmas-ligi lozim

11. Qabul qilingan bo’laklash texnologiyasiga qarab, jarayon olib borilishi mumkin.

12. Jihozlarni bo’laklashda ko’p vaqt qattiq qotirilgan va presslangan detallarni yechishga sarflanadi?

13. Ayrim hollarda shkiv, tishli g’ildirak, gayka, bolt, shpilkalar payalnik (qizdirgich) yordamida da qizdiriladi

14. Uskunalardan yechib olingan bo’lak va qismlar ajratish uchun nazoratdan o’tkazish oldidan ishlab-chiqarish iflosliklaridan tozalanadi va yuviladi.

15. Detallarni tiklash texnologiyasida payvandlash amalga oshiriladi

16. Ko’p yeyilgan detallarni qo’llaniladi

17. Avtomatik qoplashda tok kuchi (I) va elektrod simi diametrining (d) nisbati

18. Texnik diagnostikani maqsadi nimadan iborat?

19. Texnik diagnostikani qaysi usuli jihoz xolatini to’laqonli baholaydi?

20. Vibroyoy yordamida suyuqlantirib qoplash qanday dastgoxda, sharoitda va muxitda amalga oshiriladi?

21. Yuqori temperaturalarda reaksiyalar asosan qarab o’tadi

22. Avtomatik vibrokontaktli qoplashda elekrod detalga tegib turadi.

23. Avtomatik vibrokontaktli qoplashda elekrod detalga davriy ravishda tegib turadi. Detalning aylanish chastotasi … gacha

24. Vibrokontaktli usulda qoplangan qatlamning mustahkamligi

25. Kavsharlash-… qattiq holatda bo’lgan metall qismlarini biriktirish jarayoni

26. Kavsharlar turlari

27. Yumshoq kavsharlar suyuqlanish temperaturasi

28. Detallarni plazma usuli bilan tiklashda temperatura

29. Detallarni plazma usuli bilan tiklashda qatlamning qalinligi

30. Qo’zg’almas qilib o’tkazish uchun mo’ljallangan yuzalarni tiklashda qanday material ishlatiladi?

31. Yeyilishiga chidamli qoplama hosil qilishda qanday material ishlatiladi?

32. Antifriksion qatlamalar qoplashda qanday material ishlatiladi?

33. Detallarni xromlash usuli bilan tiklashda tiklanayotgan detal qattiqligi

34. Xromlash yo’li bilan tiklashda vannaning qalinligi

35. Xromlashda elektrolit sathi vanna bortidan pastda bo’lishi kerak

36. Xromlashda anod va katod orasidagi masofa tashkil etishi kerak

37. Tiklanayotgan detalni cho’ktirish uchun zarur bo’lgan umumiy deformatsiya-lovchi kuch qaysi tenglikdan aniqlanadi?

38. Detallarni polimer materallardan foydalanib ta’mirlashda detal temperaturasi

39. Detallarni polimer materallardan foydalanib ta’mirlashda silindrda plunjer bosimi

40. Turli markadagi babbitlarning su-yuqlanish tempe-raturasi (B 88)

41. Turli markadagi babbitlarning su-yuqlanish tempe-raturasi (B 83)

42. Tishli uzatmalarni turlari

43. Chervyak g’ildiraklarning materiallari sirpanish tezligi 6 – 25m/s da u qanday material-dan tayyorlanadi?

44. Chervyak g’ildiraklarning materiallari sirpanish tezligi 12m/s da u qanday material-dan tayyorlanadi?

45. Chervyak g’ildiraklarning materiallari sirpanish tezligi 8m/s da u qanday materialdan tayyorlanadi?

46. Zanjir zvenolari va qadamini nazorat qilishda qaysi formula yordamida amalga oshiriladi?

47. Tasmalarni birlashtirish joyi og’ish burchagi tasma ening shkiv diametriga nisbatiga qarab olinadi. Nisbat miqdorini 1:100 da … tashkil etadi

48. Tasmalarni birlashtirish joyi og’ish burchagi tasma ening shkiv diametriga nisbatiga qarab olinadi. Nisbat miqdorini 1:200 da … tashkil etadi.

49. Detal va yig’ma birliklarini muvozanatlash turlari

50. Yuk ko’tarish jihozida ishlaydiganlar … bir marta qisman texnik tekshiruvdan o’tib turiladi

51. Qaysi usul bittalab va kichik seriyalab ishlab chiqarishda qo’llaniladi?

52. Idikatorli nutrometrlarni o’lchash diapazonlari qanchagacha?

53. Jixoz yoki jihozni ishlamay qolishini oldindan aytib berish usullarini belgilang.

53. Jixoz yoki jihozni ishlamay qolishini oldindan aytib berish usullarini belgilang.

54. Payvandlash usulida detallarda tiklashda elektrodni diametri 4 mm bo’lganda tok kuchi va kuchlanish qancha bo’lishi kerak?

55. Termik operasiya orqali qoplangan metallni qattiqligini qanchagacha yetkazsa bo’ladi?

56. Qoplanayotgan detalni aylanish chastotasi qancha?

57. Bir o’tishda suyuqlantirib qoplanadigan qatlam qalinligi qancha bo’lishi kerak?

58. Vibroyyo yordamida suyuqlantirib qoplashda sovutish suyuqligini tarkibida qancha kalsiylik soda va sovun bo’ladi?

59. Detal isib ketmasligi uchun qoplanadigan metallni issiqlik lokalizasiyasi qanday xajmda bo’ladi?

60. Sirtlarni yelimlab biriktirishga tayyorlashda qanday ishlar bajariladi?

61. Epoksid yelim ed-16 ni issiq xolatda qotish muddati metallar uchun 120-160C da necha soat?

62. BF – 2, B F – 4, BF – 6 tipidagi yelim yuzaga surtilgach necha  soat davomida quritiladi

63. Karbonil yelim qanday xosil qilinadi.

64. Elektrouchqun yordamida detallarni suyuqlantirib o’stirish qanday tokda bajariladi?

65. Elektrouchqun yordamida detallarni suyuqlantirib tiklashda elektroimpuls razryadini temperaturasi necha gradusga teng?

66. Elektrouchqun usulida detallar tiklanganda o’stirilgan qatlam necha bo’limdan iborat bo’ladi.?

67. Elektrolitik va kimyoviy usullar bilan tiklashda qanday qoplamalar hosil qilinadi?

68. Qoplamaning qattiqligi NV 150-400 gacha bo’lgan kattalikni qanday qoplama ta’minlaydi?

69. Balandligini kamaytirish xisobiga yaxlit detallarning tashqi diametrini kattalashtirish deganda qanday deformasiyani tushunasiz?

70. Vtulkalar, gidronasoslarni korpuslari, rolikli podshipniklarni separatorlari va rangli metalldan qilingan detallarni tashqi diametrini kichiklashtirish qanday amalga oshiriladi?

71. To’g’rilashda uglerodli detalni qayishqoqli deformasiya egilishga qaytarishini kamaytirish  uchun necha gradusgacha qizdiriladi?

72. Kalta vallar va o’qlarni to’g’rilashda qanday usuldan foydalaniladi?

73. Xalqalashda amaliyotda cho’yan va bronza orasidagi ishqalanish koeffisiyenta nechaga teng?

74. Ta’mirlashda ishlatiladigan plastmassalarning izolyasiyalash xossasi yaxshisini belgilang?

75. Metallga adgeziyasi yaxshi, yeyilishga va agressiv muxitlarga chidamli plastmassa tipini belgilang?

76. Vallarga qanday kuchlar va momentlar ta’sir qiladi?

77. O’qlar qanday turlarga bo’linadi?

78. O’qlar va ularni tayanch uchastkalari nomi nima?

79. Vallarda eng ko’p uchraydigan deformasiyalar turlari?

80. Kam uglerodli va konstruksion po’latlarni qanday payvandlanadi?

81. Qanday vallar ta’mirlanmaydi?

82. Plazma yordamida vallarni payvandlashda plazmatronga detalni 1-2 aylanishida qanday xarakat beriladi?

83. Qanday podshipniklar korpus va qopqoqdan iborat bo’lib, ichiga bronza yoki antifriksion cho’yan yoki bimetalldan ishlangan vkladishlar o’rnatilgan bo’ladi?

84. Vtulkalar press, vintli moslama yoki bolg’a bilan urib kiritilayotganda nimalardan foydalaniladi?

85. B88 babbitini quyish temperaturasini qancha?

86. Qanday uzatmalarda singan tishlar o’rniga to’rtburchak yoki «qaldirg’och dumi» shaklida maxkamlanadi?

87. Quritish barabani to’xtab qolsa qanday nosozlik sodir bo’ladi?

88. Tozalash jihozining chiqindilarda tolali chigit va erkin tolani ko’payishi. qanday nosozlik sodir bo’lgan?

89. Tozalash jihozida chigitning mexanik jarohatlanishi yuqori. qanday nosozlik sodir bo’lgan?

90. Arrali jinlarda xonaga chang chiqadi. Jihoz tebranadi. qanday nosozlik sodir bo’lgan?

91. Arrali jinlarda ish vaqtida elektrodvigatel o’chib qoladi. qanday nosozlik sodir bo’lgan?

92. Arrali jinlarda сhigitning tukdorligi bir xil emas. qanday nosozlik sodir bo’lgan?

93. Arrali jinlarda хm ashyo vali-gining aylanishi to’xtab qoladi, qanday nosozlik sodir bo’lgan?

94. Chiqindilarning toladorligi oshish sabablari

95. Tola tozalagich arrali silindrlarining tiqilishi nosozligiga sabablar

96. Tolaning yonib ketishiga sabablar

97. Hamma tola tozalagichlarning kuyindi kameralaridan tola bilan havo uchib chiqadi (momiqlashish) sabablari

98. Chiqindilarning toladorligi oshgan nosozliklarni bartaraf etish usullari

99. Tola tozalagich arrali silindrlarining tiqilishi nosozliklarni bartaraf etish usullari

100. Tolaning yonib ketishi nosozliklarni bartaraf etish usullari

“Mashinalar puhtali” fanidan test savollari

 1. Mashinalarning berilgan vazifalarini texnik hujjatlar talablariga mos keluvchi parametrlar bo’yicha bajara olishi bu–
 2. Mashinaning berilgan vazifalarni belgilangan ish ko’rsatkichlari qiymatlarini saqlagan holda texnik xizmat ko’rsatish, ta’mirlash va tashish tartibotlari shartlariga mos  kelgan holda bajarish xususiyati bu –
 3. Mashinaning qandaydir hajmdagi ishni bajargunga qadar o’zining ishlash qobiliyatini majburiy tanaffuslarsiz saqlash xususiyati bu –
 4. Mashina, agregat, uzel, tutashmaning o’zining ishlash qobiliyatini oxirgi holatgacha saqlash xususiyati bu –
 5. Mashinaning texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash yo’li bilan ishlamay qolishi hamda nuqsonlarining oldini olish, aniqlash va bartaraf etishga moslashganligidan iborat bo’lgan xususiyati bu –
 6. Buyumning o’z ish ko’rsatkichlarini saqlashi va saqlanish muddati davomida va bu muddat tugagandan keyin ham texnik hujjatlarda ko’rsatilgan qiymatlarda saqlanib turish xususiyati bu –
 7. Ob’ektning ishlash davomliligi yoki hajmi bu –
 8. Ta’mirlanayotgan buyumning ishlamay qolishlar oralig’ida bajargan ishining o’rtacha qiymati bu –
 9. Buyumning texnik hujjatlaridagi talablarning birortasiga ham mos kelmasligi bu –
 10. Ob’ektning ishlash qobiliyati buzilishidan iborat bo’lgan hodisa bu –
 11. Ob’ekt ishlatila boshlangandan yoki kapital ta’mirlangandan to texnik hujjatlarda izoxlangan oxirgi holatga kelgunga yoki hisobdan chiqarilgunga qadar kalendar ishlash davomiyligi bu–
 12. Buyumning texnik  hujjatlarda izohlangan oxirgi holatga qadar bajaradigan ishi bu –
 13. Ta’mirlararo xizmat muddati deb nmaga aytiladi?
 14. Detal nima?
 15. Yig’ish jarayonidagi tarkibiy qismlari o’zaro biriktirilgan buyum–
 16. Bundan keyin undan foydalanish mumkin emasligi yoki samaradorligining pasayishi yoxud xavfsizlik talablariga ko’ra –
 17. Detallar va yig’ish birliklarining ishlash qobiliyati yuqolishiga asosan nima sabab bo’ladi?
 18. Detal yoki tutashma oxirgi holatga keladigan yeyilish yoki tirqishga –
 19. Mashinaning chidamliligi qaysi turlarga bo’linadi?
 20. Mashinaning buzilmasdan ishlashi, chidamlilik, ta’mirlashga yaroqlilik va sklovchanlik kabi barcha ko’rsatkichlar majmui –
 21. Detal va tutashmalarning ruxsat etilgan chekli yeyilishini aniqlash uchun qaysi mezonlar ko’zda tutilgan?
 22. Alohida tayyorlangan mashina tarkibiga kiradigan barcha elementlarga–
 23. Mashinaning o’z vazifalarini ishlab chiqarishdagi eng maqbul xizmat muddati mobaynida ruxsat etilgan chetlashishlar doirasida bajarish xususiyati hamda potentsial imkoniyatiga –
 24. Mashinalar ular yaroqliligining tashkil etuvchilari bo’yicha necha toifaga bo’linadi?
 25. Buzilmay ishlashlik muddati nima bilan aniqlanadi?
 26. Buzilish nima?
 27. Ta’mirlanadigan buyumning bir buzilishdan keyingi buzilishgacha bajargan ishining o’rtacha  qiymati –
 28. Buyumning topshirikda ko’rsatilgan vaqt ichida yoki ish hajmini bajargunga qadar buzilmay ishlashi –
 29. Ob’ekt texnik me’yor va konstruktorlik hujjatining barcha talablarini qondira oladigan holatda bo’lsa
 30. Mashinaning texnik ta’minlash va ta’mirlash davrigacha o’zining ishlash qobiliyatini saqlab qolishi –
 31. Mashina va appartalarning o’rnatilgan muddatda yuqori mahsulot ishlab chiqarish, talab etilgan funktsiyani barcha texnikaviy, texnologik ko’rsatkichlarini saqlagan holda ta’mirlash, texnik xizmat ko’rsatish, saqlanish xossalarining to’plamiga –
 32. Mashina va qurilmalarning har xil turda bo’lishi, texnikaviy qurilmalarning ishlatish sohasiga bog’langan holda qaysi sinflarga bo’linadi?
 33. «Tiklanadigan» va «tiklanmaydigan» atamalari nimani tavsiflaydi?
 34. O’zining to’liq ishlash qobiliyatini yo’qotishi va bu holatlar texnik-me’yoriy hujjatlarda qayta tiklanishi tavsiya etilmasligiga . . . . .
 35. Istalgan qurilma, ya’ni bevosita sanoat mahsuloti ishlab chiqaruvchi manbaga –
 36. Inkor deb nimaga aytiladi?
 37. Mashina yoki apparatning o’rnatilgan muddat ichida o’zining ishlash qobiliyatini saqlashiga –
 38. Texnologik jihozlarning to’xtovsiz birinchi inkorgacha ishlab borishiga –
 39. Mashinaning qo’shimcha  muddatda ishlashga qolgan qurbiga-
 40. Mashinaning birinchi inkorgacha ishlash davri qaysi miqdorlarga kiradi?
 41. Mashinalar detallarini maxsus tiklash vositalari ta’sirida boqiyligini uzaytirishga –
 42. Boqiylik qaysi ko’rsatgichlar bilan tavsiflanadi?
 43. Mashinalarning barqarorligi qaysi tushunchalar bo’yicha yoritiladi?
 44. Tizimdagi gidrozarbalar ta’sirida kelib chiquvchi inkorlarga –
 45. Yemirilish miqdori nimani aniqlaydi?
 46. Apparatlarning inkorsiz ishlash muddati qaysi koeffitsient orqali ifodalanadi?
 47. Apparatlarning boqiy ishlashi qaysi koeffitsient orqali ifodalanadi?
 48. Inkor sodir bo’lish tavsifiga qarab qaysilarga bo’linadi?
 49. Barqarorlik ko’rsatgichlari qanday kattaliklarga ega bo’ladi?
 50. Mahsulot barqarorlik ko’rsatkichlarining nomenklaturasini tanlash necha guruhga bo’linadi?
 51. Texnologik mashina va jihozlarni tashkil etuvchi alohida elementlarning bir qancha xossalarini tavsiflovchi ko’rsatkichlar bular –
 52. Puxtalik nazariyasining asosi bo’lib nima hisoblanadi?
 53. Statik ma’lumotlar kaerda tahlil qilinadi?
 54. Puxtalik ko’rsatkichlari nimaga bog’liq holda tahlil qilinadi?
 55. O’rnatilgan sinflanishiga asosan mashinalar qaysi sinflarga bo’linadi?
 56. Qayta tiklanmaydigan mahsulotlarga mashinaning qaysi qismlari kiradi?
 57. Puxtalikning ehtimollik aniqlashlari nimani o’z ichiga oladi?
 58. Statik aniqlashlarga qaysi ma’lumotlar kiradi?
 59. Ishlatilayotgan va loyihalanayotgan mashinalarning puxtaligini amaliy maqsadda tekshirish uchun qaysi koeffitsientlar aniqlanadi?
 60. Qayta tiklanmaydigan uzel va detallarning inkorsiz ishlash ehtimolligi deb nimaga aytiladi?
 61. Ma’lum vaqt oralig’ida inkor kilgan detallar sonining birinchi marta sinovga qo’yilgan detallar soniga nisbatiga –
 62. Inkor qilgan detallar sonining me’yorida ishlab turgan detallar o’rtacha  soni nisbatiga –
 63. Inkorlar chastotasi bilan inkorsiz ishlash ehtimolligi o’rtasida . . . . .
 64. Inkorsiz ishlash o’rtacha  vaqti deb nimaga aytiladi?
 65. Inkorlar mashinaning ishlash jarayonida nima sabablardan sodir bo’lishi mumkin?
 66. Qanday inkorlar mavjud?
 67. Quyidagilarning qaysi birida inkorlarning vujudga kelish sababi noto’g’ri ko’rsatilgan?
 68. Mashina ishlash xavfsizligi buzilmagan holda vujudga kelgan inkorlarga –
 69. Inkorlar mashina parametrlarining o’zgarish tavsifiga qarab qaysilarga bo’linadi?
 70. Mahsulot parametrlari va ko’rsatgichlari, zo’riqishlari o’zgarishi natijasida yuzaga keladigan inkorlarga –
 71. Mashina uzel va detallarining yeyilib borishi, texnologik ko’rsatkichlari va geometrik o’lchamlari o’zgarishi natijasida yuzaga keladigan inkorlarga –
 72. Har qanday mashina puxtaligi qaysi asosiy omillarga bog’liq?
 73. Inkorlar hosil bo’lish tavsifiga ko’ra qaysi sinflarga bo’linadi?
 74. Inkorlar vujudga kelishi bo’yicha qaysi sinflarga bo’linadi?
 75. Birlik vaqt oralig’ida inkor kilgan detallar sonining sinovdvn o’tkazilayotgan detallar soni nisbatiga –
 76. Uzel va detallarning ishonchliligini qaysi ko’rsatkich to’liq baholaydi?
 77. Inkorsiz ishlash vaqtlar yig’indisining qayta tiklash va inkorsiz qayta tiklash vaqtlari yig’indisi nisbatiga –
 78. Qayta tiklash vaqtining qayta tiklash va inkorsiz ishlash vaqtlari yig’indisining nisbatiga –
 79. Mashinaning me’yorida ishlash vaqtining texnik ta’mirlash, inkorlarni tuzatishga ketadigan vaqtlar yig’indisi nisbatiga –
 80. Inkorlar natijasining darajasiga ko’ra qaysi sinflarga bo’linadi?
 81. Inkorlarni bartaraf etish bo’yicha qanday sinflanadi?
 82. Inkorlarni vujudga kelishining takroriyligi bo’yicha qanday sinflanadi?
 83. Inkorlar vujudga kelish sharoiti bo’yicha qanday sinflanadi?
 84. Mustahkamlik ko’rsatgichlari bo’yicha mashinalarni sinovdan o’tkazish qaysilarga bo’linadi?
 85. Mavjud mashinalarning standart talablarga javob beruvchi mustahkamlik ko’rsatgichlarini aniqlash uchun qanday sinov o’tkaziladi?
 86. Mahsulotning xossalari to’plami, talab etilgan shart-sharoitlarda yaratilishi ishlatilish va iste’mol kilish –
 87. Mahsulot sifatining tavsilotlariga ko’ra sifat ko’rsatgichlari necha ko’rinishga bo’linadi?
 88. Mashina va apparatlarning to’xtovsiz ishlashi, boqiyligi, ta’mirlash qobiliyati va saqlanish xossalarini qaysi ko’rsatgichlar ifodalaydi?
 89. Mahsulotning maqbul shaklining to’liq, yorqin aks ettirilishi, axborotlarni tez va yuqori aniqlikda ishlab turishi mahsulotning doimiyligini ta’minlash qaysi ko’rsatkichga tegishli?
 90. Mahsulotni tayyorlashda xarajatlarni bo’linishi, mehnat vositalarini maksimal qo’llash, tayyorlash vaqtini minimumga keltirish, ishlab chiqarish texnologik jarayonlarni amalga oshirish, tayyorlash va ishlatish jarayonlarini qaysi ko’rsatkichlar tavsiflaydi?
 91. Texnologik ko’rsatkichlar qaysilarga bo’linadi?
 92. Sifat ko’rsatkichi miqdoriy xossalari bo’yicha qaysilarga bo’linadi?
 93. Qaysi ko’rsatkichda mahsulot sifatini solishtirish yo’li bilan asos qilib olinadi?
 94. Sifatning kompleks ko’rsatkichlari qaysi xossalarni tavsiflaydi?
 95. Sifat ko’rsatkichlari bayon qilish usuli bo’yicha qaysilarga bo’linadi?
 96. Mahsulotni ishlab chiqarish jarayoni va sifatini o’rnatilgan talablar asosida to’g’ri bo’lishini ta’minlash bu –
 97. Ishlab chiqarish korxonalarida mahsulot sifatini qaysi bo’lim nazorat qiladi?
 98. Standartga mos kelmaydigan mahsulot ishlab chiqarishga yo’l qo’ymaslik qaysi bo’limning vazifasi?
 99. Mahsulotning yangi namunasini sinovdan o’tkazishda qatnashish qaysi bo’limning asosiy vazifalaridan biri bo’lib hisoblanadi?
 100. Mahsulot sifatini tahlil etish va baholash qaysi bo’limning asosiy vazifasi hisoblanadi?

O’zaro almashinuvchanlik, standartlashtirish,
texnikaviy o’lchashlar va sertifikatlashtirish

1.Metrologiya ……………………… fan?

2.O’lchashga berilgan eng toliq tarifni korsating?

3.Fizik kattalik birligi………………….?

4. Ishchi olchash vositalari nima?

5. Olchash vositalari deb nima ataladi?

6. Olchov nima?

7. Namunaviy olchash vositalari nima?

8. Korsatuvchi olchash asbobi deb nimaga aytiladi?

9. O’lchash asbobi nima?

10. Teshik olchamlarining chekka ogishlari qanday belgilanadi?

11.Teshik joizlikligi  quyidagi formula orqali hisoblanadi?

12. Quyi ogish deb nimaga aytiladi?

13. Eng katta chekka olcham nima?

14. Haqiqiy olcham deb nima ataladi?

15. Valning chekka olchamlari qanday belgilanadi?

16. 4.Teshikning chekka olchamlari qanday belgilanadi?

17. Val olchamlarining chekka ogishlari qanday belgilanadi?

18. Taranglikli otqizmalarda taranglik joizligi qaysi formuladan topiladi?

19. Tirqishlik otqizmaning joizligi (TS) quyidagi formula orqali topiladi?

20. Taranglik otqizmadagi eng kichik taranglik (Nmin) quyidagi formula orqali aniqlanadi?

21. Tirqishlik otqizmadagi eng kichik tirqish (Smin) quyidagi formula orqali topiladi?

22. Tirqishlik otqizmadagi eng katta tirqish (Smax) quyidagi formula orqali topiladi?

23. Taranglik otqizmadagi eng katta taranglik Nmax quyidagi formula orqali topiladi?

24. Quzgaluvchan birikmalar qatoriga qanday otqizmalar kiradi?

25. Teshik atamasi  nimani bildiradi?

26. Quyida keltirilgan birikmalar quzgalmas ajralmas birikmalarga tegishli?

27. Ikkita detallarning bir biri bilan tutashadigan yuzalar?

28. Otuvchan otqizma taminlaydi, agar?

29. Turli payvandlash usullari bilan xosil bolgan birikmalar quyidagilarga taluqli?

30.Otqizmadagi tirqish … taminlaydi?

31.Keltirilgan birikmalarning qaysi biri qozgalmas ajiratiluvchi birikma?

32. Shponkali birikmalarga quyidagilar kiradi?

33. Berilgan Ø 30F8/h7; Ø 100Js7/h6; Ø 15D9/h9 otqizmalar qiysi tizimda bajarilgan?

34. Berilgan Ø 30H8/f7; Ø 100H7/js6; Ø 15H9/d9 otqizmalar qaysi tizimda bajarilgan?

35. Berilgan Ø 30G7/f6; Ø 100N6/k5; Ø 15D9/f8? otqizmalar qaysi tizimda bajarilgan?

36. Asosiy val deb nima ataladi?

37. Val deganda nimani tushunasiz?

38. Asosiy teshik deb nima ataladi?

39. Otkizma deb nima ataladi?

40. Qanday otqizmalar teshik tizimiga kiradi?

41.Joizlik maydoni qanday hosil qilinadi?

42. JOYaT da qanday ogish asosiy hisoblanadi?

43. Gildirash podshipnigining 205 shartli belgisidagi 2 soni nimani bildiradi?

44. Qaysi javobda 205 sonli 6 sinf podshipnigning belgilisi togri korsatilgan ?

45. Gildirash podshipnigining qanaqa yuklangan halqasiga taranglikli otkizma     tayinlash mumkin?

46. Tirqishli otqizma qanday yuklangan halqa uchun qollaniladi?

47. Gildirash podshipniklarining ikkala xalqasiga xam taranglikli otqizmani tayinlash mumkinmi?

48. Gildirash podshipnikning aylanmaydigan halqasi uchun qanday otqizma tavsiya etiladi?

49. Aylanma (sirkulyasion) yuklangan halqa uchun qanday otkizma tayinlanadi?

50. Gildirash podshipniklar uchun qanday asosiy aniqlik klasslar ornatilgan?

51.Gildirash podship-niklarining tashqi xalqasini korpus teshigiga otqizish qaysi tizimda bajariladi?

52. Gildirash podshipnikiiig ichki xalqasi valga qaysi tizimda otqiziladi?

53. Chekka kalibrlarning turlari?

54. Chekka kalibrlar yordamida quyidagilar aniqlanadi?

55. Kalibr skobani hisoblashda Y1 nimani bildiradi?

56 Teshiklarni chekka kalibr probka bilan tekshirishda ikki tomoni ham (PR va NE) otadi. Bu holda qanday yaroqsizlik hosil boladi?

57. Qaysi kvalitetlar boyicha tayorlangan olchamlar chekka kaliblar bilan nazorat qilinadi?

58Chekka kalibrlar nimani nazorat qiladi?

59Kalibr deb nimaga aytiladi?

60 Teshiklarni chekka kalibr probka bilan tekshirishda ikki tomoni ham (PR va NE) otamaydi. Bu holda ………yaroqsizlik hosil boladi?

61 Vallarni chegaraviy kalibr skoba bilan tekshirishda ikki tomoni ham (PR va NE) otmaydi. Bu holda ……..yaroqsizlik hosil boladi?

62 Chekka kalibr skoba bilan tekshirishda ikki tomoni ham (PR va NE) otaydi. Bu holda yaroqsizlik qanday boladi?

63 Gildirash podshipnigining shartli belgisi – 215. Ichki xalqa teshigining diametri nimaga teng boladi?

64 Real yuza deb nima ataladi?

65 Profil nima?

66 Nominal profil nima?

67 Nominal yuza deb nimaga aytiladi?

68 Real joylanish deb nima ataladi?

69 Real profil nima?

70 Nominal joylanish deb nima ataladi?

71 Qavariqlik deb nima ataladi?

72 Konussimonlik nima?

73 Ovallik deb nima ataladi?

74 Qirralik deb nima ataladi?

75 Bochkasimonlik deb nima ataladi?

76 Egarsimonlik deb nima ataladi?

77 Botiqlik deb nima ataladi?

78 Silindrik yuzalarning kondalang kesimidagi ogishlarining yigindi korsatkichi qanday nomlanadi?

79  Yuza gadir-budurligi deb nimaga ataladi?

80  Profil notekisliklarining eng katta balandligi Rmax qanday aniqlanadi?

81 Ishlatish alomatlariga qarab rezbalar qaysilarga bolinadi?

82 Rezba oramining yonalishi boyicha quyidagi rezbalar mavjud?

83 Mayda qadamli metrik rezba qayerda qollaniladi?

84 Qadami boyicha metrik rezbalar quyidagilarga bolinadi?

85 Qaysi javobda umum foydalanishdagi rezbalar togri korsatilgan?

86 Rezba, profiliga qarab, necha hil turga bolinadi?

87 Qaysi holatlarda birikmalarda yirik qadamli metrik rezba ishlatilmaydi?

88 Olcham zanjiridagi bogin deb nimaga aytiladi?

89 Olchamlar zanjiridagi kompensasiyalovchi zveno qanday bolishi mumkin?

90 Boshlangich olcham deb nima ataladi?

91 Olchamlar zanjiri deb nima ataladi?

92 Berkituvchi olcham deb nima ataladi?

93 Standartlashtirish bu nima?

94 Standartlashtirish sohalariga nimalar kiradi?

95 Standartlashtirish ob’ektlariga nimalar kiradi?

96 Standartlashtirish va serifikatlashtirishning nimaga asoslanadi?

97 Sertifikatlashtirishni qanday kurinishlari boladi?

98 Mahsulotni sertifikatlashtirish deb nima ataladi?

99 Serifikatlashtirishning maqsadlari?

100 Serifikatlashtirishning ob’ektlariga nimalar kiradi?

Translate »