5320900-Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (to‘qima) ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari uchun Yakuniy Davlat attestatsiyasi SAVOLLAR TO’PLAMI

 1. Qaysi olim tomonidan kemalarda ishlatiladigan arqonlarning namligini, ishqalanishga chidamliligini va yo‘g‘onligini o‘rgangan?
 2. XVII asrning 2-yarmida qaysi olim tabiiy ipakni tuzilishini o‘rgangan?
 3. Zig’ir tolasining asosiy moddasi nima?
 4. Ma’danlardan olinuvchi tolalar guruhiga mansub tolalarni ko’rsating?
 5. To’qimachilik mahsulotlarining mexanik xususiyatlari….
 6. Tabiiy yuqori molekulali moddalardan olingan kimyoviy tola
 7. Arqoq iplarining tanda iplarining ustidan o’tib o’rilishiga
 8. Ikkilamchi iplar…
 9. O‘simliklardan olinuvchi tolalarga qanday tolalar kiradi
 10. Jonivorlardan olinuvchi tolalarga qanday tolalar kiradi
 11. Ma’danlardan olinuvchi tolalarga qanday tolalar kiradi
 12. Polimer so‘zining asl ma’nosi nima
 13. Oddiy o’rilishda tanda yoki arqoq iplari bo’yicha qoplanishlar kuchaytirilsa…
 14. Birlamchi iplar…
 15. Iplarning eshilishi bu…
 16. CHigitli paxtadan necha foiz tola chiqadi?
 17. Sellyulozaning emperik formulasi
 18. Sellyuloza qancha haroratda molekulasining tuzilishi o‘zgaradi
 19. Oqsil moddalardan tashkil topgan tolalar
 20. Paxta tolasining asosiy moddasi
 21. Paxta tolasi uzunligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi
 22. Oddiy o‘rilishlar sinfiga qaysi o‘rilishdagi gazlamalar kiradi
 23. Jun tolasining uzunligini aniqlash asbobi
 24. Zig‘ir tolasi tarkibida qanday nuqsonlar mavjud
 25. Paxta tolasi ishqor ta’siriga chidamlimi?
 26. Paxta tolasining navi qaysi standart bo‘yicha baholanadi
 27. Paxta tolasi kislota ta’siriga chidamlimi?
 28. Paxta tolasi nechta navga bo‘linadi
 29. Chiziqiy zichlik birligi
 30. Chigitli paxta nechta navga bo‘linadi
 31. CHigitli paxtadan olinadigan mahsulot turlari…
 32. Tabiiy tolalar guruhiga qanday tolalar kiradi
 33. Jun tolalari tarkibida qanday nuqsonlar mavjud
 34. Sun’iy tolalarga qanday tolalar kiradi
 35. Viskoza qaysi moddadan olinadi
 36. Paxta necha kunda pishib yetiladi
 37. Paxtani chigitdan ajratish jarayoni
 38. Paxta tolasi iflosliklari qaysi asbob yordamida aniqlanadi
 39. Bir davrli cho’zilish deformasiyasidan olinadigan ko’rsatkichlar…
 40. Paxta tolasi nechta tipga bo‘linadi
 41. Kalta tolalar miqdori qancha hisoblanadi
 42. Kanop tolasining asosiy moddasi
 43. Ipak tarkibida necha % fibroin mavjud
 44. Sintetik tolalarga qanday tolalar kiradi
 45. Meyoriy sharoitda paxtada necha % namlik mavjud
 46. Kalava ip eshish sonini aniqlash asbobini kursating
 47. Atlas qaysi o’rilish bilan to’qiladi?
 48. Paxta tolasi qaysi ko‘rsatkichlari bo‘yicha navlarga bo‘linadi
 49. Kapron tolasi kislotaga chidamliligi
 50. Ipning uzunligi 25 m, ogirligi 0,5 g bulsa, uning chizikiy zichligi aniqlansin?
 51. Yaxshi pishgan paxta tolasi tarkibida qancha % sellyuloza moddasi mavjud
 52. Paxta tolasining uzunligi 1 mmga oshsa, ipning sifati qanday o‘zgaradi
 53. Birlashtirilgan namunananing massasi qancha bo‘lishi kerak, kamida
 54. Dinamometr asbobidan kachon foydalaniladi?
 55. Ipak tarkibidagi yopishqoq modda
 56. Pilla tarkibida qancha seritsin moddasi mavjud?
 57. Paxta tolasi qaysi ko‘rsatkichlari bo‘yicha tiplarga bo‘linadi
 58. Gazlamalarda necha xil nuqsonlar mavjud
 59. Zararli nuqsonlarga nimalar kiradi
 60. Gazlama o‘lchamlarining kichrayishi
 61. Paxta tolasi mustahkamligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi
 62. Gazlama o‘lchamlarining oshishi
 63. Laboratoriyadagi kondision sharoitni kursating?
 64. Gigroskopiklik nima
 65. Gazlamalarning mustahkamligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi
 66. Kimyoviy tolalarning nuqsonlariga nimalar kiradi
 67. Jun tolasining asosiy moddasi
 68. Paxta tolasi rangi qaysi asbob yordamida aniqlanadi
 69. Sarja gazlamasi qaysi o’rilish bilan to’qiladi?
 70. Jun tolasining tekislanmagan xolatidagi uzunligi
 71. Iplarning buramdorligini aniqlash asbobi
 72. Kanop tolasining egiluvchanligini aniqlash asbobini kursating?
 73. Tolali nuqsonlarga nimalar kiradi
 74. Gazlamalarning suv shimdiruvchanligi nima
 75. Chang yutish xajmi bu nima?
 76. Gazmollarning gigienik ko’rsatkichiga qaysi xossalar kiradi?
 77. Gazmol zichligi bu:
 78. Urilishning tanda buyicha rapport nimaga aytiladi?
 79. Bir qatori o’ngga, ikkinchi qatori teskariga to’qilgan trikotajga…
 80. Oddiy o‘rilishlar sinfiga qanday gazlamalar kiradi
 81. Tuqimani tanda buyicha zichligi nimalarga boglik.
 82. Mayda gulli o‘rishlar sinfiga kiradigan gazlamalar
 83. Murakkab gulli o‘rilishlar sinfiga kiradigan gazlamalar
 84. Gazlamalarning burmabopligini aniqlash asbobi
 85. Ifloslangan ip
 86. Gazlamalarning ishqalanishga chidamliligini aniqlash asbobi
 87. To’quvchilikda tanda iplarini qisqarishi deb nimaga aytiladi?
 88. To’qima tuzilishi deb nimaga aytiladi?
 89. Keratin moddasining solishtirma zichligi qancha
 90. Chiziqiy zichligi bo‘yicha notekis ko‘rinishli yigirilgan iplar
 91. Paxta tolasi namligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi
 92. Elektravlagomer TEV-1 asbobining afzalligi?
 93. Gazlamalarning g‘ijimlanmasligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi
 94. Shtapeldagi eng uzun tola
 95. HVI tizimida paxta tolasining «Mikroneyr» ko’rsatkichi me’yoriy deb xisoblanadi
 96. HVI tizimida kaysi uzunlikdan kichik bo’lgan tolalar kalta tolalar deb xisoblanadi
 97. Gazlamaning butun to‘pi bo‘yicha nuqsonlari
 98. Ipak tolasining asosiy moddasi
 99. Paxta tolasining uzunligini aniqlash usuli
 100. Iplarning mustahkamligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi
 101. Ip gazlama sanоatining asоsiy xоm ashyosi ?
 102. To’qima elementini shakllanishida sodir bo’ladigan texnologik jarayonlar.
 103. To’quv dastgoxini texnologik tuzilishi.
 104. Toquv orilishlari qaysi ko`rsatkichlari bilan farqlanadi?
 105. To’quv o’rilishlari.
 106. To`qimaning tuzilish omillari.
 107. To’quvchilikda tayyorlov bo’limining jarayonlari to’g’ri keltirikgan qatorni ko’rsating?
 108. To’qima tuzilishi deb nimaga aytiladi?
 109. To’quv o’rilishni ta’riflovchi ko’rsatkichlar
 110. To’quv o’rilishlarini to’liq taxtlash dasturi.
 111. To’quv o’rilishlarini dastur elementlari nechta?
 112. Iplarni shodalardan o’tkazish tartiblari.
 113. Tanda iplarini shodalardan otkazish usulini aniqlang, agar Rt=Rot.=K bo`lsa
 114. Tanda iplarini shodalardan otkazish usulini aniqlang, agar Rt˂Rot.=K bo`lsa
 115. Jakkard mashinalarida qaysi o’rilishli to’qimalarni to’qish tavsiya etiladi ?
 116. Gazlama o‘rilishda rapport nima?
 117. Maksimal geometrik bo`yicha zichlik deb ,…….(davom eting)
 118. Bosh o`rilishlar.
 119. Polotno o’rilishlarini tuzish shartlari
 120. Polotno o`rilishini o’ziga xos xususiyatlari
 121. Pоlоtnо o’rilishida tanda va arqоq rappоrtini aniqlang?
 122. Ekstsentrikli hоmuza hosil qilish mexanizmida qanday o’rilishli to’qimalar to’qish mumkin?
 123. “Kvadrat tuzilishli to`qimalar” deb,…….(davom eting)
 124. Sarja o’rilishlarini tuzish shartlari
 125. Sarja o’rilishini o’ziga xos xususiyatlari.
 126. Sarjani o’rilish turlari.
 127. Tandali va arqoqli sarja o’rilishlarini belgilovchi omillar.
 128. Sarja o’rilishida tanda va arqоq rappоrtini aniqlang?
 129. Sarja 1/5 ning surati va mahraji nimani anglatadi?
 130. Sarja o’rilishing eng kichik rappоrti nechiga teng?
 131. Sarja urilishi bilan satin (atlas) urilishining farki nimada?
 132. Satin o’rilishlarini o’ziga xosliklari.
 133. Satin o’rilishni shartli belgilash
 134. Satin o’rilishni eng kichik rapporti.
 135. Satin 5/3 o’rilishini to’qish uchun nechta shоda qo’llaniladi?
 136. Satin va atlas gazlamalar qaysi o‘rilish bilan to‘qiladi?
 137. Satin orilishini tugri belgilang.
 138. Atlas o’rilishlarini o’ziga xosliklari
 139. Polotno xosila o’rilishlarini tuzilish shartlari
 140. Polotno xosila o’rilish turlari
 141. Polotno xosila tandali reps o’rilishini shartlari.
 142. Polotno xosila arqoqli reps o’rilishini shartlari.
 143. Polotno xosilali rogojka o’rilishini shartlari.
 144. Ikki shodali polotno xosilali o’rilishini aniqlang .
 145. Tandali reps2/2 polotno hosila o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang.
 146. Arqoqli reps2/2 polotno hosila o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang.
 147. Rogojka 4/4 polotno hosila o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang.
 148. Tandali yarim reps 4/2 polotno hosila o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang
 149. Arqoqli yarim reps 2/4 polotno hosila o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang
 150. Rogojka3/3 polotno hosila o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang
 151. Sarja o’rilishining xosilalarini turlari.
 152. Kuchaytirilgan sarja o’rilishining olinishi.
 153. Sinik sarja o’rilishining rapporti va siljishini aniqlang .
 154. Murakkab sarja o’rilishini belgilanishi.
 155. Murakkab sarjani aniqlang.
 156. Rombsimon sarja o’rilishi.
 157. Arqoq boyicha singan hosilali sarja 2/3 orilishini rapporti va siljishi
 158. 6-ta shoda uchun kuchaytirilgan sarja hosila o`rilish turlarini aniqlang.
 159. Satin o’rilishi xosilalarini turlari.
 160. Tanda va arqoq buyicha kuchaytirilgan satin xosila o’rilishini tuzish shartlari .
 161. Turt shodali notugri satin xosila o’rilishini siljishi.
 162. Kuchaytirilgan satin C 5/3 o`rilishini rapporti va siljishi
 163. 8-ta shoda uchun quchaytirilgan satini hosila o`rilish turlari.
 164. Soyaviy satin 5/2 o`rilishini rapporti va siljishi
 165. Atlas o’rilishi xosilalarini turlari.
 166. Atlas o’rilishi xosilalarini to’liq taxtlash dasturini tuzish shartlari.
 167. Atlas xosila o’rilishlar asosida ishlab chiqariladigan to’qima turlari va.
 168. Tort shodali notog`ri satini siljishini aniqlang.
 169. Olti shodali notogri satini siljishini aniqlang.
 170. Aralash o’rilishlar qaysi o`rilishlar asosida tuziladi?
 171. Aralash o’rilishida bosh yoki hosila o`rilishlar qanday joylashishi munkin?
 172. Aralash o’rilish turlari.
 173. Geometrik naqshli bo’ylama yo’l-yo’l o’rilishlar va ularni tuzish shartlari
  qaysi korsatkichlarga bogliq?
 174. Geometrik naqshli ko’ndalang yo’l-yo’l o’rilishlar va ularni tuzish shartlari qaysi korsatkichlarga bogliq?
 175. Geometrik naqshli kataksimon o’rilishlarni tuzilish shartlari.
 176. Geometrik naqshli o’rilishlar asosida ishlab chiqariladigan to’qima turlari.
 177. Yo’l-yo’l o’rilishlar qanday hоsil qilinadi?
 178. Mayda gulli o`rilishlar turi
 179. Krep o’rilishlar, bu……
 180. Krep o’rilishlarini xosil qilish usullari
 181. Krep o’rilishlarini tuzish shartlari.
 182. Krep o’rilishlar asosida ishlab chiqariladigan to’qima turlari .
 183. To’shamasi maxkamlangan o’rilishlarni tuzish shartlari
 184. To’shamasi maxkamlangan o’rilishlar asosida ishlab chiqariladigan to’qima turlari.
 185. Vafel (Bo’rtma) o’rilishlarni tuzish shartlari.
 186. Vafel orilishlar uchun asosan ishlatilinadigan sarja orilishlari.
 187. Vafel orilishlarida tanda va arqoq yonalishi bo`yicha rapport uzaytirilish formulasi.
 188. Vafel o’rilishlar asosida ishlab chiqariladigan to’qima turlari
 189. 1/5 sarja asosida tuzilgan vafel o`rilishini rapportini aniqlang.
 190. Vafel o’rilishidagi shodalar soni nimaga teng?
 191. Diaganal o’rilishlarini diagonalning og‘ish burchaklariga ta’sir etuvchi ko`rsatkichlar.
 192. Diaganal o’rilishlarini diagonal burchaklari necha xil xolatlarda bo`lishi munkin?
 193. Diaganal o’rilishlarini diagonal burchaklarini gradusi necha xil xolatlarda bo`lishi munkin?
 194. Tirqishli o’rilishlar qaysi orilishlardan xosil boladi?.
 195. To’qima bo’ylamasi bo’yicha yotgan iplar nima deyiladi?
 196. Toquv dastgox turlari arqoq tashlash usuli boyicha
 197. Toquv dastgox turlari arqoq ipini ishlanishi boyicha…?
 198. Mokilar sonini ishlanishi boyicha toquv dastgox turlari
 199. Ikki ip orasidagi masofa, iplar diametridan yoki kondalang kesmadan katta bolsa, to`qima …..deyiladi.
 200. To`qima qalinligi qanday omillarga bog’liq?
 201. To’qimani to’quv dastgohida hosil bo’lishi
 202. Ohorlashni qo’llanilmasligini sababi nimada?
 203. Qanday o’rash turlari mavjud?
 204. O’ramalarga nimalar kiradi?
 205. Tandalashdan maqsad nima?
 206. Mokili dastgohlar uchun arqoq ipi qanday tayyorlanadi?
 207. Ohorlashdan maqsad nima?
 208. Ohorlash mashinasida bajariladigan asosiy ishlar nimalardan iborat?
 209. Sv-180 mashinasida bajariladigan ishlarni aniqlang.
 210. Ip bog’lash hollarini keltiring.
 211. Ip bog’lash mashinasining aosiy mehanizmlari qaysi javobda to’g’ri keltirilgan.
 212. To’quvchilikda tayyorlash bo’limining jarayonlari kuydagilar.
 213. Taranglovchi moslamaning vazifasi
 214. Nazorat-tozalovchi moslama tirkishi kancha bo’lishi lozim?
 215. Ipni kalavadan g’altakka qaysi mashinada o’rash mumkin?
 216. Tabiiy ipak uchun qaysi tandalash usuli qo’llaniladi?
 217. Ip o’tkazish jihozlari qaysi javobda to’g’ri kursatilgan?
 218. Qaysi mashinada tanda fakat tutashib quritilgan?
 219. Ohor yopishkokligi qaysi priborda aniqlanadi?
 220. Ip bog’lash mashiiasining asosiy mehanizmlari
 221. Tanda iplarining zichligini qanday o’zgartirish mumkin?
 222. Qaysi o’ramni o’lchov birligi gr|sm3 bilan belgilanadi?
 223. Ipak, shoyi va jun matolari uchun qo’llaniladigan tandalash usulini toping.
 224. Ohor tayorlashda qaysi ko’rsatkichlar doimo kuzatib turiladi?
 225. Ipga ohorni singish darajasi qanday atalishini aniqlang?
 226. Ohor kontsentratsiyasi deganda nimani tushunasiz?
 227. Ohor mashinasida qaysi avtomat rostlagichlari nazorat kilinadi?
 228. Ulash mashinasining turlarini aniqlang
 229. Tanda iplari harakatlanishi natijasida hosil bulladigan bo’shlik qanday ataladi?
 230. Sfera xosil qilishdan maqsad
 231. Msh-3 qayta o’rash mashinasidagi g’altakning bochkasimon shaklda o’ralishi nima xisobiga xosil bo’ladi?
 232. Tandalashdan maqsad nima ?
 233. Uzluksiz tandalashni moxiyati.
 234. Tandalash mashinasining unumdorligi qanday omillarga bog’li .
 235. ShB-11/140 mashinasidagi oxor tog’orasining vazifasi.
 236. Ip o`tkazish mashinasidagi passetning vazifasi.
 237. Ip o`tkazish jarayonida iplarni chalkashishi.
 238. Tandalash galtagining noto’g’ri oralishi qanday xosil bo`ladi.
 239. Qayta o`rashdan maqsad?
 240. Iplarning tarangligi qaysi omillarga bog`liq?
 241. Tandalash omillari nimalarga qarab tanlanadi?
 242. Support tig’ining vazifasi?
 243. Maxsus tandalash usuliga qaysi usul kiradi?
 244. Oxorlashdan maqsad?
 245. Oxorlash mashinasida ko’p baraban o’rnatishdan maqsad nima?
 246. Oxorlash mashinasidagi narx chiviqlari soni?
 247. Oxor kansentratsiyasi kamayib ketsa?
 248. Rostlovchi mexanizm oxorlashning qaysi omiliga ta’sir etadi?
 249. Ip bog’lash mashinasida narx yordamida ajratish usuli qaysi xollarda qo’llaniladi?
 250. Ua-300 avtomatida ipga necha xil xarakat beriladi?
 251. Naychaga o’rash avtomatida naycha diametirining o’zgartirish uchun ?
 252. Ua-300 avtomatida taranglovchi moslama nima uchun aylanib turadi?
 253. Oxorlash mashinasidagi barabanlarda bug’ bosimi kamayib ketsa?
 254. Autosuk avtomatida friksionning vazifasi?
 255. Mokili dastgoxda to’qish uchun tayyorlanayotgan tanda va arqoq iplarini texnologik jarayonida mokisiz dastgoxga nisbatdan qanday farq bo’ladi?
 256. Nazorat tozalovchi moslamaning oralig’i
 257. Tandalash turlari
 258. Tandalash omillari
 259. Sp-140 mashinasida o’ram diametri ortgan sari tezlik nima yordamida bir xilda saqlab turiladi?
 260. Oxorlash miqdori nima?
 261. Kamerali oxorlash mashinasi qaysi iplarni oxorlash uchun mo’ljallangan?
 262. Oxor kansentratsiyasi oshib ketsa?
 263. Oxorlash jarayonida ipning cho’ziluvchanligi
 264. Ip o’tkazish dastgoxidagi passetining vazifasi?
 265. T=25 teks tanda iplarini bog’lash uchun bog’lash mashinasida qaysi n igna ishlatiladi
 266. Tig’ nomerini nimalarga qarab tanlab olish kerak?
 267. Ip bog’lash mashinasining qaysi turi ko’p qo’llaniladi?
 268. Iplarning emulsiyalashdan maqsad?
 269. Yumshoq o’ram qaysi xollarda qo’llaniladi?
 270. Oxorlash jarayonida iplarning cho’zilishi nima yordamida o’zgartiriladi?
 271. Bo’ramlarni siljish burchagi nimalarga bog’liq ?
 272. Oxorlash mashinasidagi barabanlarda bug’ bosimi kamayib ketsa?
 273. Tandalashdan maqsad.
 274. Tandalash mashinasining unumdorligi qanday omillarga bog’liq
 275. Naycha o’rash avtomatida naycha diametirining o’zgartirish uchun?
 276. Mokili dastgoxda to’qish uchun tayyorlanayotgan tanda va arqoq iplarini texnologik jarayonida mokisiz dastgoxga nisbatdan qanday farq bo’ladi?
 277. Ip o’tkazish mashinasidagi passetning vazifasi.
 278. Taranglik miqdori qanday belgilanadi?
 279. Tandalash romlarini turlari nechta
 280. Barber-colman kompaniyasini rom shakli qanday?
 281. Manyovrli tandalash qachon qo`llaniladi?
 282. Manyovrli tandalashda piltadagi rangli iplar soni qanday aniqlanadi?
 283. Ohorlashda nechta jarayon mavjud
 284. Ohorning asosiy tarkibiy qismi, bu ..
 285. Yelimlovchi modda sifatida qanday kraxmallar qo`shiladi?
 286. Ohor tayyorlashda necha litr suvga hisob qilinadi?
 287. Barabanli ohor mashinalarida barabanlar sirt xarorati qanday o`zgaradi?
 288. Barabanli ohor mashinalarida barabanlar sirt xarorati eng yuqori necha gradus bo`ladi?
 289. 11-barabanli ohor mashinalarida nechinchi barabaning sirt xarorati eng yuqori ?
 290. Paxta xom ipi uchun ruxsat etilgan cho`zilish miqdori, %
 291. To`quv dastgoxini jixozlari
 292. Lamel necha xil bo`ladi?
 293. Lamel turlarini keltiring
 294. Lamel bu,….
 295. Gula bu,…
 296. Yassi gulalar qaysi toquv dastgoxlarida qollaniladi?
 297. Tig‘ nomeri , deb
 298. Shoda gulasi -bu …
 299. Tig’-bu …..
 300. Ulash maxsus mashinalar turi.
 301. Tо‘qima bu-…
 302. Tо‘qimalar …. turlarga bо‘linadi
 303. Tanda iplar …..
 304. Arqoq iplar ……
 305. To’qima maxsuloti nima deb nomlanadi
 306. Mokili toquv dastgohi ilk bor qaerda qollanilgan
 307. Birinchi mexanik to`quv dastgohi nechinchi yilda yaratilgan ?
 308. Birinchi mexanik to`quv dastgohi kim tomondan yaratilgan ?
 309. Hоmuzaga arqоq tashlash usuli bo’yicha mokili to’quv dastgоhlari
 310. Hоmuzaga arqоq tashlash usuli bo’yicha mоkisiz to’quv dastgоhlari
 311. To`quv dastgohida necha hil rapiral bo’lishlari mumkin
 312. Оddiy toquv dastgоhlarida qanday to’qimalar toqiladi?
 313. Maxsus toquv dastgоhlarida qanday to’qimalar toqiladi?
 314. To’qima hоsil qilishda qatnashuvchi asоsiy mexanizmlar:…..
 315. Barcha to’quv dastgоxlar toqimaning xоsil qilish jarayoniga qarab bolinadi:….
 316. To’qiladigan to`qimani eniga qarab,to’quv dastgоxlari nech xil bo’lishi mumkin ?
 317. Tо‘quv dastgoh –
 318. Mokkilik dastgox –
 319. Rapirali dastgox –
 320. Pnevmatik dastgox-
 321. Gidravlik dastgox –
 322. O’rnatilgan hоmuza hоsil qiluvchi mexanizm turiga qarab, dastgоh ….. bo’lishi mumkin
 323. Jakkard mashinali to’quv dastgоhlarida qanday o’rilishli to’qimalar qo’llaniladi?
 324. Хомузаni shakllanish fazalari.
 325. Homuza turlari.
 326. Homuza omillari.
 327. Кulаchокli хоmuzа hоsil qilish mехаnizmlаri qollash qolami
 328. Каrеtкаli хоmuzа hоsil qilish mехаnizmlаri qollash qolami
 329. Jаккаrdli mаshinаlаrda hosil qilinаyotgаn хоmuzаni turlari.
 330. Jakkard mаshinаdаgi prizmаlаr (vаllаr) sоni nechtagacha bo`ladi?
 331. Jakkard mаshinаdа ignаlаr оrаsidаgi o`rta mаsоfаni aniqlang?
 332. J-13 jаккаrd mаshinаsida ilgaklar soni nechta?
 333. Xоmuzа fаzаlаri:…..
 334. Shodalarning vazifasi
 335. To’quv dastgohida gulalarni soni qaysi ko’rsatgichga bog’liq
 336. Shodalarda …… joylashgan
 337. Shodalar ….. iborat
 338. Jakkard mashinalar-
 339. To’quv dastgoxning mosmalarini vazifasi – shodalar
 340. Tanda iplari harakatlanishi natijasida hоsil bo’lladigan bo’shlik qanday ataladi?
 341. To’quv dastgоxida o’rnatilgan zarb mexanizmi kоnstruktsiyasiga qarab nech xil bo’lishi mumkin ?
 342. STB mitti mokkini og’irligi
 343. Xomuzaga arqoq tashlashlanadi
 344. Zarb mexanizmi –
 345. Pnevmatik dastgoxlarda Arqoq ip tashlanadi…..
 346. Gidravlik dastgoxlarda Arqoq ip tashlanadi…..
 347. Zarb mexanizmlarni vazifasi
 348. Zarb mexanizmini turlarini aniqlang?
 349. Mitti moki yordamida arqoq tashlash bosqichlari nechta?
 350. Arqoq tashlashda qanday rapiralar yordamida amalga oshiriladi.
 351. STB to’quv dastgоҳida arqоq tashlashni tezligi nimaga bоg’liq
 352. Tig’ning vazifasi
 353. Tig’ nomeri nima deb ….
 354. Tо‘qimani chetiga arqoq ipni jipslashtirish usullari
 355. Batan mexanizmlarni vazifasi
 356. Arqoq ipni to’qimani chetiga jipslashtirish jarayonining xususiyati
 357. Batan mexanizmi harakatni qaysi valdan оladi?
 358. :Mokili toquv dastgoxida qanday batan mexanizi ornatilgan?
 359. To’qimada tanda iplari bo’yicha zichlikni qanday o’zgartiriladi?
 360. Frоnlal jipislashtirish usulli
 361. Sektsiyali jipislashtirish usulli.
 362. Nuqta bo’ycha jipislashtirish usulli.
 363. STB dastgоxida qanday batan mexanizmi o’rnatilgan?
 364. To’qimani tortish omili
 365. To’qima rostlagichlarni vazifasi
 366. To’qimani tortish va urash jarayonining xususiyati
 367. To’quv dastgoxning mosmalarini vazifasi – to’qima valigi
 368. To’qimada arqоq ipini jоylanish turlari.
 369. To’qima rоstlagichlarining turlari.
 370. Negativ to’qima rostlagichlari ……. holda ishlaydi
 371. Pozitiv to’qima rostlagichlari , bu …..
 372. Kuch tasirida xarakatlanuvchi to’qima rоstlagichlari,bu….
 373. Xarakat davri bo’yicha to’qima rоstlagichlari turi.
 374. STB to’quv dastgоxida almashtiruvchi g’iltiraklar nechta?
 375. To’qima rostlagichlarining ishlash printsipiga qarab……… bo’ladi
 376. Tanda ipini uzatish omili
 377. STB dastgоxidagi kоmpensatоr qanday vazifa bajaradi
 378. To’quv dastgohida tanda ipini tarangligi nech xil ?
 379. To’quv dastgohida taranglikni o’lchash ……usullari mavjud.
 380. Tanda tormozini turlari.
 381. Mokili dastgoxlar uchun arqoq ipi qanday tayorlanadi?
 382. Ikki xil rangli mexanizm uchun plastinkalar profili .
 383. Somet dastgohiga ip ranglari qanday boshqarladi?
 384. Zamonaviy tanda iplarini uzatish va taranglash mexanizmlari
 385. :Dastgoxni nazorat qiluvchi mexanizmlar.
 386. Mokili to`quv dastgoxlarini arqoq nazorat qilish mexanizmlari.
 387. Mokili to`quv dastgoxlarini tanda nazorat qilish mexanizmlari.
 388. Mokisiz to`quv dastgoxlarini arqoq nazorat qilish mexanizmlari.
 389. Mokisiz to`quv dastgoxlarini tanda nazorat qilish mexanizmlari.
 390. :Arqоq va tanda оgоhlantiruvchilarining vazifasi?
 391. To’quv dastgoxni unumdorligi-
 392. To’quv dastgoxni unumdorligi ulchoy birliklari-
 393. To’qimani ulchov birligi
 394. To’qimani ulchov birligi
 395. Ishlab chiqarilgan to’qimani sifati va uni xisobi bajariladi
 396. To’qimani nuqsonlarni baxolash
 397. Toqima olchash, tozalash va saralash uskunalari.
 398. To’qimadagi nuqsоnlar qanday aniqlanadi?
 399. :BU-2 va BU-2M mashinasida bajariladigan ishlarni aniqlang?
 400. Toqima nuqsonlarini turlari
Translate »