2021-йил 30 август куни соат 15:00 да “Автоматикава энергетика” факультетида онлайн тартибида Усмонов Жохонгир Нишонбоевичнинг “GaP ва GaAs асосидаги таркибида висмут атомлари бўлган кўп таркибли гетеротузилмаларнинг физик хоссалари” мавзусидаги 01.04.10 – Яримўтказгичлар физикаси ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясининг муҳокамаси (Етакчи ташкилот илмий семинари) бўлиб ўтади

Илмий раҳбар: ф.-м.ф.д., акад. С.З. Зайнабидинов
Тақризчилар: ф.-м.ф.д., проф. Н.Ю. Шарибаев
ф.-м.ф.д., проф. У.И. Эркабоев
Семинарга “Автоматикава энергетика” факультетининг профессор ўқитувчиларини, докторантларини, магистрларини Zoom дастури асосида, қуйидага ҳавола
https://us02web.zoom.us/j/89462800153?pwd=OXBzYUdaalVjYm5QMjRoRldjZUhSZz09 орқали иштирок этишини сўраймиз.

Translate »