2021 йил 13 сентябрь куни соат 10:00 да Наманган муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/27.05.2020.I.66.03 рақамли илмий кенгаш йиғилиши бўлиб ўтади. Кун тартибидаги асосий масала илмий изланувчи Кенжаев Икром Эргашбоевичнинг иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) Байхонов Баҳодиржон Турсунбаевич илмий раҳбарлигида бажарилган “Кичик бизнесда хорижий инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш (Наманган вилояти мисолида)” мавзусида 08.00.15 – “Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти” ихтисослиги, иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши муҳокамаси.

Translate »