Хурматли Илмий семинар аъзолари. Наманган муҳандислик-технология институти хузуридаги илмий даражалар берувчи Phd.03/30.12.2019.Т.66.01 рақамли Илмий Кенгаш хузуридаги Илмий Семинар мажлиси 02 июн (Чоршанба) куни соат 13-30 да, 3-бино 313-хонасида ўтказилиши режалаштирилган. Илмий семинарнинг мажлисига “Zoom” дастури ёрдамида онлайн боғланиш мумкин.

Кун тартибида иккита масала муҳокама этилади.

  1. Сафаров Назиржон Муҳаммаджонович “Пахта хом ашёсини куритиш учун қуёгли қуритиш қурилмаси иссиқлик манбаининг усули ва ускунасини яратиш” мавзусидаги техника фанлари доктори (DSc) илмий унвонини олиш учун диссертация иши муҳокамаси.
    Илмий раҳбар: т.ф.д., академик Р.Г.Махкамов
    Тақризчилар: т.ф.д. В.Турдалиев, т.ф.д. А.А.Обидов
  2. Имомқулов Шухратжон Боқижановичнинг “Жин арраси ишчи юзасининг конструкциясини такомиллаштириш ҳисобига ишлаш самарадорлигини ошириш ” мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши муҳокамаси.
    Илмий раҳбар: т.ф.н., доц. З.Абдқаххаров
    Тақризчилар: т.ф.д., проф. Р.Мурадов, т.ф.н., доц. Ш.Азизов
Translate »