+998 69 228 76 71 niei_info@edu.uz

Абдулхаев Толибжон Долимжонович “NH4ZSM-5 цеолитида қутбли ва қутбсиз молекулаларнинг адсорбция дифференциал иссиқлиги ва изотермаси” мавзусидаги 02.00.11-Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги (кимё фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Наманган мухандислик-технология институти, Наманган мухандислик-қурилиш институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.30.09.2019.Т.66.02 рақамли илмий кенгашнинг 2020 йил « 20 » январь соат 1000 да ўтадиган мажлисида бўлади
Манзил: 160115, Наманган ш, Косонсой кўчаси 7 уй. Тел.: (+99869) 228-76-75, факс: (+99869) 228-76-71, e-mail: niei_info@edu.uz.