14 декабрь 2019 йил соат 10°°да Наманган мухандислик-технология институти, Наманган мухандислик-қурилиш институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи           PhD.30.09.2019.Т.66.02 рақамли Илмий кенгаш мажлисининг дастлабки йиғилиши (1-бино илмий кенгаш хонаси) ўтказилади.

Кун тартиби: Абдулхаев Толибжон Долимжоновичнинг «NH4ZSM-5 цеолитида қутбли ва қутбсиз молекулаларнинг адсорбция дифференциал иссиқлиги ва изотермаси» мавзусидаги 02.00.11 – “Коллоид ва мембрана кимёси” ихтисослиги кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган диссертация ишини ҳимояга қабул қилиш.