Тожибаев Бахромжон Турабаевичнинг “Ўзбекистон ўқувчи-ёшларида девиантлик профилактик омилларининг социологик таҳлили” мавзусидаги 22.00.02 – ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи социологияси ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги Dsc29.12.2018.S.23.02 рақамли Илмий кенгашда 2019 йил 12 декабрда соат 14.00даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 45-уй. Тел.: 0(371) 232-60-47; факс: 0(371)239-17-83, e-mail: info@dba.uz  Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси маъмурий биноси 2-қават 220-хона