Select Page

Bitiruvchilar monitoringi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti 2017/2018 o‘quv yili bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari bitiruvchilarining kontingenti to‘g‘risida ma’lumot


 Namangan muhandislik-texnologiya instituti 2017/2018 o‘quv yili magistratura mutaxassisliklarining bitiruvchilarining kontingenti to‘g‘risida ma’lumot


 Namangan muhandislik-texnologiya instituti 2017/2018 o‘quv yili bitiruvchilari bandligi monitoringi to‘g‘risida ma’lumot

 XTB tizimidagi tashkilot va muassasalar – 9 
 O‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi boshqarmasi tizimidagi tashkilot va muassasala – 45 
 Oliy ta’lim tizimidagi muassasalarda – 5 
 Davlat boshqaruv organlari va jamoat tashkilotlar – 1 
 Servis sohasida – 2 
 Moliya, bank, soliq, sug‘urta sohalarida – 48 
 Qishloq xo‘jaligida – 39 
 Sanoat ishlab chiqarishda – 465 
 Qurilishda – 2 
 Transport va aloqa – 4 
 Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy ta’minotda – 2 
 Sud, prokuratura, ichki ishlar organlarida – 1 
 Jamoat tashkilotlarida – 4 
 Dekret va bola parvarishi ta’tilida -33 
 Magistraturada o‘qiyotganlar – 17 
 Ishga joylashmagan – 20