Kitob insonlarni yaxshilikka, ezgulikka, ma’naviyat va ma’rifatli bo‘lishga chaqiruvchi muhim vositadir. Chunonchi, mamlakatimizda xalqimizni, ayniqsa, o‘sib kelayotgan yosh avlodni kitob o‘qishga qiziqtirish, kitob mutolaasini keng targ‘ib etishga davlat siyosati...