+998 69 228 76 71 niei_info@edu.uz

Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларига ўкишга кабул қилиш бўйича Давлат комиссиясинин: 2020 йил 7 августдаги 2-сон баёнига 16-илова

2020/2021 ўқув йнли учун иккинчи ва ундан кейинги олий маълумот олишга рухсат этилган олий таълим муассасаларининг рўйхати

Вазирлик, идоралар ва олий таълим муассасалариТаълим шакли
 Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги 
1Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетикундузги,кечки
2Ўзбекистон журнапистика ва оммавий коммуникациялар университетисиртқи
3Ўзбекистон милпий университетисиртқи
4Тошкент давлат техника университетисиртқи
5Тошкент давлат техника университети Олмалик филиалисиртқи
6Тошкент давлат икгисодиёт университетисиртқи
7Тошкент молия институтисиртқи
8Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтисиртқи
9Тошкент давлат гааркшунослик университетисиртқи
10Тошкент кимё-технология институтисиртқи
11Тошкент давлат педагогика университетисиртқи
12Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университегисиртқи
13Андижон машинасозлик институтисиртқи
14Андижон давлат университетисиртқи
15Бухоро давлат уииверситетисиртқи
16Бухоро муҳандислик-технология институтисиртқи
17Гулистон давлат университетисиртқи
18Жиззах политехника институтисиртқи
19Қорақалпоқ давлат университетисиртқи
20Қарши давлат университетисиртқи
21Қарши мухандислик-иқгисодиёт институтисиртқи
22Наманган давлат университетисиртқи
23Наманган муҳандислик-қурилиш институтисиртқи
24Наманган мухандислик-технология институтисиртқи
25Самарқанд давлат университетисиртқи
26Самарқанд давлат чет тиллар институтикундузги,кечки
27Самарқанд иқгисодиёт ва сервис институтисиртқи
28Термиз давлат университетисиртқи
29Денов тадбиркорлик ва педагогика институтисиртқи
30Фаргона давлат университетисиртқи
31Фарғона политехника институтисиртқи
32Урганч давлат университетисиртқи
33Навоий давлат педагогика институтисиртқи
34Нукус давлат педагогика институтисивтки
35Жиззах давлат педагогика институтисиртқи
36Қўкон давлат педагогика институтисиртқи
37Тошкент вилояти Чирчик давлат педагогика инсгитутисиртқи
38Тошкент ирригация ва кишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтисиртқи
39Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Бухоро филиалисиртқи
 Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 
40Тошкент давлат аграр университетисиртқи
41Тошкент давлат аграр университети Андижон филиаписиртқи
42Тошкент давлат аграр университети Нукус филиаписиртқи
 Ветеринария ва чорвачиликнн ривожлантириш давлат қўмитаси 
43Самарқанд ветенария медицинаси институтисиртқи
 Маданият вазирлиги 
44Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтикундузги
 Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги 
45Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетисиртқи
 Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантирнш вазирлиги 
46Тошкент ахборот технологиялари университетисиртқи
47Тошкент ахборот технологиялари университети Қарши филиалисиртқи
48Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиалисиртқи
49Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиалисиртқи
50Тошкент ахборот технологиялари университети Фарғона филиалисиртқи
51Тошкент ахборот технологиялари университети Урганч филиалисиртқи
 Транспорт вазирлиги 
52Тошкент давлат транспорт университетисиртқи
 Қурилиш вазирлиги 
53Тошкент архитектура-курилиш институтисиртқи
54Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институтисиртқи
 Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси 
55“Ипак йўли” халқаро туризм университетисиртқи