5150907 — “Dizayn (kostyum)” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha ijodiy imtihon dasturi o‘rta maxsus va kasb-hunar kollejlaridagi dizayn fani dasturi asosida tuzilgan bo’lib, abiturientlarning amaliy ko’niikma va malakalarini aniqlash maqsadida o’tkaziladi. 5150907 — “Dizayn (kostyum)” ta’lim yon’ialishiga hujjat topshirgan abituriyentlar ijodiy imtihonda kompozitsiya fanidan amaliy ish bajaradilar. Bajarilgan vazifalar tasdiqlangan mezon asosida baholanadi.

To’liq matni