+998 69 228 76 71 niei_info@edu.uz

2020 йил 10 июль соат 1000 да Наманган мухандислик-технология институти хузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.К/Т.66.02 рақамли Илмий Кенгашyнинг навбатдаги йиғилиши Zoom программаси орқали онлайн тарзда бўлиб ўтади

Кун тартибидаги асосий масала Коххаров Мирзохид Хусанбоевичнинг «А типидаги цеолитларда ион-молекуляр комплексларни ҳосил бўлиш энергетикаси» мавзусидаги 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг химояси.

Илмий раҳбар: Кимё фанлари доктори, профессор Ахмедов Улуғ Каримович
Расмий оппонентлар: Кимё фанлари доктори Боймирзаев Азамат Солиевич, кимё фанлари номзоди Бахронов Хаётбек Нурович