Fakultetlar

NamMTI va Saratov Davlat Texnika Universiteti Qo’shma fakulteti

Yengil sanоat texnоlоgiyasi

Muhandislik-texnologiya

Avtomatika va energetika

Kimyo texnologiya

Qishloq xo’jalik mahsulotlari texnologiyasi