Department of technology of textile industry products

Head of the department

Bobajanov Husanhon Tohirovich

Phone:

E-Mail:

Members of the department
 • Бобожанов Хусабой Тохирович – Руководитель кафедры
 • Азизов Иномжон Рашидович – доцент
 • Парпиев Хабибулло -доцент
 • Мирзабоев Бахриддин – доцент
 • Эркинов.Зокиржон – доцент
 • Алиева Дилбар Ғаниевна – доцент
 • Каримов.Рахимжон Каримович – доцент
 • Содиқов Рашидхон Арифжанович – Стар. преподаватель
 • Акрамов Абдували Мамадханович – Стар. преподаватель
 • Атаханов Авазбек Комилжанович – Стар. преподаватель
 • Одилханова Нафиса Олимжоновна – Стар. преподаватель
 • Обидов Дониёр – ассистент
 • Парпиев Дониёрбек – ассистент
 • Мирзабоев Жамолиддин
 • Бахриддинович – ассистент
 • Абдувалиев Давлатали Хабибуллаевич – ассистент
 • Содиқов Мухаммад – ассистент
 • Тожимиржаев Санжар Трдалиевич – ассистент
 • Омонов Мухаммад – ассистент
 • Иззатиллаев Музаффар – ассистент
 • Исақов Алишер Рустамжанович – Лаборант
 • Абдуллаев Ғуломжон Маруфжонович – Лаборант
 • Мирзараҳимова Дилфуза Рахимжановна – Лаборантка
 • Инаятова Мафтуна – Лаборантка

Address of the department: Building #4, 2nd floor