E’LON

Абдулхаев Толибжон Долимжонович “NH4ZSM-5 цеолитида қутбли ва қутбсиз молекулаларнинг адсорбция дифференциал иссиқлиги ва изотермаси” мавзусидаги 02.00.11-Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги (кимё фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси...
ТЕНДЕР ЭЪЛОНИ

ТЕНДЕР ЭЪЛОНИ

ЖАҲОН БАНКИНИНГ “ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ МОДДИЙ-ТЕХНИК БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ” ЛОЙИҲАСИ ДОИРАСИДА НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИДА БАЖАРИЛАЁТГАН “ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИДА ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ УЧУН ИННОВАЦИОН ЎҚУВ МАРКАЗИНИ ЯРАТИШ” ЛОЙИҲАСИ УЧУН...

E’LON

14 декабрь 2019 йил соат 10°°да Наманган мухандислик-технология институти, Наманган мухандислик-қурилиш институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи           PhD.30.09.2019.Т.66.02 рақамли Илмий кенгаш мажлисининг дастлабки йиғилиши (1-бино илмий кенгаш хонаси)...

Наманган муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи илмий кенгаш қошидаги илмий семинар

16 декабр куни соат 1000 да Наманган муҳандислик-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.30.05.2018.Т.66.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар йиғилиши институтнинг биринчи биноси, кичик мажлислар залида хонада бўлиб ўтади.  Кун...

Ўзбекистон ўқувчи-ёшларида девиантлик профилактик омилларининг социологик таҳлили

Тожибаев Бахромжон Турабаевичнинг “Ўзбекистон ўқувчи-ёшларида девиантлик профилактик омилларининг социологик таҳлили” мавзусидаги 22.00.02 – ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи социологияси ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини...