Select Page

Bitiruvchilar monitoringi

Moliyaviy faoliyatMarketing Shartnomalar namunasi Ijtimoiy muhofaza Bitiruvchilar monitoringi Ishga joylashtirish Buxgalteriya Namangan muhandislik-texnologiya instituti 2017/2018 o‘quv yili bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari bitiruvchilarining kontingenti to‘g‘risida...

Buxgalteriya

Moliyaviy faoliyatMarketing Shartnomalar namunasi Ijtimoiy muhofaza Bitiruvchilar monitoringi Ishga joylashtirish Buxgalteriya Namangan muhandislik-tehnologiya instituti buxgalteriya bo‘limi o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi...

Ishga joylashtirish

Moliyaviy faoliyatMarketing Shartnomalar namunasi Ijtimoiy muhofaza Bitiruvchilar monitoringi Ishga joylashtirish Buxgalteriya Namangan muhandislik-texnologiya instituti 2017/2018 o‘quv yili bitiruvchilarini ishga joylashtirishga ko‘maklashish maqsadida o‘tkazilgan...

Ijtimoiy muhofaza

Moliyaviy faoliyatMarketing Shartnomalar namunasi Ijtimoiy muhofaza Bitiruvchilar monitoringi Ishga joylashtirish Buxgalteriya Ma’lumot...

Shartnomalar namunasi

Moliyaviy faoliyatMarketing Shartnomalar namunasi Ijtimoiy muhofaza Bitiruvchilar monitoringi Ishga joylashtirish...